Projekt „Inteligentny dom” Grupa „lewa”

Transkrypt

Projekt „Inteligentny dom” Grupa „lewa”
Projekt „Inteligentny dom”
Grupa „lewa”
SKŁAD GRUPY PROJEKTOWEJ
KIEROWNIK
Kacper Kasperkiewicz
AUDYTOR
Kinga Gładysiak
Piotr Giedrojć
Mateusz Napadłek
Damian Grzela
Grzegorz Maślanka
Mateusz Proć
Piotr Wiącek
Grzegorz Nowakowski
Artur Frankowski
-1-
Spis treści
1. Założenia projektu......................................................................................... 3
2. Cele do zrealizowania ................................................................................... 3
3. Priorytety....................................................................................................... 5
4. Rolety ............................................................................................................ 6
5. Oświetlenie.................................................................................................... 8
6. Ogrzewanie.................................................................................................... 12
7. Klimatyzacja.................................................................................................. 13
8. Zasilanie awaryjne......................................................................................... 15
9. Stacja pogodowa ........................................................................................... 17
10. Bramy garażowe............................................................................................ 18
11. System alarmowy i monitoringu ................................................................... 18
12. Ogród............................................................................................................. 25
13. Multimedia .................................................................................................... 28
14. Instalacja elektryczna .................................................................................... 33
15. Zasilacz magistrali......................................................................................... 37
16. Scenariusze.................................................................................................... 38
17. Konserwacja .................................................................................................. 42
18. Spis urządzeń................................................................................................. 55
19. Spis rysunków ............................................................................................... 57
-2-
1. Założenia projektu:
Projekt „inteligentny dom” ma na celu przedstawienie założeń dotyczących budowy,
rozbudowy i obsługi inteligentnych systemów użytkowych. W projekcie opisane zostały
urządzenia alarmowe, urządzenia multimedialne a także urządzenia sterujące wraz z ich
zastosowaniem. Podczas tworzenia projektu, grupa projektowa kładła staranny nacisk na
zaprojektowanie domu w pełni funkcjonalnego, wspierającego oraz ułatwiającego codzienne
funkcjonowanie, z założeniem, że „Inteligentny Dom” ma za zadanie wspierać użytkownika
w codziennym życiu, a nie to życie utrudniać. Idąc tym tropem, zespół zaprojektował
„Inteligentny Dom”, oparty na stosunkowo prostym w budowie, rozbudowie oraz działaniu
systemie, działającym w standardzie KNX, dającym praktycznie nieograniczone możliwości
doboru sprzętu w zależności od potrzeb użytkowników.
2. Cele do zrealizowania:
1. Sterowanie oświetleniem
a. Centralne sterowanie oświetleniem w domu i w ogrodzie.
b. Można wybrać różne scenariusze oświetlenia bądź indywidualne
ściemnianie.
2. Sterowanie żaluzjami i roletami
a. Rolety zewnętrzne mogą być sterowane w funkcji czasu
b. Sterowanie osłonami zewnętrznymi w funkcji wiatru, natężenia oświetlenia
zewnętrznego i deszczu
3. Sterowanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją
a. Automatyczne i optymalne sterowanie ogrzewaniem odpowiadające
sposobom użytkowania pomieszczenia i potrzebom użytkownika
b. Okna mogą być otwierane zgodnie z wymaganiami
-3-
4. Obsługa i wizualizacja
a. Łatwa wizualizacja i integracja systemów audio i kamer monitorujących
b. Prezentacja
i
sterowanie
wszystkich
systemów
domowych
z
zamontowanego na ścianie wyświetlacza
5. Ochrona i bezpieczeństwo
a. Monitorowanie wejścia (kamera)
b. Meldowanie o otwartych oknach, drzwiach, zbitych szybach włamaniach,
detekcji dymu
c. Zapobieganie potencjalnym włamaniom poprzez włączenie całego
oświetlenia w całym domu (panika)
d. Symulacja obecności w domu za pośrednictwem włączania oświetlenia w
funkcji czasu
6. Sterowanie urządzeniami Audio/Video
a. Zdalne sterowanie muzyką z każdego miejsca w domu
b. Zdalne sterowanie każdego pomieszczenia
7. Pozostałe funkcje
a. Informowanie o poziomie oleju opałowego w zbiorniku
b. Podlewanie trawnika i roślin w ogrodzie
c. Regulacja wilgotności w garażu
d. Inteligentne sterowanie bramami garażowymi
e. Informowanie o warunkach atmosferycznych
f. Raporty SMS
-4-
3. Priorytety:
I. Zadania najwyższego priorytetu
1. Rolety
2. Oświetlenie
3. Ogrzewanie
4. Klimatyzacja
5. Zasilanie awaryjne
6. Stacja pogodowa
7. Bramy
8. System alarmowy
II. Zadania drugiego priorytetu
1. Kamery
2. Wideodomofony
3. Ogród
4. Zdalny dostęp
III. Zadania trzeciego priorytetu
1. Nagłośnienie
2. Multiroom
3. Kontrola dostępu
IV. Zadania najniższego priorytetu
1. Wentylacja
-5-
4. Rolety:
Sterownik do rolet Instabus KNX/EIB 4-kanałowy
Sterownik posiada 4 niezależne kanały do kontroli 4 rolet.
