Znakowarki laserowe Sunx Panasonic PL

Komentarze

Transkrypt

Znakowarki laserowe Sunx Panasonic PL
Znakowarki laserowe
Oficjalny dystrybytor firmy Panasonic
®
Seria LP-V
XXXXXXXXXX
2
Seria LP-V
CECHY GŁÓWNE
Najnowsza generacja znakowarek laserowych Sunx Panasonic® wykorzystuje
udoskonaloną technologię YAG o nazwie FAYb (laser itebrowy wzmacniany światłowodowo).
W stosunku do tradycyjnych systemów Nd:YAG, lasery włóknowe cechują się wyższą jakością znakowania (np. średnica wiązki lasera LP-V10U-C wynosi 60µm),
mniejszymi gabarytami, zdecydowanie dłuższą żywotnością, przekraczającą
60 000 godzin oraz niższymi kosztami stałymi dzięki temu, że zużywają znacznie
mniej energii elektrycznej (390 VA) oraz chłodzone są powietrzem.
Z uwagi na średnią moc 12W (w porównaniu z mocą 50W laserów YAG) znakowarki
laserowe Sunx Panasonic® serii LP-V potrafią znakować niemal wszystkie metale
wykorzystując proces głębokiego znakowania lub znakowania na czarno. Laserowe procesy spieniania wewnętrznego, nawęglania (zmiana koloru) lub wybielania umożliwiają znakowanie, a nawet modyfikowanie np. żywic z doskonałym
efektem jakościowym.
Seria LP-V w szczególny sposób nadaje się do znakowania wyrobów przemysłu
elektronicznego np. urządzeń półprzewodnikowych, z uwagi na niezwykle małą
średnicę wiązki laserowej.
Modele serii LP-V wyposażone są w zintegrowany interfejs enkodera umożliwiający znakowanie przedmiotów znajdujących się w ruchu na linii produkcyjnej. Do
innych standardowych cech serii LP-V należy funkcja kodowania (Data Matrix,
różne kody kreskowe itp.) oraz funkcje standardowe takie jak nanoszenie wartości
licznika, daty ważności, numeru partii, itp.
Laser Marker Navi
Jedno oprogramowanie dla wszystkich
znakowarek laserowych.
!"#$%&'()*+,-&$./0'1+$'$-2//
56,78%&1''/!
FAYb
DP-YAG
LP-YAG
3"41%/$+$'$-2//
FAYb
DP-YAG
0.39kVA
LP-YAG
Znakowarka laserowa typu FAYb
56,78%&1''/!
(AC100V)
1.2–2.0k VA
4.0-10.0k VA
Laser włóknowy: skuteczność przemiany energii i zużycie
energii lepsze niż w przypadku jakiejkolwiek znakowarki
laserowej typu YAG.
Szczytowa moc wyjściowa w pulsie
Instalacja urządzenia możliwa w dowolnym położeniu.
20kW
8kW
YAG
30ns
Seria LP-V
300ns
Szerokość pulsu
Rzeczywista, szczytowa moc wyjściowa w pulsie
znakowarki LP-V10U-C.
