pobierz referencje

Komentarze

Transkrypt

pobierz referencje
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
Przemysł Energetyczny
Całkowity tonaż: 113 628 ton
Zrealizowane projekty: 49
Klienci: 22
Kraje realizacji projektów: 20
Rodzaj konstrukcji:
Konstrukcje wsporcze kotła: 20 493 t
Kotłownie: 62 044 t
Kanały: 6 061 t
Bandaże: 1 658 t
Silosy: 2 009 t
Inne: 21 363 t
Obiekty użyteczności publicznej
Zrealizowane projekty: 25
Klienci: 17
Kraje realizacji projektów: 4
Przemysł samochodowy
Całkowity tonaż: 10 431 t
Zrealizowane projekty: 48
Klienci: 17
Kraje realizacji projektów: 8 krajów europejskich, Brazylia, Chiny, Indie, USA
Obiekty przemysłowe
Zrealizowane projekty: 50
Klienci: 27
Kraje realizacji projektów: 5
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
2
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
Przemysł Energetyczny
Projekt
Inwestor/
Klient
Rok
Seagull (Korea Południowa)
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla 6 silosów na
węgiel i wapień do elektrowni w Gunsan w Korei Płd.
ETEC E&C Limited / Foster
Wheeler Energia Oy
2014
Mjölby (Szwecja) – 558 t
Projekt wykonawczy elektrowni na biomasę w miejscowości
Mjölby w Szwecji
Mjölby-Svartådalen Energi
AB / Andritz Energy &
Environment GmbH
2014
Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów
w Krakowie – 1 200 t
Kompletne obliczenia statyczne i dokumentacja warsztatowa
dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
w Krakowie
Krakowski Holding
Komunalny S.A. / Doosan
Lentjes GmbH
2013
Gardanne (Francja) – 850 t
Opracowanie techniczne projektu konstrukcji stalowej dla
modernizacji i przebudowy spalarni węgla na biomasę
E.ON France S.A.S /
Mostostal Kielce S.A.
2013
Guacolda (Chile) – 480 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej dla projektu FGD
Guacolda w Chile
Empresa Eléctrica
Guacolda / Andritz Energy
& Environment GmbH
2013
Acron (Rosja) – 82 t
Obliczenia statyczne i dokumentacja warsztatowa dla
konstrukcji drugorzędnej przy budynku kotła w Veliky
Novgorod
Acron / Aalborg
Engineering
2013
Instalacja odsiarczania spalin EDF (Polska) – 1870 t
Opracowanie projektu wykonawczego konstrukcji wsporczej
komina spalin oczyszczonych w 4 lokalizacjach IMOS Kraków,
Gdańsk, Gdynia i Wrocław
EDF Polska S.A. / StalSystems S.A.
2013
Elektrownia Sostanj (Słowenia) – 600 MW – 12 050 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej kotłowni (część
wisząca i stojąca) oraz kanałów spalin.
Termoelektrarna Šoštanj /
Alstom Boiler Deutschland
GmbH / Plauen Stahl
Technologie
2012
Elektrownia na biomasę Blackburn (Anglia) – 1 266 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej budynku kotłowni
i hali turbin w elektrowni na biomasę w miejscowości
Blackburn w Anglii.
E.ON Climate &
Renewables / Andritz
Energy & Environment
GmbH
2012
Oczyszczalnia Spalin Tallin (Estonia) – 522 t
Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe oraz projekt
wykonawczy kanałów spalin, absorbera, reaktora, silosów
oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia.
Eesti Energia / LAB GMBH
2012
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
3
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
Silosy Kladno (Czechy) – 220 t
Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe oraz projekt
wykonawczy 5 silosów w elektrowni w miejscowości Kladno.
Alpiq Generation / Polimex
Mostostal Rudnik
2011/
Fabryka celulozy Montes del Plata (Urugwaj) – 3 220 t
Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe oraz projekt
wykonawczy estakad dla fabryki celulozy zlokalizowanej
w Urugwaju w miejscowości Montes del Plata.
Celulosa y Energia Punta
Pereira S.A. / Pöyry
Finland Oy
2012
Spalarnia Śmieci Lidkoping (Szwecja) – 350 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej, galerii i kanałów
oraz obliczeń statycznych podpór dla kanałów w spalarni
śmieci w mieście Lidkoping w Szwecji.
Lidkopings Varmeverk Ab /
Polimex Mostostal Rudnik
2011/
Budynek obudowy pieca Duisburg (Niemcy) – 2 028 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej budynku obudowy
pieca w zakładach należących do Hüttenwerke Krupp
Mannesmann.