Można nim sterować również kąt nachylenia żaluzji.
Rys. 1 Sterownik do rolet
Rys. 2 Silnik do rolet
Silniki do rolet
Dla rolet małych (masa do 35 kg): Model 45M-20
Dla rolet dużych (masa do 55 kg): Model 45M-30
Dla rolet dużych (masa do 88 kg): Model 45M-50
-6-
- rolety małe (do 35 kg)
- rolety duże (do 55 kg)
- rolety duże (do 88 kg)
- silnik rolety
- rozdzielnica
Rys. 3 Schemat rozmieszczenia silników rolet
-7-
5. Oświetlenie:
Instabus KNX/EIB zewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia 3-kanałowy
•
napięcie sieciowe w magistrali 21 - 32 V=
•
zakres pomiaru natężenia oświetlenia 1 - 100 lx
•
zakres pomiaru natężenia oświetlenia 0, 1 - 20 klx
•
temperatura pracy -5 - +45 °C
•
DMS - 2 modułowy
•
z wbudowanym portem magistralnym
•
z czujnikiem natężenia oświetlenia IP 65 n/t
•
z przyciskiem programowania i czerwoną diodą
Rys. 4 Zewnętrzny czujnik
natężenia oświetlenia
LED programowania
•
podłączenie magistrali poprzez zaciski
przyłączeniowe
•
z zaciskami śrubowymi
- czujnik natężenia oświetlenia
Rys. 5 Schemat umieszczenia czujnika natężenia oświetlenia
-8-
Instabus KNX/EIB Uniwersalny sterownik ściemniający 4-krotny 210 W/VA
Instabus
KNX/EIB
jest
uniwersalnym
sterownikiem
ściemniającym służy do kontroli oraz sterowania oświetleniem
w całym domu. Wyposażony jest w funkcję płynnego startu,
która oszczędza lampy, oraz ma zabezpieczenie przed zwarciem
i przeciążeniem.
Rys. 6 Uniwersalny sterownik
ściemniający
•
napięcie sieciowe w magistrali 21 - 32 V=
•
napięcie pomocnicze 230 V~
•
częstotliwość 50/60 Hz
•
napięcie regulacyjne 230 V~
•
częstotliwość 50/60 Hz
•
lampy żarowe i WN lampy halogenowe 20 - 210 W/kanał
•
transformatory elektroniczne 20 - 210 W/kanał
•
konwencjonalne transformatory ściemniające 20 - 210 VA.kanał
•
maksymalna ilość uniwersalnych rozszerzeń mocy 10 obcięcie fazy ok. 500 W
•
maksymalna liczba rozszerzeń mocy do zab./DMS 10 dla tego samego typu
obciążenia
•
temperatura pracy -5 - +45 °C
•
DMS - 8 modułowy
•
wymiary (dł. x wys. x gł.) 144 x 90 x 70 mm
•
wysokość montażu od szyny 63 mm
•
nadaje się do różnych przewodów zewnętrznych
•
z płynnym startem oszczędzającym lampy
•
zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
•
regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy w zależności od rodzaju obciążenia,
"samoucząca„
•
z 4 przyciskami do ster. ręcznego wł./wył. (jaśniej/ciemniej) a także funkcji magistrali
wł./wył.
•
sterowanie ręczne także możliwe bez magistrali np. w trakcie budowy
-9-
•
z przyciskiem programowania i czerwoną diodą LED programowania
•
z 4 czerwonymi statusowymi diodami LED i 3 czerwonymi diodami LED wskazań
sterowania ręcznego
B.IQ Przycisk 5-krotny z regulatorem temperatury i wyświetlaczem – funkcje.
•
temperatura pracy -5 - +45 °C
•
do instalacji w pojedynczych puszkach p/t
•
z zabezpieczeniem przed demontażem
•
z niebieską diodą LED pracy i 10 białymi statusowymi
diodami LED (podświetlenie pola opisowego)
•
wyświetlacz LCD z symbolami i podświetleniem, z
możliwością załączenia przez obiekt
•
wyświetlanie trybu pracy, blokady regulatora, temp.
wewn./zewn., czasu (wymagany zegar)
•
wyświetlacz tekstowy (format ASCII)
Rys. 7 Przycisk 5-krotny
- przycisk 5-krotny
Rys. 8 Schemat rozmieszczenia przycisków 5-krotnych
- 10 -
- punkty oświetleniowe
Rys. 9 Schemat rozmieszczenia punktów oświetleniowych
- 11 -
6. Ogrzewanie:
Piec olejowy ULRICH EDERLICH ED 41
Piec może być dołączony do systemu KNX za pomocą modułu Integra, który
umożliwia dopasowanie urządzeń z poza systemu.