3
Seria LP-V
ZASTOSOWANIA
Znakowanie barwne żywic
Złącze USB
Pinceta
Opakowanie typu „blister”
Osłona stalowa
Bateria
Łożysko
Układ scalony
Głowica cylindra
Tabliczka znamionowa
Bateria pastylkowa
Kij golfowy
Gniazdo formy wtryskowej
Znakowanie barwne żywic
Kabel PTFE
Przycisk z kodem QR
Dioda laserowa
Mikro potencjometr
typu „small spot”
Narzędzia stalowe
Przyciski kokpitu samochodu
Znakowanie barwne żywic
Komponenty elektroniczne
Listwa połączeniowa
Łożyska
Klawiatura telefonu komórkowego
4
LP-V
RODZAJE ZNAKÓW
Kod QR
Alfanumeryczne
Znaki specjalne
Kod Micro QR
Ukośne lub w kształcie wachlarza
Znaki japońskie
Kody kreskowe
Kod Data Matrix
OBSZAR ZNAKOWANIA
LP-V15U-C
160 x 160mm
LP-V10U-C
90 x 90mm
5
Seria LP-V
DANE TECHNICZNE
Znakowarka laserowa FAYb
Model
Przedmiot
Odległość robocza
LP-V10U-C
LP-V15U-C
190 mm1
350 mm1
Metoda znakowania
Skanowanie galwanometryczne
Laser znakujący
Laser włóknowy λ = 1,06µm, klasa 4
Moc średnia
12W
15W 2
Moc maksymalna
Laser pozycjonujący
Laser włóknowy, półprzewodnikowy λ = 650nm, klasa 2
Moc maksymalna
Obszar znakowania
1mW
90 x 90 mm
Prędkość skanowania
Prędkość liniowa
Rozmiar znaku
(wysokość i szerokość)
Odstępy pomiędzy znakami
(spacing)
160 x 160 mm
Maksymalnie 12 000 mm/s
Maksymalnie 240 m/min.3
0,2 do 90 mm(regulowany z dokładnością do 0,001 mm)
0,2 do 160 mm (regulowany z dokładnością do 0,001 mm)
0 do 90 mm(regulowany z dokładnością do 0,001 mm)
w kształcie wachlarza: +/- 180°(regulowany z dokładnością do 0,01°)
0 do 160 mm(regulowany z dokładnością do 0,001 mm)
w kształcie wachlarza: +/- 180°(regulowany z dokładnością do 0,01°)
Układ znaków
Linia prosta, po łuku, czcionki proporcjonalne / maszynowe, pochylone po łuku
Rodzaj znaków
Znaki duże i małe, cyfry, katakana, hiragana, kanji (poziom JIS 1 i 2), symbole, znaki zdefiniowane przez użytkownika (do 50 typów)
CODE39, CODE128, ITF2/5, NW-7, JAN/UPC/EAN, RSS 14, RSS ograniczony, RSS rozszerzony 4
Kody kreskowe
Kody 2D
QR, Micro QR, Data Matrix (ECC200)
Logotypy
BMP / DXF / HPGL / JPEG
Metoda chłodzenia
Powietrze
Napięcie zasilania
90 do 132 VAC lub 180 do 264 VAC (dostosowywane automatycznie), 50/60 Hz
Pobór mocy
390 VAC lub mniej (przy 100 VAC)
Wejście
Zdalne sterowanie, enkoder (A), enkoder (B), sterowanie przesłoną (shutter) lasera, kasowanie alarmu, zatrzymanie awaryjne,
zatrzymanie lasera, koniec potwierdzenia, numer, wstrzymanie czasu
Wyjście
Zasilanie (+12 VDC), zdalne sterowanie (RS232C, WE/WY), gotowy do znakowania, znakowanie, znakowanie zakończone, pompowanie lasera,
ostrzeżenie, alarm, koniec potwierdzenia, koniec licznika
Sposób znakowania
Stacjonarny (dla obiektów ruchomych)
Optymalizacja kolejności znakowania • korekta punktów przecięć • znak licznika • znakowanie aktualnej daty/godziny • data ważności • znakowanie partii • logotypy • znakowanie wytłuszczone • transfer danych logotypów przez USB • monitor WE/WY • przesunięcie systemowe • ustawienia wspólne • laser pozycjonujący • wskaźnik laserowy • wybór czcionki • znakowanie proporcjonalne • wyświetlanie obrazu znakowania •
ustawienia operatora • wyświetlanie kodu błędu • wyświetlanie obrazu zadania • ustawianie prędkości mocy na linię/logo • krok i powtórzenie
• opóźnienie czasowe • znakowanie i obróbka danych szeregowych • znakowanie wielowarstwowe • rezerwa • różne możliwości obróbki •
podwójny wskaźnik • pomiar czasu znakowania • tworzenie/edycja czcionki • kontrola i korekta mocy
Funkcje
Wyłącznik awaryjny
Temperatura otoczenia
Wilgotność otoczenia
Waga
Zintegrowany na sterowniku
0 do +40°C (bez kondensacji pary wodnej i mrozu), przechowywanie: -10° do 60°C
35 do 85% wilgotności względnej (bez kondensacji pary wodnej i mrozu)
Głowica: ok. 9 kg
Sterownik: ok. 22 kg
Uwagi:
1) Zawiera błąd o wartości ± 2,0 mm, indywidualny dla każdego produktu.
