WEZWANIE O POMOC DLA OFIAR POWODZI W POLSCE

Transkrypt

WEZWANIE O POMOC DLA OFIAR POWODZI W POLSCE
Niemiecko-Polskie Towarzystwo Zweibrücken
imienia „Króla Stanisława w Księstwie Dwóch Mostów“
Związek Przyjaciół Gimnazjum Księcia Wolfganga, Zweibrücken
WEZWANIE O POMOC DLA OFIAR POWODZI W POLSCE
Z pewnością oglądaliście Państwo przed paroma tygodniami zdjęcia z kilkakrotnie
zalewanych terenów szczególnie w południowej części Polski. Liczne wsie znalazły się pod
wodą, wiele gmin zostało całkowicie odciętych od świata, a ludzie z przerażeniem patrzyli
jak woda zabiera dorobek ich życia. Szkody jakie pozostawiły po sobie fale powodziowe,
widoczne są dokładnie po powolnym cofaniu się wody do koryt rzek.
Bardzo chcemy pomóc mieszkańcom z obszarów Polski, które szczególnie ucierpiały w czasie
powodzi. Z propozycją pomocy zwróciliśmy się więc do województwa podkarpackiego i
otrzymaliśmy stamtąd listę koniecznych dla powodzian rzeczy, którą tutaj też dołączamy. Nie
chodzi o odzież, buty, itp., tylko o środki dezynfekujące, czyszczące, a więc ogólnie mówiąc o
środki higieniczne w szerokim znaczeniu. Ponieważ zalane zostały również sklepy, magazyny i
hurtownie konieczne są także podstawowe produkty żywnościowe.
Jako Niemiecko-Polskie Towarzystwo czujemy się w obowiązku pomóc mieszkańcom
Podkarpacia i za wszelkiego rodzaju dary, pieniężne lub materialne będziemy bardzo
wdzięczni!
Pieniądze prosimy przekazywać na niżej podane konto, które założone zostało właśnie w tym
celu, a w sprawie darów materialnych prosimy o kontaktowanie się z poniżej podanymi
organizatorami akcji. Oni też wystawią pokwitowanie za otrzymane dary, jak i załatwią
przetransportowanie ich do Polski. Związek Przyjaciół Gimnazjum Księcia Wolfganga,
Zweibrücken chce współpracować z Podkarpaciem w ramach wymiany szkół i pomagać w
kontaktach i wymianie uczni.
W sensie wspólnej Europy, za wszelkiego rodzaju pomoc z góry serdecznie dziekujemy!
Zarząd:
66482 Zweibrücken
Maerckerstraße 13
Tel.: 06332 – 75913
Mail: [email protected]
www.dpg-zweibruecken.de
Dane konta: Sparkasse Südwestpfalz,
powodzian
Organizatorzy pomocy:
Anna i Peter Käfer
66482 Zweibrücken
Tel.: 06332 – 16160
Mail: [email protected]
nr konta: 75034025, BLZ 54250010, Pomoc dla

Podobne dokumenty