Rys. 10 Piec olejowy
Moc kotła:
40,7 kW
Wydajność c.w.u. o temp.40°C (wersja ED+W):
1163 l/h
Zakres temperatury c.o.:
52 - 84 °C
Pojemność wodna:
31,6 l
Średnica wylotu spalin:
75 mm
Waga:
100 kg
Szerokość kotła:
402 mm
Głębokość kotła:
691 mm
Wysokość kotła:
910 mm
Rodzaj paliwa:
Olej opałowy
- 12 -
7. Klimatyzacja:
Moduł IRSC firmy Zennio wraz z aplikacją IRSC Plus umożliwia bezpośrednie
sterowanie pojedynczymi klimatyzatorami poprzez magistralę Instabus KNX-EIB. Obsługuje
ponad 300 modeli klimatyzatorów typu split oraz klimatyzatorów kanałowych, które
fabrycznie mają możliwość sterowania przy pomocy pilotów wykorzystujących podczerwień.
Rys. 11 Klimatyzator
Moduł składa się ze sterownika i nadajnika podczerwieni. Sterownik jest podłączany
do magistrali KNX, natomiast nadajnik podczerwieni jest umieszczany na odbiorniku
sterowanego elementu systemu klimatyzacji. Nadajnik jest wyposażony w kabel o długości
2 m. Moc nadajnika to 2,4 W przy długości fali 940 nm. W niektórych urządzeniach istnieje
możliwość zainstalowania modułu IRSC wewnątrz obudowy klimatyzatora. Może być także
montowany w puszkach elektrycznych o średnicy 65 mm lub w odrębnej obudowie. Poniżej
przykładowy schemat podłączenia sterowania:
Rys. 12 Klimatyzator - schemat
- 13 -
Obsługiwane funkcje:
- włączanie, wyłączanie i tryb pracy (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT)
- zadawanie temperatury
- zadawanie szybkości wentylatora (MIN, MED., MAX, AUTO)
- sterowanie żaluzjami (SWING, STEP-STEP)
- programy pracy
- zadawanie czasu automatycznego włączania i wyłączania
- podłączanie czujników obecności i otwarcia okna
Po wgraniu aplikacji IRSC Open moduł może obsługiwać różnego typu urządzenia
wyposażone w odbiornik podczerwieni (nie tylko klimatyzatory).
- klimatyzator
Rys. 13 Schemat umieszczenia klimatyzatora
- 14 -
8. Zasilanie awaryjne:
Instalacja mIDAZ to zespół urządzeń, które podczas awarii zasilania SA
W momencie zaniku prądu w domu czy budynku. Sterownik mIDAZ samoczynnie
uruchamia agregat. Dostarcza tym samym energię elektryczną do urządzeń takich jak piec
C.O., lodówka czy system alarmowy.
Rys. 14 Rysunek funkcyjny sterownika
G8/10 TF H (G10TFHE), Agregat trójfazowy
Rys. 15 Agregat trójfazowy
Dług./Szer./Wys.
860/690/650 mm
Moc (kVA)
8,00
Moc (kW)
6,40
Natężenie hałasu
97,00 dBA
Pojemność silnika
389,00 cm3
Pojemność zbiornika z paliwem
6,50 l
Silnik Honda
13 KM
Waga
79,20 kg
Zbiornik oleju
1,20 l
Zużycie paliwa
2,40 l/h
- 15 -
- agregat trójfazowy
Rys. 16 Schemat umieszczenia agregatu
- 16 -
9. Stacja pogodowa:
Instabus KNX/EIB Stacja pogodowa
Może mierzyć siłę i kierunek wiatru, temperaturę,
ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, wielkość
opadów oraz nasłonecznienie.
Rys. 17 Stacja pogodowa
Instabus KNX/EIB Standardowa stacja pogodowa. Standardowa stacja pogodowa
służy do pomiaru i analizy danych pogodowych (prędkości wiatru, opadów, zmierzchu,
temperatury i natężenia oświetlenia). Instaluje się ją na zewnątrz budynków. W skład stacji
pogodowej wchodzi:
•
Czujnik temperatury do pomiaru temperatury zewnętrznej.
•
Czujnik wiatru (termiczny) do pomiaru prędkości wiatru.
•
Czujnik zmierzchu do pomiaru natężenia oświetlenia, od zacienionej strony.
•
Trzy czujniki natężenia oświetlenia rozmieszczone, co 90.
•
Czujnik deszczu do rozpoznawania opadów.
•
Zakres temperatur: -20 °C do +55 °C
•
Prędkość wiatru: od 0 do 40 m/s
•
Natężenie oświetlenia: od 1000 do 110000 lx
•
Zmierzch: 0 do 674 lx
•
Opad: tak/nie (binarne).
- 17 -
10. Bramy garażowe:
Napęd do bram ELIXO 500 24 V Standard Pilot
ELIXO 500 jest napędem do bram o
maksymalnym udźwigu 500 kg, wykonującym 30
cykli roboczych dziennie. Umożliwia otwarcie
bramy garażowej w 20 sekund. Urządzenie działa
zarówno w integracji z systemem KNX ( za pomocą
modułu Integra), jak i samodzielnie, sterowany za
pomocą pilota.
Rys. 18 Napęd do bram garażowych
11. System alarmowy i monitoringu:
Rejestrator cyfrowy DVR-04H100D1 jest urządzeniem stworzonym do rejestracji
obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz jednego kanału audio z mikrofonu. Idealnie nadaje on
się do monitoringu: domu, małej i średniej firmy itp.