Hüttenwerke Krupp
Mannesmann / Züblin
Stahlbau GmbH
2011
Spalarnia Śmieci Voimala (Finlandia) – 412 t
Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej, galerii i kanałów dla
spalarni śmieci w mieście Voimala w Finlandii.
Ekokem / Polimex
Mostostal Rudnik
2011
Spalarnia śmieci Landskrona (Szwecja) – 470 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej galerii i kanałów
w spalarni śmieci w mieście Landskrona w Szwecji wraz
z obliczeniami statycznymi kanałów.
Landskrona Kraft / Polimex
Mostostal Rudnik
2011
Spalarnia śmieci Bremen (Niemcy) – 336 t
Projekt wykonawczy konstrukcji budynku i podestów
wsporczych dla urządzeń w spalarni śmieci w mieście
Bremen w Niemczech.
Swb Entsorgung / Rheiner
Stahlbau
2011
Elektrownia Ledvice (Czechy) - 660 MW – 12 410 t
Projekt wykonawczy budynku kotłowni oraz konstrukcji
bandaży kotła w bloku energetycznym zasilanym węglem
brunatnym o mocy 660 MW w Elektrowni Ledvice w Czechach
CEZ a.s. / Polimex
Mostostal Rudnik
2010
Elektrownia Eemshaven (Holandia) – 1 600 MW – 8 400 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej budynku kotłowni dla
dwóch bloków energetycznych zasilanych węglem kamiennym
o mocy 800 MW każdy w elektrowni Eemshaven w Holandii.
RWE Power AG / ARGE
2010
Elektrownia Westfalen (Niemcy) – 800 MW – 3 200 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej budynku kotłowni dla
2 bloków energetycznych w elektrowni Westfalen.
RWE Power AG / Zueblin
Stahlbau
2010/
Elektrownia Lünen (Niemcy) – 550 MW – 5 430 t
Projekt wykonawczy rusztu pod kocioł dla elektrowni na węgiel
kamienny w mieście Lünen w Niemczech.
Trianel Energie/ AE&E
Inova
2009
Spalarnia Leudelange Luxemburg (Luxemburg) – 1 150 t
Projekt wykonawczy wraz z obliczeniami statycznymi
w zakresie budynku kotłowni, silosów, filtrów, reaktora oraz
SIDOR/ Von Roll Inova
Szwajcaria
2009
2012
2012
2009
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
4
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
konstrukcji wsporczych pod kocioł w spalarni śmieci
w Luksemburgu
Elektrownia LAB Harlingen (Holandia) – 194 t
Projekt wykonawczy wraz z obliczeniami statycznymi dla
kanałów oraz czterech silosów w spalarni – elektrowni opartej
na technologii WTE – konwersji odpadów na energię.
OMRIN REC Harlingen /
Polimex Mostostal Siedlce
2009
Elektrownia na biomasę w Londynie (Anglia) – 2 914 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej dla największego
w Anglii zakładu pozyskiwania energii z odpadów o mocy
66 MW Riverside London.
Von Roll / Polimex
Mostostal Siedlce
2009
Elektrownia Schoonebeek (Holandia) – 105 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej i podestów
obsługowych kotła parowego w elektrowni znajdującej się na
polu naftowym w miejscowości Schoonebeek w Holandii.
Aalborg Engineering
2009
Boxberg Elektrownia (Niemcy) – 670 MW – 1 887 t
Projekt wykonawczy konstrukcji budynku kotłowni oraz
konstrukcji wsporczej pod kocioł Bloku R przy elektrowni
Boxberg w Niemczech.
Vattenfall Europe Mining &
Generation / Plauen Stahl
Technologie
2008
Elektrownia na biomasę Maxau (Niemcy) – 2 148 t
Projekt wykonawczy budynku kotłowni oraz konstrukcji
wsporczej pod kocioł w fabryce papieru Stora Enso
Stora Enso / Austrian
Energy & Environment
2008
Elektrownia Bełchatów 858 MW – 18 500 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej części wiszącej
oraz stojącej budynku kotłowni oraz elementów instalacji
paleniskowej kotła, w tym kanałów gorącego i zimnego
powietrza oraz wylotowych kanałów spalin.
Elektrownia Bełchatów
S.A./ RAFAKO
2007
Elektrownia VAS ( Austria) – 1 650 t
Projekt wykonawczy budynku kotłowni, konstrukcji wsporczej
pod kocioł i komin dla VAS Bloku 07 o mocy 162 MW
w mieście Linz.
Voest Alpine / Austrian
Energy & Environment
2007
Spalarnia śmieci Marsylia (Francja) – 404 t
Projekt wykonawczy konstrukcji baterii silosów, bunkrów oraz
kanałów.
