Wymiana okien i drzwi OSP w m. Rozdoły

Transkrypt

Wymiana okien i drzwi OSP w m. Rozdoły
Wymiana okien i drzwi
OSP w m. Rozdoły - KOSZTORYS OFERTOWY
Lp
Kod
Opis
Jm. Ilość
Cena
Wartość
jedn.
[zł]
robót
[zł]
m2
43,18
1
KNR4-01
0354-0500
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni ponad 2 m2 – 1,45x1,63x17,
1,20x2,50
2
KNR-W 2-02
1018-0401
m2
Okna z kształtowników z wysokoudarowego
PCW o powierzchni ponad 1,5 m2,montowane
przy pomocy łączników rozporowych 1,45x1,63x17
40,18
2
KNR-W 2-02
1018-0501
Drzwi balkonowe pełne z naświetlem
z kształtowników z wysokoudarowego PCW
montowane przy pomocy łączników
rozporowych -1,20x2,50
m2
3,00
3
KSNR 2
0802-0600
Jednowarstwowa gładź gipsowa na ścianach i
sufitach - ościeża wewnętrzne,
1,63x2+1,45x17x0,2, 2,50x2+1,20x0,20
m2
17,25
4
KNNR2
0902-0200
12,94
5
NNRNKB
2-02U
0541-0200
m2
Tynki cienkowarstwowe grub.10 mm,
dwuwarstwowe, na ścianach wykonane na
mokro z gotowych mieszanek ręcznie - ościeża
zewnętrzne, 1,63x2+1,45x17x015,
2,50x2+1,20x0,15
m2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
(Orgbud W-wa) - podokienniki,
1,55x17x0,33
6
KNR 4-01
1204-0100
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych -ościeża
wewnętrzne
m2
17,25
7
KNR 4-01
1204-0300
Dwukrotne malowanie elewacji, tynków
gładkich farbami emulsyjnymi -ościeża
zewnętrzne
m2
12,94
Wartość kosztorysu:………………
Podatek VAT (VAT) = 23%......
Wartość końcowa kosztorysu:
8,70

Podobne dokumenty