W omawianym rejestratorze zastosowano najnowocześniejszą metodę kompresji
obrazu tj. H.264. Rejestrator może rejestrować obraz z maksymalną prędkością 100kl/sekundę
w rozdzielczości D1.
Możemy do niego podłączyć, jako urządzenie odbiorcze:
•
monitor przemysłowy zarówno CRT, LCD, LED
•
monitor komputerowy CRT, LCD, LED
•
jak również zwykły telewizor wyposażony w wejście VIDEO typu cinch lub
Euro(SCART)
Sterowanie urządzeniem:
•
sterowanie za pomocą myszy komputerowej
•
sterowanie za pomocą pilota dołączonego w zestawie
•
sterowanie i podgląd przez sieć lokalną lub internet
- 18 -
Realizacje sposobu zapisu:
•
Ręczny – sami załączamy i wyłączamy nagrywanie
•
Terminarz – ustawiamy nagrywanie w określonych godzinach, dniach itp.
•
Detekcja – nagrywanie następuje w momencie wykrycia ruchu przez rejestrator
•
Zdalne
Obsługa przez sieć może być realizowana za pomocą dołączonego oprogramowania
CMS jak również przez przeglądarkę internetową Internet Explorer. Zapis 25 klatek na
sekunde dla każdej kamery w najwyższej rozdzielczości D1 (704x576), czyli obraz tak płynny
jak w TV.
Rys. 19 System monitoringu
Specyfikacja:
•
tryb pracy: pentaplex
•
liczba wejść wideo: 4 (BNC)
•
liczba wyjść wideo: 1 x BNC +1 x VGA
•
liczba wejść/wyjść audio: 1/1 (RCA)
•
prędkość zapisu: 100kl/s (25kl/s na kamerę) w D1
•
rozdzielczość zapisu: D1 (704x576) HD1(704x288) CIF(352x288)
•
kompresja:H.264
- 19 -
•
Dwustrumieniowość: transmisja obrazu i dźwięku w pełnej jakości (strumień główny)
lub z ograniczoną przepustowością (strumień pomocniczy)
•
odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie
•
archiwizacja: 1 x HDD Sata II (max. 2TB), 2 x USB, LAN
•
zdalne sterowanie: pilot, myszka, LAN
•
menu w języku polskim
•
tryb zapisu: manualny, ciągły zapis, detekcja ruchu, terminarz
•
kompresja audio: ADPCM
•
obsługa pamięci typu "PenDrive" (złącze USB)
•
interfejs sieciowy: Ethernet (10/100 Base-T)
Zalety rejestratora :
1) Wydajność :
•
najnowszy format kompresji H.264 umożliwiający rejestrację nagrań z lepszą
jakością i/lub przez dłuższy okres.
•
lepsza jakość obrazu przy zdalnym podglądzie.
•
płynny zapis przy 25 kl/s , jak w TV
2) Elastyczność :
•
szybki zapis do 25 kl/s przy standardowej D1 na wszystkich kanałach
•
odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie
•
precyzyjne ustawienia harmonogramu rejestracji niezależnie dla każdego kanału,
ustawianie co do minuty.
•
rejestracja toru audio do każdego kanału video.
•
dwukierunkowy tor audio do komunikacji pomiędzy rejestratorem a zdalną
stacją.
•
obsługa dysku twardego SATA do 2 TB.
•
dowolny sposób archiwizacji: lokalnie przez port USB 2.0 lub zdalnie przez sieć.
•
łatwa obsługa i sterowanie: pilot IR, mysz
3) Niezawodność :
•
zwiększona żywotność dysków dzięki funkcji hibernacji dysków.
- 20 -
•
ograniczenie niebezpieczeństwa utraty danych dzięki zastosowaniu systemu
RAID 1.
•
zabezpieczenie przed zawieszeniem systemu - WatchDog.
•
monitorowanie i powiadamianie o stanie dysków.
4) Bezpieczeństwo :
•
detekcja utraty sygnału i zasłonięcia kamery
•
detekcja ruchu : 192 pola(16x12) / 6 poziomów czułości
•
wysyłanie wybranych nagrań na serwer ftp.
•
personalizacja zakresu uprawnień dla różnych użytkowników.
Kamera zewnętrzna DAY/NIGHT (dzienno-nocna)
W dzień kamera daje kolorowy obraz natomiast w nocy przechodzi w tryb B/W ( czarnobiały)
dzięki 26 diodom IR widzi w całkowitych ciemnościach nawet do 20 m. Kamera posiada
metalową obudowę, odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne - śnieg, deszcz, wilgoć.
Kamera jest wyposażona w osłonę przeciwsłoneczną i regulowany uchwyt.