2) Moc maksymalna odnosi się do mocy światła lasera jaką oscylator jest w stanie wygenerować.
3) Prędkość liniowa zmienia się w zależności od zastosowania.
4) Kod RSS (Reduced Space Symbology) nazwany jest również GS1 Databar.
6
Głowica: ok. 10 kg
Sterownik: ok. 22 kg
Seria LP-V
WYMIARY
STEROWNIK
(25.6)
E#D5A'>)&#*+,),.,)F
4.5m
G+)%F')!"#$%&"'?#!&A#%&#
F+H9?%&"'#)#4FB%F
!"#$%&"'34,2&5%&,)#%&#
laserowego
Nymer pliku/projektu
=4?5+H9?%&"'?'"[email protected]?F"&52
Kasowanie alarmu
(ø14.5)
=4?5+H9?%&"'3,23,)#%&#
lasera
=4?F+H9?5
USB
=4?5+H9?%&"'?.#A%F
(RS232C, WE/WY)
ø37.2
=4?F+H9?5'",%!,A&
4-M5x0,8
G+8D,",>I';
4-M5x0,8
G+8D,",>I';
LP-V10U-C
LP-V15U-C
!"#$%&"'
promieniowania
laserowego
ø37.2
!"#$%&"'
promieniowania
laserowego
(ø14.5)
ø37.2
()&#*+,)-.''/012
34,2&56'7&89&#':;<
()&#*+,)-.'/012
34,2&56'7&89&#':;<
=,"48*+,',!*4,>9&
=,"48*+,',!*4,>9&
18,1
39.5
=,?&,2'[email protected]#9B&',!*4,>9&
C>',D!?#[email protected]'?%#",)#%&#
Obszar znakowania 90 x 90
([email protected]'M<'J'K;
G+8D,",>I'L
+0.1
G+8D,",>I'N
C*)-4'3,[email protected]%F
+0,1
(ø14.5)
=,?&,2'[email protected]#9B&',!*4,>9&
C>',D!?#[email protected]'?%#",)#%&#
Obszar znakowania 160 x 160
;'>[email protected];
G+D,",>I'L
G+8D,",>I'N
+0,1
OPLQ'C*)-4')FB>9&,)F
A#!54#'3,?F9B,%@BH957,
G+D,",>I'N
+0.1
C*)-4'3,?&,2F
G+8D,",>I'N
OPLQ'C*)-4')FB>9&,)F
A#!54#'3,?F9B,%@BH957,
KONSOLA LP-ADP40 (OPCJA)
41,5
86.5
/JK/Q'7+8D,",>I';
SC*)-4'2,[email protected]'7)&%*,)#%FT
([email protected]#'K/Q'7+8D,",>I';
(obustronnie)
19.5
E#D5A'3,+H9?5%&,)F'
sterownika (2.8m)
Uwaga:
Wszystkie wymiary w [mm]
7
Seria LP-400
8
Seria LP-400
CECHY GŁÓWNE
Znakowarki laserowe serii LP-400 zostały stworzone z myślą o branżach stawiających wysokie wymagania dotyczące prędkości obróbki, dużej funkcjonalności i elastyczności.
Urządzenia laserowe serii LP-400 są systemami opartymi o źródła typu CO2 o
mocy wyjściowej 10W, 20W lub 30W. Dzięki zastosowaniu ultraszybkiej metody
skanowania galwanicznego (maksymalnie 12 000 mm/s), moc ta pozwala na
znakowanie poruszających się przedmiotów „w locie”, z prędkością dochodzącą do 240 m/min!
Wbudowany interfejs enkodera umożliwia optymalizację procesu znakowania
na liniach produkcyjnych.
Z uwagi na niewielką średnicę wiązki lasera, wynoszącą 110μm modele
LP-431U-C i LP-411U-C szczególnie dobrze nadają się do znakowania lub modyfikacji materiałów „trudnych” takich jak szkło czy PTFE. Znakowarki laserowe
serii LP-400 mogą również obsługiwać ponad 10 różnych kodów np. kod kreskowy, kod Data Matrix itp.
Laser Marker NAVI
Jedno oprogramowanie dla wszystkich
znakowarek laserowych.