LAB S.A. / Polimex
Mostostal Siedlce
2007
Fabryka produkcji bioetanolu Biowanze (Belgia) – 420 t
Projekt wykonawczy oraz obliczenia statyczne w zakresie
kanałów spalin, kominów i silosów, konstrukcji wsporczych,
pomostów technologicznych oraz klatek schodowych dla
fabryki produkcji bioetanolu.
Biowanze / Polimex
Mostostal Rudnik
2007
Elektrociepłownia Strängnäs (Szwecja) – 312 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej wraz z kanałami dla
wielokanałowej instalacji ko generacyjnej.
Strängnäs Energi / Polimex
Mostostal Rudnik
2007
Elektrownia na biomasę Umea (Szwecja) – 1 926 t
Projekt wykonawczy budynku kotłowni i konstrukcji nośnej pod
kocioł oraz budynku oczyszczalni spalin.
Umea Energi AB / Austrian
Energy & Environment
2007
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
5
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
Lotos Biopaliwa (Polska) – 270 t
Projekt wykonawczy wraz z dokumentacją warsztatową
konstrukcji stalowej obiektów pod instalacje do produkcji
estrów metylowych kwasów tłuszczowych
Lotos Biopaliwa Sp. z o.o./
BESTA PB
2007
Elektrownia na biomasę Moerdijk (Holandia) – 1 542 t
Wykonanie projektu konstrukcji budynku kotłowni oraz
konstrukcji wsporczej pod silos.
BMC Moerdijk BV /
Austrian
Energy&Environment AG
2006/
Elektrownia na biomasę Tembec (Francja) – 460 t
Projekt wykonawczy konstrukcji budynku kotłowni oraz
konstrukcji wsporczej pod kocioł.
Tembec Tartas SA /
Austrian
Energy&Environment AG
2006/
2007
Oczyszczalnia spalin Heimdal (Norwegia) – 590 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej kotła oraz
konstrukcji wsporczych pod urządzenia.
Von Roll Inova / Mostostal
Puławy
2006
Elektrownia na biomasę Söderhamn (Szwecja) – 400 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej budynku i kotła.
Austrian Energy &
Environment
2006
Fabryka Elektrod Mosjoen (Norwegia) – 590 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczych, kanałów,
kominów w oczyszczalni spalin w Fabryce Elektrod Mosjoen.
Alstom Power Environment
/ Polimex Mostostal
Siedlce
2006
Elektrownia Bahama – 105 t
Dokumentacja warsztatowa konstrukcji wsporczej pod
przenośnik i pod rurę odprowadzania spalin.
Polimex Mostostal Siedlce
S.A. / Polimex Mostostal
Rudnik
2005/
Spalarnia śmieci Sundsvall (Szwecja) – 240 t
Dokumentacja techniczna konstrukcji wsporczej pod
urządzenia spalarni śmieci oraz pomosty obsługowe.
LAB S.A. / Polimex
Mostostal Siedlce S.A.
2005
Elektrownia na biomasę Hallein (Austria) – 340 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod kocioł,
konstrukcja budynku kotła i budynku kondensacji.
M-real Hallein AG /
Mostostal Puławy
2004 /
2005
Oczyszczalnia spalin Shannonbridge (Irlandia) – 1 185 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod absorber oraz
kanały spalin.
Lurgi Lentjes Bischoff /
Instal Rzeszów
2003
Oczyszczalnia spalin Lanesborough (Irlandia) – 760 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod absorber oraz
kanały spalin.
Lurgi Lentjes Bischoff /
Instal Rzeszów
2003
Rafineria „Jasło” (Polska) – 190 t
Dokumentacja techniczna estakady oraz konstrukcji
wsporczych pod Media.
RAFINERIA „JASŁO“ S.A./
2002
Oczyszczalnia spalin przy elektrowni w Oroszlanach
(Węgry) – 415 t
Projekt wykonawczy budynku pompowni, konstrukcji
wsporczych pod kanały spalin.
Lurgi Lentjes Bischoff /
Instal Rzeszów
2007
2006
“Resbud” Rzeszów S.A.
2002
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
6
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
Zakład Termicznego Przekształcania
Odpadów w Krakowie
1 200 t; 2013r.
Spalarnia Gardanne, Francja
850 t; 2013r.
Elektrownia Sostanj, Słowenia, 600 MW,
12 053t, 2011r.-2012r.
Elektrownia Ledvice, Czechy, 660 MW,
12 410t, 2009r.-2010r.
Elektrownia na biomasę Blackburn, Anglia,
1 266 t; 2012r.
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
7
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
Elektrownia Bełchatów 858 MW,
18 500t, 2007r.-2009r.