System alarmowy na centrali Integra 128 - WRL
W skład, którego wchodzi:
INTEGRA 128-WRL
Centrala alarmowa z technologią bezprzewodową ABAX i komunikatorem GSM/GPRS
( anteny ANT-OBU-Q i ANT-868)
Manipulator sensoryczny
•
duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem umożliwiający szczegółowe
informowanie o stanie systemu
•
podświetlana klawiatura ułatwiająca obsługę w nieoświetlonych pomieszczeniach
•
nowy interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę
- 21 -
•
ekran trybu gotowości z możliwością indywidualnego doboru przekazywanych
informacji
•
4 dodatkowe menu (do 16 pozycji każde) i funkcje szybkiego dostępu definiowane
przez instalatora
•
funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działań po dotknięciu
pojedynczego przycisku
•
potwierdzanie zadziałania klawisza indywidualnym podświetleniem diody LED i
dźwiękiem
•
diody LED informujące o stanie systemu
•
alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC uruchamiane z klawiatury dedykowanymi
przyciskami
•
sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
•
2 wejścia
•
sygnalizacja utraty łączności z centralą
Zalecana wysokość instalacji: 2, 1 - 2, 7 metra
- zasięg: 12x12 m
- kąt widzenia: 110 °
- kompensacja temperatury
- auto-pulse
- zasilanie: 9-16 V DC
- pobór prądu: 30 mA
Rys. 20 Czujka PIR
Czujka Pir jest jedną z najpopularniejszych czujek pasywnej podczerwieni dostępnej
na rynku. Posiada bardzo dobre parametry techniczne przy jednoczesnym zachowaniu
przystępnej ceny. Opatentowana analiza sygnału, Auto Pulse, (dwa poziomy; metalowy ekran
przeciw zakłóceniom RFI, automatyczna kompensacja temperatury, zakres temperatury pracy
-10°C do +50°C).
- 22 -
- Czujka PIR
- Czujnik magnetyczny KR12-BR
Rys. 21 Schemat rozmieszczenia czujek
Czujka magnetyczna
- do montażu powierzchniowego
-rezystory 1,1 kOhm w konfiguracji 2EOL/NC
Rys. 22 Czujka magnetyczna
Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny
- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED
- zabezpieczenie antysabotażowe przed:
•
oderwaniem od podłoża
•
otwarciem
Rys. 23 Sygnalizator optyczno akustyczny
- 23 -
Przycisk napadowy z pamięcią mechaniczną
- natychmiastowe wywołanie alarmu i (lub) uruchomienie
procedury powiadomienia stacji monitorującej o sytuacji
zagrożenia w chronionym obiekcie
- współpraca z każdą centralą alarmową, obsługującą czujki
typu NC
Rys. 24 Przycisk napadowy
- Zewnętrzny sygnalizator optyczno - akustyczny
- Czujka PIR
- Przycisk napadowy z pamięcią mechaniczną
Rys. 25 Schemat budowy systemu alarmowego
- 24 -
12. Ogród:
Elektrozawór PGV-100G-B
Elektrozawór chroni przed niechcianym wyciekiem wody.
•
Wysokiej jakości konstrukcja odporna na ciśnienie 10
barów
-
wykonana
z
trwałych
materiałów
zwiększających odporność.
•
Modele
przelotowe
i
kątowe
-
możliwość
odpowiedniego dostosowania do potrzeb
•
Cewka
elektromagnetyczna
-
wytrzymała
i
niezawodna przez długi czas pracy.
•
Ręczna obsługa - przekręcenie cewki w położenie
"on" włącza przepływ wody. Powrót na pozycję "off"
zamyka przepływ.
•
Rys. 26 Elektrozawór
Zabezpieczone złącze cewki - zapobiega zgubieniu
części podczas serwisowania.
•
Wytrzymała membrana - pozwala na wydajną pracę w
trudnych warunkach.
Wymiary
•
PGV-100G - 1" zawór z tworzywa sztucznego, bez regulatora przepływu,
•
1" - wys.13 cm, dł.11 cm, szer. 6 cm,
•
Otwór wlotowy i wylotowy - 1"F,
Dane użytkowe
•
Strumień: 0,23 - 27,2m3/godz., 3,8-454,2 litra/min,
•
Ciśnienie: 1,4 - 10,3bar, 138-1034 hPa,
•
Zawór elektromagnetyczny:24VAC, 50/60Hz,
•
Prąd rozruchu 400mA (0,400A, 9,6VVA),
•
Prąd pracy 270mA (0,270A, 6,5VA)
- 25 -
Zraszacz rotacyjny S075 zasięg 15,5 m
Zraszacz wynurzalny S 075 jest jednym z najlepszych
produktów dostępnych na rynku. Przy 4 barach ma zasięg
15.5 m a zapotrzebowanie wody wynosi 1, 8 m3/h. 8
wymiennych dysz pozwala na dopasowanie zasięgu do
aktualnych potrzeb. Wynurzenie w czasie pracy to 10 cm,
regulacja kąta zraszania od 35 st. do 360 st. Przyłącze - gwint
wewnętrzny 3/4". Przy zakupie powyżej 10 szt. załączamy 1
Rys. 27 Zraszacz rotacyjny
klucz regulacyjny.
Zraszacz do zastosowań na średnich i dużych powierzchniach.
Jest to niewielki zraszacz z właściwościami, które pozwalają umieścić go w gronie
zraszaczy profesjonalnych. Pomimo swych niewielkich rozmiarów S 075 posiada trwały i
bezpieczny gumiany kapsel oraz regulację zasięgu, w górnej części kapsla - cechy dotychczas
spotykane tylko w większych urządzeniach.