Stosowana dla wybranych modeli długość fali wynoszącą 9300nm sprawia, iż
znakowarki laserowe doskonale nadają się do znakowania czystych tworzyw
sztucznych takich jak PET (politereftalan etylenu) czy PC (poliwęglan) w czystej
postaci.
Wszystkie znakowarki laserowe Sunx Panasonic® wyposażone są w oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows®. „FONT Maker” umożliwia tworzenie własnych, indywidualnych znaków, „LOGO CONVERTER” konwertuje
logotypy i obrazy zapisane w formatach JPEG, BMP, HPGL i DXF na format znakowarki laserowej VEC, „Laser Marker NAVI” umożliwia wygodną obsługę
wszystkich znakowarek laserowych Sunx Panasonic® z poziomu komputera
klasy PC w trybie „on-line” lub „off-line”.
Znakowarki laserowe typu CO2
Seria znakowarek LP-400 wyposażona została w solidną,
pyłoszczelną obudowę, pozwalającą na instalację w trudnych warunkach.
Wysoka elastyczność i zwiększona funkcjonalność
dzięki mechanizmowi obrotowemu głowicy.
Kod RSS
3/4-.$/0/12
())*+,-.$/0/12
Etykiety na
!"#$% &'
Seria LP-400
RSS ograniczony CC-A
Opakowanie typu
blister (PTP)
Znakowanie kodami typu RSS
wyrobów dla przemysłu farmaceutycznego.
9
Seria LP-400
ZASTOSOWANIA
ZNAKOWANIE
Krakersy
Opakowanie papierowe
Filtr oleju
Złącze samochodowe
Butelki PET
Etykiety na butelki PET
Płyty CD/DVD
Korek
Komponenty elektroniczne
Rezystor
Worki na substancje
medyczne
Szybkozłącze
Szkło
Drewno
Płytka drukowana
Cięcie
Cięcie
Cięcie
Usuwanie izolacji
Cięcie
OBRÓBKA
Usuwanie izolacji
10
Perforacja i cięcie
Seria LP-400
RODZAJE ZNAKÓW
Alfanumeryczne
Kod QR
Znaki specjalne
Kod Mikro QR
Ukośne lub w kształcie wachlarza
Znaki japońskie
Kody kreskowe
Kod Data Matrix
OBSZAR ZNAKOWANIA
Typ wielkogabarytowy
160 x 160mm
Typ standardowy
110 x 110mm
Typ małogabarytowy
55 x 55mm
11
Seria LP-400
DANE TECHNICZNE
Model
Przedmiot
Typ standardowy
Typ małogabarytowy
Wersja
Standard
LP-430U-C
LP-420S9U-C
LP-410U-C
LP-431U-C
LP-421S9U-C
Wersja
Wieża
LP-430TU-C
LP-420S9TU-C
LP-410TU-C
LP-431TU-C
LP-421S9TU-C
30W
20W
10W
30W
Laser znakujący
Typ wielkogabarytowy
LP-411U-C
LP-425S9U-C
LP-435U-C
LP-411TU-C
LP-425S9TU-C
LP-435TU-C
Laser CO2, klasa 4
Moc średnia
20W
10W
20W
30W
Średnica wiązki laserowej
190μm
160μm
190μm
110μm
95μm
110μm
225μm
265μm
Długość fali
10,6μm
9,3μm
10,6μm
10,6μm
9,3μm
10,6μm
9,3μm
10,6μm
Laser pozycjonujący
Laser włóknowy, półprzewodnikowy λ = 655nm, klasa 2
Moc
1mW
Obszar znakowania
110 x 100 mm
185 mm1
55 x 55 mm
111 mm1
160 x 160 mm
262 mm1
maksymalnie 12 000mm/s
maksymalnie 6 000 mm/s
maksymalnie 12 000 mm/s
Odległość robocza
Prędkość skanowania
240 m/min2
Prędkość liniowa
170 m/min2
120 m/min 2
85 m/min2
240 m/min2
Rozmiar znaku
(wysokość i szerokość)
0,2 do 110 mm(regulowany z dokładnością do 0,001 mm)
0,2 do 55 mm(regulowany z dokładnością do 0,001 mm)
0,2 do 160 mm(regulowany z dokładnością do 0,001 mm)
