Instruktor rekreacji kajakarstwo

Transkrypt

Instruktor rekreacji kajakarstwo
INSTRUKTOR REKREACJI – KAJAKARSTWO
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością kajakarstwo organizowany jest systemem
stacjonarnym weekendowym.
Wymagane dokumenty:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu części ogólnej instruktora rekreacji,
- świadectwo szkoły średniej lub dyplom wyższej uczelni,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
- 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm.
Warunki ukończenia kursu:
- Udział w zajęciach teoretycznych,
- Udział w zajęciach praktycznych,
- Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
- Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.
Osoba, która pozytywnie zdała egzaminy końcowe otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu,
legitymację instruktorską wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Program kursu instruktor rekreacji – specjalizacja kajakarstwo:
Zajęcia teoretyczne:
Historia turystyki kajakowej,
Prawo – wytyczne i przepisy dotyczące kajakarstwa
Metodyka prowadzenia zajęć na wodzie
Sprzęt do uprawiania kajakarstwa, budowa, zastosowania, serwis,
Węzły,
Sprzęt ratunkowy – obsługa,
Ratownictwo wodne,
Pierwsza pomoc przedmedyczna,
Zasady manewrowania kajakiem,
Locja,
Metodyka prowadzenia spływu kajakowego,
Zasady biwakowania nad wodą.
Zajęcia praktyczne:
Rozgrzewka i jej znaczenie w planowanych zajęciach,
Techniki pływania kajakiem,
Zaliczenie pływania kajakiem (wliczane do egzaminu końcowego),
Stosowanie węzłów,
Prowadzenie zajęć na wodzie,
Przeprowadzanie akcji ratunkowej,
Pierwsza pomoc przedmedyczna,
Techniki pokonywania przeszkód (z wody, z lądu),
Prowadzenie spływu kajakowego.