Wyposażony jest w 8 dysz dających dużą rozpiętość zasięgu pracy. W dodatku S 075
może pracować wspólnie z większymi zraszaczami, nawadniając mniejsze fragmenty danej
sekcji. Stosując S 075, można zmniejszyć ilość zraszaczy statycznych.
Kompaktowa budowa, niezawodność, niska cena oraz prostota montażu i regulacji
obszaru zraszania sprawiają, że jest to bardzo często kupowany zraszacz zarówno przez
indywidualnych użytkowników, jak i przez firmy instalatorskie.
Regulacja polega na dobraniu odpowiedniej wielkości dyszy i ustawieniu
początkowego punktu zraszania.
Parametry:
•
Wydajność: 1,9 - 31 L/min
•
Kąt zraszania 35' - 360'
•
Ciśnienie pracy 2,1 - 4,8 bar
•
Zasięg zraszania 8,5 - 15,5 m
•
Przyłącze 3/4" GW
•
Wysokość wynurzenia 10 cm
- 26 -
•
Wysokość całkowita 19 cm
•
Średnica zewnętrzna 4 cm
•
Kąt nachylenia dysz 25'
•
Chroni przed zabrudzeniami i mechanicznymi uszkodzeniami.
Do sprzężenia z system KNX użyto standardowego aktora KNX.
Moduł zasilany jest z magistrali KNX-EIB i nie
wymaga żadnego dodatkowego zasilania. Wszystkie
połączenia wyposażone
są w
rozłączalne
kostki
kablowe, co pozwala na przygotowanie okablowania
bez montażu modułu i późniejszą szybką wymianę
urządzenia.
Rys. 28 Aktor KNX
Konfiguracja odbywa się za pomocą oprogramowania ETS.
Urządzenie może być montowane na szynie DIN w szafie lub umieszczone w odrębnej
obudowie. W trakcie uruchamiania poszczególne wyjścia mogą być testowane (przełączane)
za pomocą pilota ZN1IR.
Moduł został wyposażony również w dodatkowe funkcje logiczne:
•
programowanie stanu wyjść po wyłączeniu napięcia na magistrali,
•
programowanie stanu wyjść po włączeniu napięcia na magistrali,
•
funkcje czasowe (włączanie czasowe, pulsowanie, opóźnienie załączenia i
wyłączenia),
•
ustawianie scen,
•
sterowanie żaluzji/zasłony (góra / lewo, dół / prawo),
•
funkcja termostatu PI (grzanie, chłodzenie, grzanie i chłodzenie)
•
funkcje logiczne (bramki logiczne AND/OR/XOR/NAND/NOR/NOT),
•
funkcje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, maksimum,
minimum)
•
porównywanie wartości
- 27 -
13. Multimedia:
Telewizor TV LED SAMSUNG UE46ES5700S
Rys. 29 Telewizor SAMSUNG
Ekran
46 cali / 117 cm, panoramiczny 16:9
Rozdzielczość
Full HD, 1920 x 1080
Technologia 3D
nie
Technologia odświeżania
100 Hz Clear Motion Rate
Tuner DVB-T (MPEG-4) - cyfrowy naziemny, DVB-C - cyfrowy kablowy, analogowy
Kontrast dynamiczny
Mega
Jasność ekranu
brak danych
Czas reakcji matrycy
brak danych
Funkcje poprawiające jakość obrazu
HyperReal Engine, Wide Color Enhancer Plus,
czujnik oświetlenia zewnętrznego
Dźwięk
System dźwięku przestrzennego
SRS TheaterSound HD
Funkcje dodatkowe dźwięku
Dolby Digital Plus, dts 2.0 + Digial out, Dolby Pulse
Moc głośników
2 x 10 W
Klasa energetyczna
A
Zużycie energii (tryb włączenia)
70 W
Roczne zużycie energii
101 kWh
Zużycie energii (tryb czuwania)
0,3 W
Przekątna ekranu
46 cali / 117 cm
Rozdzielczość
1920 x 1080
- 28 -
Zasilanie
220 - 240 V 50/60 Hz
Serwer multimedialny Qnap TS-419P
Możliwości dysku sieciowego QNAP TS-419P II
•
Dysk sieciowy dla Windows, Apple Mac
OSX, Linux, Unix
•
Kompletne rozwiązanie backupu plików z
komputerów w sieci LAN
•
Instalacja do czterech dysków 3.5" SATA
II, obsługa dysków do 2TB
•
Rys. 30 Serwer multimedialny
Unikalna konfiguracja RAID 1,5,6,10 z
rozbudową on-line bez utraty danych
Praca w sieci lokalnej
Dwie wbudowane karty sieciowe 1Gigabit/sek. zapewniają szybką wymianę
informacji z możliwością ustawienia adresacji dla dwóch oddzielnych podsieci lub
uruchomienia wbudowanych funkcji zabezpieczających: FAIL-OVER na wypadek awarii
jednego z połączeń lub LOAD BALANCING w celu równoważenia obciążenia na łączach.
