Szkolny zestaw podręczników dla klas I w roku szkolnym 2015/2016

Transkrypt

Szkolny zestaw podręczników dla klas I w roku szkolnym 2015/2016
Szkolny zestaw podręczników dla klas I w roku szkolnym 2015/2016.
Uczniowie klas I otrzymają we wrześniu 2015 r. komplet darmowych podręczników zakupionych przez szkołę w ramach
dotacji uzyskanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Szkolny zestaw podręczników dla klas II w roku szkolnym 2015/2016.
L.p.
Przedmiot
Tytuł
1.
J. polski
Słowa na czasie
2.
J. angielski
New Exam
Challenges 2
klasa dwujęzyczna:
NEXT MOVE 3
Zakup książek we
wrześniu po
konsultacji z
rodzicami uczniów
klasy dwujęzycznej.
Autorzy
Małgorzata Chmiel, Wilga Herman,
Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski
Michael Harris, David Mower, Anna
Sikorzyńska
C.Barraclough, K Stannett, B.
Michałowski, F.Beddall, J.Wildman,
T.Siuta, P.Wood
Wydawnictwo
Nr
dopuszczenia
Wydawnictwo "Nowa Era" 95/2/2009
Sp. z o.o.
Pearson Education Polska 342/2/2011
Sp. z o.o.
Pearson Education
624/2/2012
Data
dopuszczenia
2009-04-27
2011-07-08
2012-11-23
3.
J. niemiecki
Kompass neu 2
4.
Historia
Podróże w czasie
5.
Wiedza o społ. Bliżej świata.
6.
Matematyka
Matematyka z
plusem
7.
Biologia
Puls życia
8.
Geografia
9.
Fizyka
Puls Ziemi 2
podręcznik + atlas
geograficzny, (BEZ
ZESZYTU
ĆWICZEŃ)
Ziemia i ludzie
(podręcznik) + Earth
and People –
geography
wordbook for Lower
secondary (zeszyt
ćwiczeń)
Świat fizyki
10.
Chemia
Chemia Nowej Ery
11.
Informatyka
12.
Muzyka
Informatyka dla
Ciebie.
-----
Geografia
(dla klasy 2języcznej)
Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga,
Małgorzata Jezierska-Wiejak
Tomasz Małkowski, Jacek
Rześniowiecki
Wydawnictwo Szkolne
PWN Sp. z o.o.
Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe M.
Dobrowolska Sp. j.
Maria Wesołowska-Starnawska, Andrzej Wydawnictwo Szkolne
Pilipiuk, Witold Starnawski
PWN Sp. z o.o.
Zofia Bolałek, Małgorzata
Gdańskie Wydawnictwo
Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin
Oświatowe M.
Karpinski, Jacek Lech, Adam Mysior,
Dobrowolska Sp. j.
Krystyna Zarzycka
Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas
Wydawnictwo "Nowa Era"
Sp. z o.o.
Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef
Wydawnictwo "Nowa Era"
Soja
Sp. z o.o.
622/2/2012
2012-11-08
158/2/2010
2010-06-08
140/2009
2009-05-26
168/2/2010
2010-01-18
58/2/2009
2009-04-07
5/2/2010
2010-01-21
Marta Adamczyk, Grażyna Wnuk,
Zofia Wojtkowicz
SOP Oświatowe Toruń
110/1/2009
2009-04-27
Barbara Sagnowska Maria Rozenbajgier
Ryszard Rozenbajgier Danuta SzotGawlik Małgorzata Godlewska Barbara
Sagnowska, Maria Rozenbajgier,
Ryszard Rozenbajgier, Danuta SzotGawlik, Małgorzata Godlewska
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria
Litwin
Piotr J. Durka
Wydawnictwo "ZamKor"
P. Sagnowski i Wspólnicy
Sp. j.
11/2/2010
2010-01-11
"Nowa Era" Spółka z o.o.
