ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Transkrypt

ogłoszenie o wszczęciu postępowania
OGŁOSZENIE
O SPRZEDAŻY
SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, ogłasza, że posiada następujące
ruchomości do sprzedaży
1. Samochód dostawczy Żuk rok prod. 1985 (pojazd zarejestrowany) o
wartości rynkowej 1.500 złotych.
2. Samochód osobowy Volkswagen PASSAT 1,8 rok prod. 1992 (pojazd
niezarejestrowany) o wartości rynkowej 1.500 złotych.
Pojazdy przeznaczone do sprzedaży znajdują się w Obwodzie Drogowo - Mostowym
w Dukli Można je obejrzeć od poniedziałku do piątku. w godz. od 8.00 -14.00.
Szczegółowe informacje o sprzedaży pojazdów można uzyskać pod numerem
telefonu (13) 43 30020.
Zapraszamy wszystkich chętnych do składania ofert wraz z podaniem ceny nabycia.
Oferty te należy złożyć w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, pokój
nr 613 do dnia 31.07.2011 do godz. 10.00.
Krosno dnia 11.07.2011 r.