Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Informacji Naukowej i

Transkrypt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Informacji Naukowej i
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
Ankieta „Magisterska” - opracowanie opisowe
5. Czy Pan/i rozważając perspektywy pracy zawodowej zakłada możliwość podjęcia
(kontynuacji) pracy w małej bibliotece gminnej? Jeżeli TAK - dlaczego? Jeżeli NIE dlaczego?
Studia niestacjonarne
Na zajęcia dydaktyczne II roku w roku akademickim 2009/10 zapisało się 48 studentów. W
czasie badań 18 z nich nie uczęszczało już w zajęciach, zawieszając w nich swoje
uczestnictwo. Z pozostałej grupy 30 studentów w badaniu wzięło udział 18 (60%), pozostali
odmówili udziału z różnych względów (brak zainteresowania pragmatyką bibliotekarstwa,
niechęć wiązania swojego życia zawodowego z profesją bibliotekarza).
Jedna z osób stwierdziła, że „nie jest istotne w jakiej bibliotece się pracuje, ważne jest
by pracować w zawodzie”. Liczy się ponadto bezpośredni kontakt z czytelnikiem (też
zróżnicowanym) i możliwość „wykazania się”. Dla kolejnego respondenta ważny był spokój
(większy niż w bibliotece szkolnej). Istotne jest też to by mieć jakąkolwiek pracę – nawet w
bibliotece. Praca z dziećmi i książką to może też być powołanie, spełnienie zawodowe (dające
satysfakcję).
Osoby które nie chciałyby pracować w bibliotece gminnej, jako powody podawali, że
spełniają się w pracy w bibliotece szkolnej, albo że brak im motywacji z powodu niskich
zarobków.
Studia stacjonarne
Na zajęcia dydaktyczne II roku w roku akademickim 2009/10 zapisało się 34 studentów. W
badaniu wzięło udział 13 (38%). Pozostali nie uczestniczyli w badaniach z różnych względów
(indywidualny tok nauczania, pobyt zagraniczny w ramach programu Socrates/Erasmus,
niechęć uczestniczenia w badaniach).
Wśród odpowiedzi twierdzących były związane z tym, ze część studentów mieszka w
małych miejscowościach (także z własnego wyboru) i chciałaby pracować w miejscu
zamieszkania. Zaletą pracy w malej miejscowości jest także różnorodność zajęć.
Argumentami były też większe zarobki i miła atmosfera. Tego rodzaju praca jest też
wyzwaniem – można promować czytelnictwo. Osoby nastawione negatywnie do pracy w
bibliotece gminnej były z takich powodów, jak niechęć do przebywania w małych
miejscowościach i chęć pracy w dużych miastach.
6. Wiedzę z której z poniżej wymienionych dziedzin uważa Pan/i za ważną dla bibliotekarza
pracującego w małej bibliotece gminnej?
Dla studentów obu trybów studiowania istotne treści związane były z czytelnictwem. Mało
istotne zaś są przedmioty dotyczące zarządzania i marketingu. Poniżej lista rankingowa:
Studia niestacjonarne
1. informacji naukowej – 11 (61% odpowiedzi)
2. współczesnego bibliotekoznawstwa
czytelnictwa – 10 (56%)
4. nowych mediów i ich użytkowania – 9 (50%)
5. informatyki (Internet) – 8 (44%)
6. zarządzania i administracji – 6 (33%)
7. zagadnień wydawniczych i edytorstwa – 5 (28%)
8. teorii i historii literatury dziecięcej
teorii i historii literatury ogólnej
psychologii – 4 (22%)
11. pedagogiki – 3 (17%)
12. marketingu i reklamy – 2 (11%)
13. zagadnień społeczeństwa informacyjnego – 1 (%)
Studia stacjonarne
1. czytelnictwa – 9 (80% odpowiedzi)
2. nowych mediów i ich użytkowania – 8 (62%)
3. teorii i historii literatury ogólnej – 7 (54%)
4. informatyki (Internet)
teorii i historii literatury dziecięcej – 6 (46%)
6. współczesnego bibliotekoznawstwa – 5 (38%)
7. marketingu i reklamy
pedagogiki – 4 (31%)
9. informacji naukowej
zarządzania i administracji
psychologii – 3 (23%)
12. zagadnień wydawniczych i edytorstwa – 2 (15%)
13. zagadnień społeczeństwa informacyjnego – 1 (8%)
7. Które z poniżej wymienionych umiejętności uważa Pan/i za ważne dla bibliotekarza pracującego w
małej bibliotece gminnej ? Można zakreślić od 1 do 5 odpowiedzi.
Dla studentów obu trybów studiowania najistotniejszymi przedmiotami były: opracowywanie
dokumentów (katalogowanie on-line, klasyfikowanie UKD etc.) oraz obsługa użytkowników
(po 65% odpowiedzi). Poniżej lista rankingowa z rozbiciem na tryb studiów.