Elektrownia Lünen, Niemcy, 550 MW,
5 394t, 2009r.
Elektrownia na biomasę Maxau,
Niemcy, 2 148t, 2008r.
Elektrownia na biomasę Moerdijk,
Holandia, 1 542t, 2006r.-2007r.
Elektrownia na biomasę w Londynie 2
914t, 2009r.
Spalarnia śmieci Marsylia, Francja,
404t, 2007 r.
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
8
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
Elektrownia LAB Harlingen, Holandia
194t, 2009r.
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
Fabryka celulozy Montes del Plata,
Urugwaj,3 170t, 2011r.-2012r.
,
12 410t, 2009r-2010r
Zakład przeróbki mechanicznej węgla
„Bogdanka S.A.”, Polska, 8 430 t, 2011r.
Fabryka produkcji bioetanolu
Biowanze, Belgia, 420t , 2007r.
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
9
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
Obiekty użyteczności publicznej
Inwestor/
Projekt
Klient
Rok
Konstrukcje bramowe (Polska)
Projekty wykonawcze, rysunki warsztatowe i obliczenia
statyczne dla powtarzalnych konstrukcji bramowych
o rozpiętości od 15 do 56 m oraz adaptacja projektów do
konkretnych lokalizacji dla zadania realizowanego pod nazwą
Krajowy System Poboru Opłat (ETC).
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad /
Saferoad
2011
Stadion Sportowy Rzeszów (Polska) – stal: 610 ton,
3
żelbet: 5 060 m
Projekt wykonawczy konstrukcji trybun stadionu miejskiego
przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie dla min. 4700 widzów.
Gmina Miasta Rzeszów /
ATJ Architekci
2009
Galeria Biała (Polska) – 42 500 m ,1 266t
Projekt wykonawczy, dokumentacja warsztatowa
i dokumentacja powykonawcza oraz pełnienie nadzoru
autorskiego w zakresie konstrukcji stalowej centrum handlowo
– rekreacyjno – usługowego w Białymstoku.
Mostostal Białystok
2007
Statoil Dębica (Polska)
Projekt budowlany budynku pawilonu handlowego AGD oraz
projekt wykonawczy fundamentów. Pawilon stacji paliw: wiaty
stalowe, pylon reklamowy.
Statoil Polska Sp. z o.o. /
MWM Projekt
2007
Galeria Rzeszów (Polska) – 135 000 m
Projekt budowlany i przetargowy centrum handlowo –
usługowego Galeria Rzeszów.
Semako Sp. z o.o.
2006/
2007
Fasada w Strasburgu (Francja) – 440 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej fasady przy dworcu
kolejowym w Strasburgu o wymiarach: długość:150m,
wysokość: 22m, szerokość: 26,5m.
Seele GmbH / Polimex
Mostostal Siedlce
2006
Megamarket Arsen – Iwano-Frankowsk (Ukraina) – 330 t
Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej dachu centrum
handlowego.
Czerwonograd ZKM –
Polimex Mostostal Siedlce
2005
Lotnisko Okęcie – Warszawa (Polska) – 100 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczych pod urządzenia.
Fabricom Airport Systems
S.A. / Promus Katowice
2005
Stadion sportowy w Hanowerze (Niemcy)
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej klatek schodowych,
konstrukcji wsporczej pod trybuny, barierki.
Inkon GmbH Höhn
2003
Kościół w Białej koło Rzeszowa (Polska)
Projekt budowlany i wykonawczy.
Pracownia Architektoniczna
Henryk Sobolewski
2002
2
2
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
10
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
Stadion Sportowy Schalke 04 Gelsenkirchen (Niemcy)
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej schodów i barierek.
INKON GmbH Höhn
2000
E. LECLERC Supermarket w Rzeszowie (Polska) – 500 t,
2
12.000 m
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej.
E. Leclerc/ Mostostal
Chełm S.A.
2000
Spółdzielnia „Promyk”
Lublin/ Hartbex Rzeszów
2000
METRO AG
1998
Towarzystwo Inwestycyjne
„BT” Sp. z o.o.
1998
Supermarket BIEDRONKA (Polska) – 1 000 m
Projekt budowlany i wykonawczy wraz z infrastrukturą.
Biedronka/ Mielecka
Spółdzielnia Mieszkaniowa
1998
Instytut Maxa Plancka w Berlinie (Niemcy)
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej nadbudówki na
dachu, schody stalowe i balkony ewakuacyjne,pomosty.
B.U. Stahl + Detailbau
GmbH Höhn
1998
2
Spółdzielnia „Promyk“ w Lublinie (Polska) – 11 900 m
Projekt zamienny stropów z płyt kanałowych na bezgłowicowe
dla 5 budynków.