Odstępy pomiędzy znakami
(spacing)
0 do 110 mm(regulowany z dokładnością do 0,001 mm)w
kształcie wachlarza: +/- 180°(regulowany z dokładnością
do 0,001°)
0 do 55 mm(regulowany z dokładnością do 0,001 mm)w
kształcie wachlarza: +/- 180°(regulowany z dokładnością
do 0,001°)
0 do 160 mm(regulowany z dokładnością do 0,001 mm)w
kształcie wachlarza: +/- 180°(regulowany z dokładnością
do 0,001°)
Układ znaków
Linia prosta, po łuku, czcionki proporcjonalne / maszynowe, pochylone po łuku
Rodzaj znaków
Znaki duże i małe, cyfry, katakana, hiragana, symbole kanji (poziom JIS 1 i 2), symbole, znaki zdefiniowane przez użytkownika (do 50 typów)
CODE39, CODE128, ITF2/5, NW-7, JAN/UPC/EAN, RSS 14, RSS ograniczony, RSS rozszerzony4
Kody kreskowe
Kody 2D
QR, Micro QR, Data Matrix (ECC200)
RSS 14CC-A3, RSS 14 stacked CC-A3, RSS ograniczony CC-A3,4
Kody złożone
Logotypy
BMP / DXF / HPGL / JPEG
Metoda chłodzenia
Powietrze
Napięcie zasilania
100 do 120 VAC ± 10%, 200 do 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz
Pobór mocy
100 VAC
1000 VA
670 VA
1000 VA
670 VA
1000 VA
200 VAC
1200 VA
700 VA
1200 VA
700 VA
1200 VA
Wejście
Zdalne sterowanie, enkoder (A), enkoder (B), sterowanie przesłoną (shutter) lasera, kasowanie alarmu,
zatrzymanie awaryjne, zatrzymanie lasera, koniec potwierdzenia, numer, wstrzymanie czasu
Wyjście
Zasilanie (+12 VDC), zdalne sterowanie (RS232C, WE/WY), gotowy do znakowania, znakowanie, znakowanie zakończone,
pompowanie lasera, ostrzeżenie, alarm, koniec potwierdzenia, koniec licznika
Sposób znakowania
Stacjonarny, dla obiektów ruchomych „w locie”
Korekta punktów przecięć • tworzenie i edycja czcionki • znakowanie aktualnej daty/godziny • data ważności • logotypy • znak licznika • przesunięcie systemowe • opóźnienie czasowe •
różne funkcje obróbki • ustawienia wspólne • laser pozycjonujący • wskaźnik laserowy • znakowanie wytłuszczone • znakowanie proporcjonalne • znakowanie przedmiotów ruchomych
• wybór czcionki • wyświetlanie obrazu znakowania • pomiar czasu znakowania • wyświetlanie obrazu zadania • znakowanie wielowarstwowe • obróbka i znakowanie danych szeregowych • krok i powtórzenie • ustawianie prędkości mocy dla linii/logotypu • wyświetlanie kodu błędu • podtrzymanie • monitor WE/WY
Funkcje
Wyłącznik awaryjny
Zintegrowany, na sterowniku
Temperatura otoczenia
0 do +40°C (bez kondensacji pary wodnej i mrozu), przechowywanie: -10° do 60°C
Wilgotność otoczenia
Waga
35 do 85% wilgotności względnej (bez kondensacji pary wodnej i mrozu)
Standard
Wieża
Sterownik
20kg
16kg
20kg
16kg
20k g
12kg
11kg
12kg
11kg
12kg
Uwagi:
1) Zawiera błąd o wartości ± 2,0 mm, indywidualny dla każdego produktu.
2) Prędkość liniowa zmienia się w zależności od zastosowania.
3) Kod CC-A bazuje na kodzie PDF417.
4) Kod RSS (Reduced Space Symbology) nazwany jest również GS1 Databar.