Głośnik sufitowy
2-drożny okrągły głośnik sufitowy
Pasmo przenoszenia 40Hz - 20kHz (-10dB)
Maksymalna zalecana moc wzmacniacza 100W na
kanał
Skuteczność 88dB (2,83V @1m)
Impedancja 8 omów nominalna
Wymiary płyty średnica: 233mm
Masa 4,5 kg
Rys. 31 Głośnik sufitowy
- 29 -
Największe zalety
Dzięki RUCHOMYM TWEETEROM, które można skierować w dowolna stronę oraz
mocy, jakiej spodziewałbyś się po znacznie większych głośnikach, linia HTi to głośniki, które
doskonale odtworzą nawet najbardziej złożone i wymagające ścieżki dźwiękowe. Kiedy już
wiesz, że to możliwe, nie wolałbyś wypełnić pokoju dźwiękiem zamiast głośnikami?
Głośniki stojące Chario Academy Sopran
Geometria wylotu bas-refleks: hipereksponencjalna klepsydra
Budowa: trójdrożna
Przetworniki: 1 wysokotonowy 32 mm SILVERSOFT
1 średnio-niskotonowy 170 mm ROHACELL
2 basowe 200 mm włókno węglowe
Sekcja niskotonowa: konstrukcja izobaryczna
Skuteczność: 90 dB
Przenoszenie niskich częstotliwości: od 35 Hz
Impedancja: 4 Ω
Rys. 32 Głośniki stojące
Wymiary (HxWxD) 1220 x 240 x 440 mm
Waga: 47 kg
Sugerowana moc wzmacniacza (max): 120 W / 4 Ω
Router WiFi Asus RT-N66U
Standard portów LAN (prędkość)
1000 Mbit/s
Liczba portów LAN - 100 Mbit/s
0
Liczba portów LAN - 1000 Mbit/s 4
Liczba portów USB 2
Możliwość podłączenia do portu USB modemu
GSM/UMTS tak
Liczba anten zewnętrznych 3
Rys. 33 Router Wi-Fi
Filtrowanie adresów MAC
tak
Serwery FTP/Wydruku
tak/tak
- 30 -
Dwupasmowy bezprzewodowy router N900 zapewnia wysokie osiągi i bardzo duży
zasięg sygnału. Nowy interfejs użytkownika ASUSWRT umożliwia szybkie tworzenie sieci,
konfigurację praw dostępu użytkowników i monitorowanie siły sygnału. RT-N66U - następca
wielokrotnie nagradzanego RT-N56U - zapewnia transmisję danych rzędu 900Mbps na
częstotliwościach 5 GHz i 2.4 GHz, dzięki czemu doskonale nadaje się do najbardziej
wymagających zastosowań, takich jak strumieniowanie filmów HD, gry online, udostępnianie
pamięci masowych USB oraz udostępnianie drukarek. Wbudowane wzmacniacze sygnału
WI-Fi sprawiają, że RT-N66U jest doskonałym routerem bezprzewodowym do zastosowania
w wielopiętrowych domach
Wzmacniacz
Rys. 34 Wzmacniacz
Russound 6.6 stworzony jest do jednoczesnej obsługi 6 stref. Potrafi je obsługiwać
niezależnie, nagłaśniając oddzielnie każde z pomieszczeń. Każdy ze wzmacniaczy Russound
potrafi automatycznie wyciszyć muzykę, jeśli tylko wykryje, że ktoś dzwoni do drzwi lub
dzwoni telefon. Wzmacniacz Russound CAM6.6 obsługiwany jest poprzez ekrany i panele
dotykowe.
Prostota użytkowania
Atrakcyjne, nowoczesne klawiatury UNO i panele dotykowe tworzą kompletny system i dają
Ci kontrolę nad systemem i jego ustawieniami.
Wygoda
Ulubione ustawienia, włączenie / wyłączenie systemu, pilot zdalnego sterowania, tryb
Impreza.
Inteligencja
RNET® zapewnia idealną współpracę z urządzeniami źródłowymi Russound Smart.
- 31 -
Kompatybilność
Wbudowane komendy IR kontrolują wirtualnie dowolne urządzenie źródłowe audio.
Rozbudowa
Wiele odbiorników może być ze sobą łączonych w celu obsługi większej ilości stref.
Rys. 35 Schemat rozmieszczenia systemów multimedialnych
14. Instalacja elektryczna:
W domach lub mieszkaniach prywatnych estetyka instalacji ma duże znaczenie.
Należy, zatem tak rozplanować ułożenie instalacji, aby urządzenia sterujące były jak najmniej
widoczne. Należy poprowadzić do każdego punktu (lampa, sterowane gniazdko, grzejnik
elektryczny) oddzielny przewód prądowy (230V) bezpośrednio z rozdzielnicy - należy zebrać
przewody prądowe idące od wszystkich punktów (zbiorczo dla całego domu, piętra, lub kilku
- 32 -
pomieszczeń) w jednym miejscu. Tam instalujemy szafkę rozdzielczą z szyną DIN i
odpowiednie moduły.
Instalacja KNX jest systemem nerwowym budynku łączącym w sobie wszystkie
funkcje zarządzania budynkiem. Napięcie 230V jest doprowadzone tylko i bezpośrednio do
odbiorników prądu (lampy, gniazdka elektryczne). Czujniki, klawisze sterujące (wyłączniki)
komunikują się z systemem poprzez jeden dwużyłowy przewód biegnący wokół całego
budynku.