Hipermarket METRO, Poznań (Polska) – 730 t, 35 000 m
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej dachu.
Budynek biurowo-handlowy w Warszawie (Polska)
2
– 3 700 m
Projekt budowlany i wykonawczy wraz z infrastrukturą.
2
2
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
11
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
MWM Architekci
MWM Architekci
Galeria Rzeszów, Rzeszów, 135 000 m
2006r-2007r.
2
Fasada w Strasburgu, Francja,
440 t, 2006r.
Stadion Sportowy, Rzeszów, Polska,
3
stal: 610 ton, żelbet: 5 060 m , 2009r.
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
12
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
Konstrukcje bramowe, Polska, 2011r.
2
Galeria Biała w Białymstoku, 42 500 m , 2007r.
,
12 410t, 2009r-2010r
Kościół w Białej koło Rzeszowa, Polska, 2002r.
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
13
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
Przemysł samochodowy
Inwestor/
Projekt
Klient
Rok
BMW Regensburg (Niemcy) – 60 t
Opracowanie dokumentacji warsztatowej dla konstrukcji
wsporczej pod przenośniki samochodowe
FE GmbH
2013
Audi Parkhaus (Niemcy) – 96 t
Dokumentacja konstrukcji stalowej dla obiektu Audi Parkhaus
Audi AG / Züblin Stahlbau
GmbH
2013
BMW Santa Catarina (Brazylia) – 8 700 m
Obliczenia statyczne i projekt wykonawczy konstrukcji nośnej
pod urządzenia obsługowe i magazyn wysokiego składowania
w lakierni BMW w Santa Catarina
BMW / Dürr Systems
GmbH
2013
Lakiernia samochodowa KTL Anlage Brose (Czechy) –
130 t
Obliczenia statyczne i projekt wykonawczy konstrukcji
wsporczej linii KTL w lakierni samochodowej w mieście
Koprivnice w Czechach.
b+m surface system
2008
Lakiernia samochodowa KTL Anlage Pöttinger (Czechy) –
300 t
Obliczenia statyczne i projekt wykonawczy konstrukcji nośnej
linii KTL.
b+m surface system
2008
Lakiernia samochodowa MAN München (Niemcy) – 270t
Obliczenia statyczne i projekt wykonawczy dla linii lakierniczej
w zakładzie MAN AG w Monachium.
b+m surface system
2008
VW Wolfsburg ( Niemcy) – 535 t
Projekt konstrukcji: pod linię EHB oraz urządzenia
towarzyszące i podesty obsługowe, konstrukcja wsporcza pod
przenośniki samochodowe.
Volkswagen AG / AFT
Automatisierungs- und
Fördertechnik GmbH & Co.
KG
2007/
2008
Lakiernia karoserii samochodowych MAN Niepołomice
(Polska) – 344 t
Projekt konstrukcji wsporczej linii lakierniczej karoserii
samochodowych: zakres power & free , podesty pod power &
free, konstrukcja pod suszarkę.
MAN Nutzfahrzeuge AG /
b+m surface system
2007
BMW Spartanburg (USA) – 118 t
Projekt modernizacji konstrukcji wsporczej linii montażu
karoserii samochodowych.
BWM / Buhl GmbH
2007
DC Düsseldorf (Niemcy) – 100 t
Projekt konstrukcji wsporczej pod linię EHB w zakładzie
karoserii samochodowych.
Daimler-Chrysler AG / Buhl
GmbH
2007
2
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
14
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
DC Bremen (Niemcy) – 62 t
Projekt konstrukcji wsporcza pod system transportu
technologicznego
Daimler-Chrysler AG / Buhl
GmbH
2007
Hyundai India (Indie) – lakiernia 7 000 m
Projekt konstrukcji wsporczej pod urządzenia techniczne
w zakładzie Hyundai w Indiach.
Hyundai India / Dürr
Systems Gmbh
2006/
2007
Ford Saarlouis (Niemcy) – 178 t
Dokumentacja konstrukcji wsporczej dla EHB i transportu
technologicznego.
Ford AG/ Dürr Systems
Gmbh
2006
Lakiernia Yantai (Chiny) – 3 500 m , 350 t
Projekt dolnej konstrukcji stalowej SPK z przejściem bocznym,
podest pod plenum, podesty VBH/KTL, podesty ESKA, szyny
demontażowe, belki montażowe, konstrukcja podwieszona
UBS.
Shanghai General Motors /
Dürr Systems Gmbh
2006
Spawalnia VW Emden (Niemcy) – 120 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod linię EHB.
Volkswagen AG / RIMSA
plus Sp. z o.o.