Studia niestacjonarne
1. Obsługa użytkowników – 14 (78% odpowiedzi)
2. Zarządzanie biblioteką
Animacja kulturalna / życia społecznego – 11 (61%)
4. Opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line, klasyfikowanie UKD etc.) – 10 (56%)
5. Obsługa komputera – Office – 9 (50%)
6. Badania potrzeb użytkowników / społeczności lokalnej – 7 (39%)
7. Obsługa komputera – obsługa aplikacji internetowych – 6 (33%)
8. Umiejętność zdobywania środków finansowych na działanie biblioteki (fundraising) – 5 (28%)
9. Znajomość języków obcych – 3 (17%)
10. Obsługa komputera – projektowanie stron www
Organizacja działań promocyjnych (w tym Public Relations)
Zarządzanie zasobami ludzkimi / personelem – 2 (11%)
Studia stacjonarne
1. Opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line, klasyfikowanie UKD etc.) – 10 (80%
odpowiedzi)
2. Obsługa komputera – Office – 9 (69%)
3. Umiejętność zdobywania środków finansowych na działanie biblioteki (fundraising) – 8 (62%)
4. Zarządzanie biblioteką
Badania potrzeb użytkowników / społeczności lokalnej
Animacja kulturalna / życia społecznego – 7 (54%)
7. Obsługa użytkowników – 6 (46%)
8. Obsługa komputera – obsługa aplikacji internetowych
Obsługa komputera – projektowanie stron www
Organizacja działań promocyjnych (w tym Public Relations) – 2 (15%)
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi / personelem – 1 (8%)
10. Które z przedmiotów realizowanych podczas Pana/Pani studiów w najwyższym stopniu - w Pana
/Pani opinii – odpowiadają na potrzeby edukacyjne kandydatów do pracy w małej bibliotece gminnej?
Studia niestacjonarne
Studenci za ważne wymieniali przedmioty: opracowanie formalne zbiorów (7 odpowiedzi), rzeczowe
opracowanie zbiorów (6) czytelnictwo i komunikacja społeczna (po 4), zbiory biblioteczne (3) źródła
informacji, zagadnienia wydawnicze i księgarskie, informacja naukowa, literaturoznawstwo,
technologia informatyczna (po 2) i jednokrotnie: zarządzanie bibliotekami, wstęp do bibliotekarstwa,
teoria kultury oraz „Wszystko, co dotyczy elektronicznych baz danych, Internetu i obsługi klienta”.
Studia stacjonarne
Studenci najczęściej za ważne uznawali Opracowanie formalne oraz Czytelnictwo i metodyka pracy z
czytelnikiem (po 6 odpowiedzi) i Opracowanie rzeczowe (5). Trzy osoby uznały, ze ważne są
przedmioty w obrębie ścieżki magisterskiej Biblioterapia (w tym Metody i techniki terapeutyczne,
specjalne materiały czytelnicze). Dla pojedynczych osób takimi były: Źródła informacji, Usługi
biblioteczne, Działalność informacyjna, Marketing, Bibliotekarstwo, Zbiory biblioteczne, Historia
literatury, Teoria kultury.
12. Jakie cechy studenckich praktyk zawodowych uznaje Pan/i za najistotniejsze? Można zakreślić
od 1 do 5 odpowiedzi.
Najczęściej studenci wymieniali: Poszerzenie wiedzy nabytej na studiach (81% odpowiedzi) oraz:
Nabycie/doskonalenie umiejętności zawodowych (68%). Oprócz tego na odpowiednich rodzajach
studiów:
Studia niestacjonarne
1. Poszerzenie wiedzy nabytej na studiach – 15 (83% odpowiedzi)
2. Fachowa opieka merytoryczna
Nabycie/doskonalenie umiejętności zawodowych – 13 (72%)
4. Związek z planowaną karierą zawodową – 10 (56%)
5. Dobra organizacja pracy – 6 (33%)
6. Szansa na „zaczepienie się” w pracy – 5 (28%)
7. Odpowiednia odległość od miejsca zamieszkania – 3 (17%)
Studia stacjonarne
1. Poszerzenie wiedzy nabytej na studiach – 10 (80% odpowiedzi)
2. Nabycie/doskonalenie umiejętności zawodowych – 8 (62%)
3. Fachowa opieka merytoryczna
Szansa na „zaczepienie się” w pracy – 6 (46%)
5. Dobra organizacja pracy
Związek z planowaną karierą zawodową – 2 (15%)
7. inne: Możliwość poznania ludzi z „branży”
wiedza pokazana w praktyce – 1 (8%)
15. Czy uznaje Pan/i te praktyki za istotny komponent swojego wykształcenia? Jeżeli TAK dlaczego? Jeżeli NIE - dlaczego?
Studia niestacjonarne
Praktyki pozwoliły poznać specyfikę pracy
małej bibliotece oraz zapoznać się z
oczekiwaniami i potrzebami użytkowników. Pozwoliły na poznanie „prawdziwego warsztatu
pracy” („od kuchni”), na pracę z czytelnikiem
Studia stacjonarne
Praktyki pozwoliły studentom przećwiczyć umiejętności praktyczne (katalogowanie,
opracowanie dokumentów, a zwłaszcza obsługę czytelników). Pokazały na czym polega praca
w małej bibliotece.
16. Czy podczas tych praktyk nabył/a Pan/i i/lub wydoskonalił/a którąś z następujących
umiejętności?
Studenci najczęściej wymieniali: opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line,
klasyfikowanie UKD etc.), badania potrzeb użytkowników / społeczności lokalnej i animacja
kulturalna / życia społecznego (75% odpowiedzi). Oprócz tego, jak poniżej:
Studia niestacjonarne
1. Badania potrzeb użytkowników / społeczności lokalnej
Obsługa użytkowników – 6 (100% odpowiedzi)
3. Obsługa komputera – Office
Opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line, klasyfikowanie UKD etc.)
Animacja kulturalna / życia społecznego – 4 (67%)
6. Zarządzanie biblioteką – 2 (33%)
7. Organizacja działań promocyjnych (w tym Public Relations)
Umiejętność zdobywania środków finansowych na działanie biblioteki (fundraising) – 1 (17%)
Studia stacjonarne
1. Opracowywanie dokumentów (katalogowanie on-line, klasyfikowanie UKD etc.)
Animacja kulturalna / życia społecznego – 2 odpowiedzi
3. Organizacja działań promocyjnych (w tym Public Relations)
Zarządzanie biblioteką
Obsługa użytkowników – 1 odpowiedzi
opracował: Tomasz Kruszewski
IINIB UMK