12
Seria LP-400
WYMIARY
STEROWNIK
Console IP-ADP40 (optional)
Główny wskaźnik zasilania
Wyłącznik awaryjny
Wskaźnik promieniowania
laserowego
Kluczyk wyłączający
Numer pliku/projektu
82.5
Przełącznik pompowania
lasera
4-M4, głębokość 6
Otwór mocujący, gwintowany
Śruba M4 głębokość 6
(po obu stronach)
Kasowanie alarmu
Przełącznik zdalny
(RS232C, WE/WY)
19.5
Przyłącze USB
Przyłącze konsoli
Kabel połączeniowy
sterownika
4-M5x0.8 głębokość 6
(2.8m)
41.5
4-M5x0.8 głębokość 6
GŁOWICA
LP-430U-C, LP-431U-C, LP-420S9U-C,
LP-430TU-C, LP-431TU-C, LP-420S9TU-C,
LP-421S9TU-C, LP-425S9TU-C
LP-421S9U-C, LP-435U-C, LP-425S9U-C
22.5
6-M6x1, głębokość 15
2-M4x0.7
Oś głowicy
7.5
7.5
Wskaźnik
promieniowania
laserowego
Wskaźnik
promieniowania
laserowego
2.5
20.8
Pokrętło ostrości
Otwory wentylacyjne
6-M6x1, głębokość 15
Poziom regulacji ostrości
Oś obszaru znakowania
Obszar znakowania
Odległość robocza
116.5
ø7
(109.5)
2-M4x0,7, głębokość 10
ø94
Pokrętło ostrości
(65.5)
Odległość robocza
Óś obszaru
znakowania
Oś obszaru
znakowania
6-M6x1, głębokość 8
30.5
7.5
12.5
59.5
Poziom regulacji ostrości
ø94
65.5
ø30, Otwór wyjściowy
lasera pozycjonującego
22.5
(132.1)
ø30, Otwór wyjściowy lasera pozycjonującego
170.5
LP-410U-C, LP-411U-C
LP-410TU-C, LP-411TU-C
2.5
6-M6x1, głębokość 15
2-M4x0.7
Oś głowicy
7.5
7.5
Wskaźnik
promieniowania
laserowego
Wskaźnik
promieniowania
laserowego
2.5
Pokrętło ostrości
Otwory wentylacyjne
6-M6x1, głębokość 15
Poziom regulacji ostrości
2-M4x0,7, głębokość 10
Oś obszaru znakowania
Obszar znakowania
Odległośc robocza
20.8
ø7
116.5
ø94
59.5
Pokrętło ostrości
(109.5) (65.5)
Óś obszaru
znakowania
Odległość robocza
Oś obszaru
znakowania
Poziom regulacji ostrości
6-M6x1, głębokość 8
30.5
7.5
12.5
ø94
65.5
22.5
ø30, Otwór wyjściowy lasera pozycjonującego
(132.1)
170.5
ø30, Otwór wyjściowy
lasera pozycjonującego
Uwaga:
Wszystkie wymiary w [mm]
13
Seria LP-300
14
14
Seria LP-300
CECHY GŁÓWNE
Dzięki długości fali zawierającej się w dolnym zakresie podczerwieni, znakowarka LP-310-C firmy Sunx Panasonic® doskonale nadaje się do trwałego znakowania żywic, powierzchni emaliowanych, szkła i materiałów organicznych takich
jak papier, drewno, guma lub skóra.
W porównaniu z tradycyjnymi procesami drukowania jak np. druk atramentowy
lub tamponowy, system znakowania laserowego jest narzędziem stricte optycznym, w którym nie dochodzi do kontaktu ze znakowanym materiałem. Powoduje to, że nie podlega on zużyciu i nie wymaga stosowania dodatkowych materiałów eksploatacyjnych jak toner, tusz czy rozpuszczalniki.
Model LP-310-C nie tylko gwarantuje doskonałą jakość znakowania o wyraźnych
konturach lecz również jest modelem bezobsługowym, a co za tym idzie
wymaga minimalnych działań serwisowych i generuje znikome koszty
eksploatacji. Z uwagi na fakt, że model ten dzięki swej zwartej budowie zajmuje
niewiele miejsca, można z łatwością instalować go na liniach produkcyjnych i na
indywidualnych stanowiskach pracy.