2005
Hala produkcyjna DC Bremen (Niemcy)
Projekt wykonawczy pomostów obsługowych, konstrukcji
wsporczej pod transport technologiczny i urządzenia, podesty
obsługowe.
Daimler-Chrysler AG / Buhl
GmbH
2005
Hala końcowego montażu Trnava (Słowacja) – 1 200 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod system „Power
& Free”, konstrukcji wsporczej pod urządzenia, transportu
technologicznego, podestów obsługowych, posiatkowania.
Peugeot / Citroen / Promus
Katowice
2005
Budynek lakierni Karmann Osnabrück (Niemcy)
Planowanie, obliczenia statyczne i projekt wykonawczy
konstrukcji stalowej: zbiorniki procesowe 225 m, podesty
stalowe pod transport technologiczny RoDip VBH i KTL
2
o łącznej powierzchni 580 m – 67 t, wanny powrotne
2
(podwieszone) VBH i KTL o łącznej powierzchni 1 290 m –
64t, powrotny transport technologiczny VBH i KTL o łącznej
długości 204 m – 20 t, schody
Wilhelm Karmann GmbH/
Dürr Systems Gmbh
2004 /
2005
DC Wörth (Niemcy) – budynek lakierni
Planowanie, obliczenia statyczne i projekt wykonawczy
konstrukcji stalowej: transport technologiczny VBH i KTL +
powrotny, transport technologiczny VBH i KTL – 102 t ,
podesty pod agregaty - 81 t, zbiorniki procesowe VBH –
10 szt., zbiorniki procesowe KTL – 3 szt., podesty pomiędzy
zbiornikami procesowymi, konstrukcja stalowa pod
prowadnice.
Daimler-Chrysler AG / Dürr
Systems Gmbh
2004
Budynek lakierni SPPM Palmela (Portugalia) – 282 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej: konstrukcja
wsporcza pod transport technologiczny, konstrukcje wsporcze
pod roboty, konstrukcje wsporcze pod suszarki, barierki.
SPPM Portugalia / Promus
Katowice Sp. z o.o.
2004
2
2
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
15
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
2
Lakiernia DC Düsseldorf (Niemcy) – 2 000 m
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej podesty pod kabiny
natryskowe, podesty pod szafy sterownicze, podesty pod
wirówki sedymentacyjne, flotacje, konstrukcja wsporcza pod
suszarkę DL, podwieszane podesty i pomosty robocze,
podwieszane szyny montażowe dla suszarki.
Daimler-Chrysler AG / Dürr
Systems GmbH Stuttgart
2004
Daimler-Chrysler AG / Dürr
Systems GmbH Stuttgart
2004
Daimler-Chrysler AG / Dürr
Systems GmbH Stuttgart
2004
Wilhelm Karmann GmbH /
Dürr Systems GmbH
Stuttgart
2004
Lakiernia SGM Shanghai (Chiny) – 1 100 t, 9 600m
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej: podesty pod
wentylatory pomiędzy liniami VBH i KTL, podesty pod prasy
filtracyjne, podesty pod kabiny natryskowe, podesty
montażowe, belki montażowe, konstrukcja stalowa pod
suszarkę, konstrukcja wsporcza pod media i kanały,
konstrukcja wsporcza dla systemu transportu
technologicznego.
Shanghai General Motors /
Dürr Systems GmbH
Stuttgart
2004
BMW Monachium (Niemcy) – 130 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej linii EHB.
Bayerische Motorenwerke
AG / Buhl GmbH
2003
Spawalnia VW Poznań – 270 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej: konstrukcja
wsporcza pod agregaty spawalnicze, pomosty robocze pod
szafy sterownicze, schody, barierki.
Volkswagen S.A. / PPT
Taskoprojekt Poznań
2002/2
003
Lakiernia w Chery WuHu (Chiny)
Projekt wykonawczy: pomosty robocze, schody, barierki.
Transsystem S.A. Wola
Dalsza / Dürr Systems
GmbH Stuttgart
2002
AUTO – VAZ Togliatti (Rosja) – 110 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej dla linii EHB.
Transsystem
S.A. Wola Dalsza /
Eisenmann KG
2002
2
DC Ludwigsfelde (Niemcy) – lakiernia – 6 000 m
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej dla SPK , suszarki
KTL i DL, transportu technologicznego, podesty pod agregaty
dla suszarki füller, podesty montażowe, podesty pod
urządzenia odprowadzające ścieki, podesty pod prasę
filtracyjną, podesty pod zbiorniki flotacyjne, podesty pod
wirówkę sedymentacyjną, wieszaki, przyrządy demontażowe,
klatki schodowe.
