Rzym, 8 kwietnia 2007 L. dz. PG. 026/2007 Do całego Zakonu

Transkrypt

Rzym, 8 kwietnia 2007 L. dz. PG. 026/2007 Do całego Zakonu
Rzym, 8 kwietnia 2007
L. dz. PG. 026/2007
Do całego Zakonu: Współbraci, Współpracowników, Wolontariuszy, Darczyńców
i tych, którym służymy dzięki charyzmatowi Szpitalnictwa oraz ich rodzin
Umiłowani,
w Wielkim Tygodniu celebrowaliśmy Misterium Paschalne mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana
- fundament naszej wiary. Jak przypomina nam liturgia, Jezus „umierając przezwyciężył śmierć, a
zmartwychwstając przywrócił nam życie”. Chrystus zmartwychwstał, a wraz z Nim cały świat i
Swoim zmartwychwstaniem zachęca nas do pełni wiary paschalnej, do starania, by jak najlepiej
przeżywać tą wiarę.
W tym roku, w czasie Wielkiego Postu, Ojciec Święty Benedykt XVI wezwał nas, abyśmy
skierowali wzrok “na Tego, którego przebili” (J 19,37). To temat biblijny, który na drodze naszego
przygotowania do Wielkiej Nocy pozwolił nam na nowo odkryć miłość Boga oraz nieograniczoną
moc Jego miłosierdzia. To ikona, którą wyraźnie dostrzegamy w życiu Świętego Jana Bożego,
który często pogrążał się w medytacji Męki Pańskiej, co dodawało mu wewnętrznej siły, by
niestrudzenie poświęcać się Szpitalnictwu.
Również nam Chrystus Zmartwychwstały udziela dzisiaj mandatu głoszenia i dawania świadectwa
Zmartwychwstania poprzez działalność szpitalniczą. Tylko w prawdziwej komunii między nami, w
imię Zmartwychwstałego, nasze czyny, nasza posługa, solidarność, obecność i poświęcenie w
świecie cierpienia i społecznego marginesu, będą mogły nieść radość wiary paschalnej światu, który
dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje prawdziwych świadków Jezusa.
Życzę wszystkim prawdziwego i radosnego doświadczenia Pana Zmartwychwstałego.
Brat Donatus Forkan, OH
Przeor Generalny