49/2/2009
2009-12-03
"Nowa Era" Spółka z o.o.
181/2009
2009-06-01
-----
13.
14.
Plastyka
Technika
15.
Religia
----Zajęcia techniczne.
Podręcznik dla
gimnazjum
Aby nie ustać w
drodze
----Urszula Białka
J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o.
Św. Wojciech
199/2009
2009-06-12
Szkolny zestaw podręczników dla klas III w roku szkolnym 2015/2016.
L.p.
Przedmiot
Tytuł
1.
J. polski
Słowa na czasie
2.
J. angielski
3.
J. niemiecki
Repetytorium
gimnazjalne.
Kompass neu 3
4.
Historia
Podróże w czasie
5.
Wiedza o społ. Bliżej świata.
6.
Matematyka
Matematyka z
plusem
7.
Biologia
Puls życia
8.
Geografia
Puls Ziemi 2
podręcznik + atlas
geograficzny, (BEZ
ZESZYTU
Autorzy
Wydawnictwo
Nr
dopuszczenia
Małgorzata Chmiel, Wilga Herman,
Wydawnictwo "Nowa Era" 95/3/2009
Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski
Sp. z o.o.
R. Fricker, J. Gaszewski
Pearson Education Polska
Sp. z o.o.
Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga,
Wydawnictwo Szkolne
51/3/2009
Małgorzata Jezierska-Wiejak
PWN Sp. z o.o.
Tomasz Małkowski, Jacek
Gdańskie Wydawnictwo
158/3/2011
Rześniowiecki
Oświatowe M.
Dobrowolska Sp. j.
Maria Wesołowska-Starnawska, Andrzej Wydawnictwo Szkolne
140/2009
Pilipiuk, Witold Starnawski
PWN Sp. z o.o.
Zofia Bolałek, Małgorzata
Gdańskie Wydawnictwo
168/3/2010
Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin
Oświatowe M.
Karpinski, Jacek Lech, Adam Mysior,
Dobrowolska Sp. j.
Krystyna Zarzycka
Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas
Wydawnictwo "Nowa Era" 58/3/2010
Sp. z o.o.
Bożena Dobosik, Adam Hibszer, Józef
Wydawnictwo "Nowa Era" 5/3/2010
Soja
Sp. z o.o.
Data
dopuszczenia
2009-04-27
2009-05-01
2011-05-06
2009-05-26
2010-04-11
2010-10-07
2010-10-27
9.
Fizyka
ĆWICZEŃ)
Świat fizyki
10.
Chemia
Chemia Nowej Ery
11.
Informatyka
12.
13.
Muzyka
Plastyka
Informatyka dla
Ciebie.
----Plastyka. Podręcznik
dla gimnazjum
14.
Technika
15.
Religia
16.
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Zajęcia techniczne.
Podręcznik dla
gimnazjum
"Moje miejsce w
kościele"
Żyję i działam
bezpiecznie.
Podręcznik z
ćwiczeniami dla klas
I-III
Barbara Sagnowska Maria Rozenbajgier
Ryszard Rozenbajgier Danuta SzotGawlik Małgorzata Godlewska Barbara
Sagnowska, Maria Rozenbajgier,
Ryszard Rozenbajgier, Danuta SzotGawlik, Małgorzata Godlewska
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria
Litwin
Piotr J. Durka
Wydawnictwo "ZamKor"
P. Sagnowski i Wspólnicy
Sp. j.
11/3/2010
2010-12-09
"Nowa Era" Spółka z o.o.
49/3/2009
2010-12-09
"Nowa Era" Spółka z o.o.
181/2009
2009-06-01
47/2009
2009-04-06
199/2009
2009-06-12
J. Szpet, D. Jackowiak,
Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o.
Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o.
Św. Wojciech
Jarosław Słoma i Grzegorz Zając
Nowa Era Spółka z o. o.
17-2009
2009-03-30
----Katarzyna Czernicka
Urszula Białka