Oprogramowanie LP-300 to łatwa i szybka konfiguracja
Oprogramowanie kompatybilne z sytemem Windows®, to narzędzie przyjazne
dla użytkownika, bogate w wiele przydatnych funkcji min. łatwą edycję i zapisywanie tekstów, tworzenie kodu daty, licznika i partii. W prosty sposób można
również importować logotypy i dane techniczne wyrobu w postaci plików graficznych (DXF). Model LP-310-C umożliwia wykonanie niemal każdego rodzaju
znakowania, jakie może być wymagane.
Znakowarka laserowa typu CO2
Seria LP-300
15
Seria LP-300
ZASTOSOWANIA
Płytka drukowana
Układ scalony
Przełącznik
Płyta CD/DVD
Etykieta
Szkło
ABS
PPS
3 mm
3 mm
Szybkozłącze
Komponent elektroniczny
RODZAJE ZNAKÓW
Aktualna data
Licznik
Nr partii
Ukośne lub w kształcie wachlarza
Różne czcionki
Różne ustawienia
OBSZAR ZNAKOWANIA
LP-310-C
50 x 50mm
16
Seria LP-300
DANE TECHNICZNE
Model
Przedmiot
Znakowarka laserowa CO2
LP-310-C
145 mm1
Odległość robocza
Metoda znakowania
Skanowanie galwanometryczne
Laser CO2, moc średnia 12W (maksymalna 40W), = 10,6µm, klasa: 4
Laser znakujący
Obszar znakowania
Podstawowe wymiary znaków
Prędkość skanowania
50 x 50 mm
0,2 do 50 mm (regulowane z dokładnością do 0,001 mm)2
Maksymalnie 2 000 mm/s
Linia prosta, po łuku, linia prosta ukośna, odbicie lustrzane
Układ znaków
Sposób znakowania
Stacjonarny
Znaki duże i małe, symbole, katakana, hiragana, znaki kanji (poziom JIS 1),
znaki zdefiniowane przez użytkownika (do 50 typów)
Rodzaj znaków
Projekty/Daty
Znakowanie
Ustawienia
Maksymalnie 120
30 typów
Zatrzymanie promieniowania laserowego, numer pliku, wyzwolenie, kasowanie licznika,
blokada zewnętrzna (moduł zasilający)
Wejście
Alarm, stan znakowarki laserowej, koniec licznika
Wyjście
Interfejs
RS232C
Tylko dla urządzeń zewnętrznych
USB 1.1
Tylko dla oprogramowania konfiguracyjnego
Oprogramowanie
Windows® XP / 2000, rozdzielczość ekranu: 800 x 600 lub wyższa
5m (pomiędzy głowicą a modułem zasilającym)
Długość kabla
Dowolny (poziomo, pionowo, ukośnie)
Sposób instalacji
Metoda chłodzenia
Powietrze (głowica i moduł zasilający)
Napięcie zasilania
90 do 132 VAC lub 180 do 264 VAC (dostosowywane automatycznie), 50/60 Hz
700 VA lub mniej (przy 100 VAC)
Pobór mocy
Wejście
Sterowanie zdalne, wyzwalanie, enkoder (A), enkoder (B), sterowanie migawką, pompowanie lasera,
kasowanie alarmu, zatrzymanie awaryjne, zatrzymanie lasera, koniec potwierdzenia,
numer, wstrzymanie czasu
Funkcje
Znakowanie partii • aktualna data/czas • data ważności • znak licznika • znakowanie CAD • korekta
punktów przecięć • laser pozycjonujący • znakowanie wytłuszczone • wyświetlanie obrazu znakowania •
lista zapisanych plików • znakowanie próbne • wyświetlanie historii błędów
Temperatura otoczenia
0 do +40°C (bez kondensacji pary wodnej i mrozu), przechowywanie: -10° do +50°C
Wilgotność otoczenia
35 do 85% wilgotności względnej, składowanie: 35 do 85% wilgotności względnej
(bez kondensacji pary wodnej i mrozu)
Waga
Głowica: ok. 13 kg, moduł zasilający: ok. 5 kg
Uwagi:
1) Odległość robocza może odbiegać w indywidualnych przypadkach o ± 3,0 mm w zależności od produktu.
2) Rzeczywisty rozmiar znaku zależy od znakowanego materiału.
Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach .
17
Seria LP-300
WYMIARY
GŁOWICA
LP-310-C
!"#$%&"'(")*+,)-+)
!"#$%&"'(./0.1
Numer pliku/projektu,
*#;-),+")&C)(=$<DE
!"#$%&"'(738
710
3
100
175
!"#$%&"'((234546
151
159
141
14
KHG+;-+)(I!"'*$>-#(L*MENN'!)O
78
(36)
145
Uchwyt
[email protected](>=*")!E("-)?>G)-+)
Obszar znakowania 50 x 50
.*?)H-+?(I!>J+'-+>G)-+)(,)*'!>G';>
200
180
6-M6 x 9:(;$<=>?>@A(9B
180
125
16
MODUŁ ZASILANIA
LP-310-C
T$PG-#(G*?)H-+?(")*+,)-+)
Wentylator
&M$>D"%&#
315
95
14.5
LP-300
series
!"'$%&"-+?
z kluczykiem
CO 2 Laser Marker
POWER
!"#$%&"'(
blokady
!"#$%&"'(
zasilania
210
Bezpiecznik
12.5
U6(I!"#$%&"'
I!%DE("J+'--';>
70
FNGP!(J>&EC%&#
QRSQ:(;$<=>?>@A(9B
200
255
57.5
12.5
30
35
FNGP!(J>&EC%&#
QRSQ:(;$<=>?>@A(9B
140
Uwaga:
Wszystkie wymiary w [mm]
18
Wyposażenie opcjonalne
LP-ADP40
Kolorowy panel dotykowy LP-ADP40 zaprojektowany został w sposób zapewniający maksymalną prostotę i komfort użytkowania. Gwarantuje przyjazną
obsługę wyświetlając bezzwłocznie dane dotyczące znakowania i niezbędnych
ustawień. Panel LP-ADP40 może współpracować z modelami serii LP-400 i LP-V.
ODCIĄG SPALIN LFE-250
Odciąg spalin z jednym otworem wlotowym do zastosowań standardowych
· wysokość: 590mm, szerokość: 380mm, głębokość: 380mm
· waga: 40kg
· napięcie zasilania: 230 VAC, 50/60 Hz
· moc: 90W
· maksymalna zdolność wyciągowa: 180m3/godz.
· filtry: filtr wstępny, filtr HEPA, gaz
· poziom hałasu: <60dB (A)
· uruchomienie/zatrzymanie przez podanie 24V
· sygnalizacja wymiany filtra
· różne funkcje monitorowania filtra (np. uszkodzenie)
· klasa czystości pomieszczeń: 1000 o skuteczności oczyszczania 99,997%
· obudowa malowana proszkowo
Części zamienne do LFE-250
· filtr wstępny LFE-PF do modelu LFE-250
· filtr podwójny (filtr węglowy + filtr HEPA) LFE-CF
LFE-180-PVC
Odciąg spalin z jednym otworem wylotowym dedykowany do PVC
· wysokość: 790mm, szerokość: 410mm, głębokość: 730mm
· waga: 60kg
· napięcie zasilania: 230 VAC, 60 Hz
· moc: 0,9kW
· maksymalna zdolność wyciągowa: 180m3/godz.
· filtry: filtr wstępny, HEPA ze specjalną mieszanką węglową, gaz
· poziom hałasu: <60dB (A)
· uruchomienie/zatrzymanie przez podaniu 24V
· sygnalizacja wymiany filtra
· różne funkcje monitorowania filtra (np. uszkodzenie)
· klasa czystości pomieszczeń: 1000 o skuteczności oczyszczania 99,997%
· obudowa malowana proszkowo
Części zamienne do LFE-180
· filtr wstępny LFE-180-PF do modelu LFE-180
· filtr podwójny (filtr węglowy + filtr HEPA) LFE-180-CF
19
Siedziba firmy
ul. Sowia 6
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. +48 (32) 228 29 91
fax +48 (32) 228 97 15
[email protected]
www.wicharytech.com
Centrum Laserowe
ul. Kapicy 9
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. +48 (32) 229 03 16
fax +48 (32) 229 17 77
e-mail: [email protected]
www.lasercentrum.pl
Oficjalny dystrybytor
firmy
Copyright © 2009
Wydrukowano w Polsce
Wersja 01/2009PL

Podobne dokumenty