2
DC Wörth (Niemcy) – lakiernia – 7 000 m
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej zbiorników w linii
VBH i KTL, konstrukcji stalowej pod suszarkę KTL , konstrukcji
stalowej pod suszarkę füller, belek montażowych, podestów
pod kabiny natryskowe, podestów pod wirówkę
sedymentacyjną, podestów pod zbiorniki flotacyjne, podestów
pod prasę filtracyjną , podestów pod szafy sterownicze, klatki
schodowe.
2
Zakłady KARMANN w Osnabrück (Niemcy) 1 000 m , 70 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod zbiorniki linii
VBH i KTL, pomosty i przejścia robocze , podesty pod wanny
powrotne.
2
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
16
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
SAAB (Szwecja) – 115 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej dla linii EHB.
Saab AG / VA TECH
Transport und
Montagesysteme
2002
MERCEDES BENZ Vitoria (Hiszpania) – 330 t
Projekt wykonawczy konstrukcji dla linii EHB, pomostów
roboczych dla agregatów spawalniczych.
Mercedes Benz ACT
GmbH / Transport und
Montagesysteme
2002
FORD Kolonia (Niemcy)
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej dla transportu
skidowego.
Ford AG / CFC Fördersysteme GmbH
2001
PORSCHE Lipsk (Niemcy)
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej dla linii EHB.
Porsche AG / Transsystem
S.A. Wola Dalsza
2001
Lakiernia DC Düsseldorf (Niemcy) – 80 t
Projekt wykonawczy dla poziomu III konstrukcji: pomosty
robocze, schody, barierki.
Daimler-Chrysler AG /
Eisenmann KG
2001
SKODA Kvasiny (Czechy) – 80 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod transport
skidowy ,konstrukcja stalowa.
Skoda Auto / Bürener
Maschinenfabrik GmbH
2001
VW Wolfsburg (Niemcy) – 550 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej pod transport
skidowy.
Volkswagen AG / Dürr
Systems GmbH Stuttgart
2001
VW Pamplona (Hiszpania) – 55 t
Projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej dla linii EHB.
Volkswagen AG /
Fredenhagen
2001
VW Bratysława (Słowacja) – 410 t
Projekt wykonawczy pomostów roboczych, projekt
wykonawczy konstrukcji wsporczej dla linii EHB.
Volkswagen AG / Dürr
Systems GmbH Stuttgart
2001
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
17
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
VW Wolfsburg, Niemcy
535 t, 2007.r-2008r.
Lakiernia Hyundai India, Indie
2
7 000 m , 2006r.-2007r.
Ford Saarlouis, Niemcy,
178 t, 2006r.
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
18
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
Hala końcowego montażu Trnava, Słowacja
1 200 t, 2005r.
Lakiernia karoserii samochodowych MAN Niepołomice, Polska
344 t, 2007r.
VW Bratysława, Słowacja
410 t, 2001r.
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
19
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
Obiekty przemysłowe
Inwestor/
Projekt
Klient
Rok
Delivery Centre AQU Brazil (Brazylia) – 980 t
Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej w ramach
przebudowy budynku fabryki.
Wärtsilä Finland Oy / Pöyry
Finland Oy
2013
Hala produkcji rur wielkogabarytowych w Rostocku
(Niemcy) – 2 320 t
Projekt wykonawczy rozbudowy hali produkcji rur
wielkogabarytowych z suwnicami
EEW Special Pipe
Constructions GmbH / C+P
Industriebau
2013
Zakład produkcyjny TDI Dormagen (Niemcy) – 4 400 t
Projekt wykonawczy mostów pod rurociągi oraz budynku
zakładu produkcyjnego w Chempark Dormagen w Niemczech
Bayer BTS /
Schone&Bruns
2012/
Koksownia Przyjaźń (Polska) – 387 t
Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej kotłowni nowego
bloku energetycznego w „Koksowni Przyjaźń”
Koksownia Przyjaźń /
Energoprojekt Katowice
S.A.
2012
Zakład przeróbki mechanicznej węgla „Bogdanka S.A.”
(Polska) – 8 430 t
Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej w ramach rozbudowy
zakładu przeróbki mechanicznej węgla „Bogdanka S.A.”.
Zakres prac obejmował dokumentację dla 38 obiektów (stacje
przesypowe, mosty przenośnikowe, zbiorniki, płuczki).
Lubelski Węgiel „Bogdanka
S.A.” / Mostostal Warszawa
2011
Hala produkcyjna Zapel (Polska) – 5 200 m
Projekt budowlany i wielobranżowy projekt wykonawczy hali
produkcyjnej Oddziału Produkcji Izolatorów Pełnopniowych o
wymiarach 132 x 36 m.
Zapel S.A.
2007
Wiata magazynowa Forest w Biłgoraju (Polska)
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej i żelbetowej słupów
wraz z obudową budynku hali magazynowej o rozpiętości 5 x
9,30 x 24 m.
Black Red White S.A.
Biłgoraj / Besta Sp. z o.o.
2007
Hala produkcyjna Dell Łódź (Polska) – 755 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej antresoli hali
produkcyjnej w fabryce montażu podzespołów
elektronicznych.
PM Group Polska / Polimex
Mostostal Stalowa Wola
2007
Hala produkcyjna w Przeworsku (Polska)
Trzynawowa hala produkcyjna z zapleczem biurowo
socjalnym o konstrukcji stalowej, wym. 87m x 44m
2
(pow.3828m ), 600t,; Hala produkcyjna o wym. 96m x 28m
2
(pow.2688m ), konstrukcja główna stalowa, 200t; Wieża
montażowa zbiorników o konstrukcji stalowej, wym: 16m x
2
29m (464m ), wys. 25m, 138t. Dla wszystkich ww. obiektów
zostały wykonane wielobranżowe projekty budowlane wraz
B&P Peter Bauer
Engineering Sp. j.
2007/
2
2013
2008
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
20
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
z kosztorysami uproszczonymi, wielobranżowe projekty
wykonawcze oraz projekty warsztatowe konstrukcji stalowej
Huta Katowice (Polska) – 142 t
Projekt wykonawczy konstrukcji, mocowań i podpór pod
rurociągi wody.
Mittal Steel Poland / Rosco
Polska Sp. z o.o.
2006
Budynek Produkcyjny w Inowrocławiu (Polska) – 230 t
Projekt wykonawczy konstrukcji budynku produkcyjnego Soda
Mątwy.
Soda Polska / Polimex
Mostostal Siedlce
2006
Konstrukcja stalowa instalacji przygotowania wiórów
(Polska) – 710 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowych budynków
produkcyjnych, konstrukcji wsporczej pod przenośniki.
Kronospan Szczecinek /
Polimex Mostostal Stalowa
Wola
2006
Magazyn cukru w Lublinie (Polska) – 131 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej stropów w
magazynie cukru.
Krajowa Spółka Cukrowa
S.A. Oddział „Cukrownia
Lublin”
2005
Efremov (Rosja) – 280 t
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej wieży elewatora oraz
mostów transportowych.
Stalbud Tarnów Sp. z o.o.
2005
Hala Magazynowa "Black Red White” w Biłgoraju (Polska)
2,
– 6 200 m 210 t
Projekt budowlany w zakresie branży konstrukcyjnej; projekt
wykonawczy konstrukcji żelbetowej w zakresie fundamentów
oraz projekt warsztatowy konstrukcji stalowej.
Black Red White S.A.
Biłgoraj / Resbud” S.A.
Rzeszów
2003
Hala magazynowa w Przeworsku (Polska) - 100 t
Projekt budowlany i wykonawczy dla rozbudowy zakładu
„Owocowe Koncentraty”.
Zakład Owocowe
Koncentraty w Przeworsku
2003
Black Red White S.A.
Biłgoraj
2002
Kirchoff Automotive Polska
1999
Kirchoff Automotive
Polska / Budimex Rzeszów
S.A.
1998
Atlantis Mielec / Mostostal
Stalowa Wola S.A.
1997
2
Hala produkcyjna w Nowowołyńsk (Ukraina) – 15 600 m
Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji stalowej dachu
hali produkcyjnej .
2
Hala w SSE Mielec (Polska) – 170 t , 2 125 m
Projekt budowlany w zakresie konstrukcji i proj. wykonawczy
konstrukcji hali.
Hala produkcyjna w SSE Mielec (Polska) – 250 t, 4 300 m
Projekt budowlany w zakresie konstrukcji i proj. wykonawczy
konstrukcji hali.
Zakład produkcyjny płyt elewacyjnych – 220 t, 5 500 m
Projekt wykonawczy konstrukcji stalowej hali.
2
2
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
21
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
Hala produkcyjna Zapel,
Polska, 2007r.
Konstrukcja stalowa instalacji przygotowania wiórów, Polska,
710 t, 2006r.
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
22
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
Certyfikaty; Listy referencyjne
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
23
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
24
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
25
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
26
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
27
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
28
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
29
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-77
30
E n g i n e e r i n g S p. z o. o.
MTA Engineering Sp. z o.o. – Realizacje
MTA Engineering Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 14, 35-026 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000153976
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
NIP: 813-10-23-773
31

Podobne dokumenty