Każda linia systemu KNX/EIB zasilana jest za pomocą zasilacza napięcia stałego o
napięciu wyjściowym 28 V DC i prądzie 320 lub 640 mA. Jednak urządzenia magistralne
mogą pracować już przy napięciu minimalnym 21 V i pobierają moc rzędu 150 - 200 mW. W
przypadku większego poboru mocy możliwa jest praca równoległa zasilaczy. Zdarzają się
również sytuacje, gdy przewód jednej linii jest na tyle długi, że występuje konieczność
zastosowania dwóch zasilaczy dla jednej linii. Wymagana jest wtedy minimalna odległość
pomiędzy dwoma zasilaczami 200 m.
1. Bezpieczniki różnicowo - prądowe 3 sztuki.
Rys. 36 Bezpiecznik różnicowo - prądowy
2. Kabel dochodzący do bezpieczników zasilający cały dom 5x16 mm2
Grubość przewodu: 16 mm2. Ilość żył: 5.
Rodzaj przewodu: drut miedziany o długości
15 m
Rys. 37 Kabel dochodzący do bezpieczników
- 33 -
3. Przewód podtynkowy YKY 3x1,5 mm2 0,6-1kV
Przewód
YDYt
3x1,5
mm2
300-500V
podtynkowy – oświetleniowy (całkowita
długość 56 m).
Rys. 38 Przewód podtynkowy
4. Przewód YDYt 3x2,5 mm2 300-500V
Podtynkowy, całkowita długość 115 m
przewód do gniazdek elektrycznych.
Rys. 39 Przewód YDYt
5. Gniazdka elektryczne całkowita liczba 26 szt.
Typ: Podtynkowy
Kolor: Biały
Obciążenie: 16A [max 3680W]
Napięcie zasilania: 250V
Długość: 80 mm
Szerokość: 80 mm
Puszka: fi 60
Zaciski: Gwintowane
Rys. 40 Gniazdo elektryczne
- 34 -
- gniazda elektryczne
Rys. 41 Schemat rozmieszczenia gniazd elektrycznych
- 35 -
15. Zasilacz magistrali
Zasilacz magistrali KNX / EIB o wydajności 640 mA z wyświetlaczem LCD – KNX
PS640IP służy do zasilania jednej lub dwóch linii magistralowych systemu KNX. Zasilacz
KNX PS640-IP łączy funkcje centralne linii magistrali KNX: zasilacz z przepustnicą, ruter IP
oraz interfejs IP. Zasilacz może być podłączony do drugiej niezależnej linii magistrali
instabus KNX/EIB przy pomocy dodatkowego dławika. Ponadto zasilacz posiada dodatkowe
wyjście (24 V DC / 150 mA) do zasilania innych urządzeń. Wyżej wymienione wyjście
dodatkowe, może być użyte np. jako zasilanie jakiegokolwiek innego niskonapięciowego
urządzenia zastosowanego w instalacjach inteligentnego mieszkania, inteligentnego domu czy
inteligentnego budynku, pod warunkiem, że pobór prądu nie przekroczy 150 mA. Podłączenie
magistrali KNX/EIB do urządzenia z użyciem terminala nie wymaga dodatkowej szyny
danych.
Napięcie zasilania 230 VAC 50hz
Wyjście zasilania 29 VDC, SELV, 640 ma
Wyjście zasilania 24 VDC, SELV, 150 ma
Temperatura pracy -5 +45C
Masa 370g
Wskaźniki wyświetlacze 4x20 znaków LCD 1Xled
Rys. 42 Zasilacz magistrali
Zasilacz wyposażony jest w wyświetlacz LCD, na którym wyświetlają się dostępne
funkcje. Przy pomocy przycisków można dokonywać operacji sterujących zasilaczem np.
wykonać „reset” magistrali. Informacje o nienormalnych warunkach działania zasilacza są
zapisywane do pamięci urządzenia i można je potem odczytać na wyświetlaczu LCD.
Centralny
panel
sterujący
Instabus
KNX/EIB Berker Master Control.
Jest „sercem” systemu KNX. Służy on do
programowania
całego domu.
Rys. 43 Centralny panel sterujący
- 36 -
funkcji
oraz
kontroli
16. Scenariusze
Scenariusze to zdefiniowane sekwencyjnie czynności, relacje i zależności między
wieloma urządzeniami będącymi na wyposażeniu domu. W odróżnieniu od tradycyjnych
instalacji, systemy inteligentne łączą wszystkie podsystemy w logiczną całość w taki sposób,
aby praca jednych, oddziaływała na pozostałe elementy układu. Scenariusze mogą być
uruchamiane z terminali, zwykłych przycisków montowanych w różnych miejscach budynku,
przy pomocy harmonogramów oraz wyzwalane odpowiednimi akcjami mieszkańców. Z
jednej strony wygoda, elastyczność i przyspieszenie obsługi wielu instalacji w budynku, a z
drugiej strony optymalizacja kosztów zużycia energii i mediów. Automatyzacja czynności
sterujących za pomocą scenariuszy to także zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony budynku
przed różnymi zagrożeniami oraz wyeliminowanie polegania na często zawodnej pamięci
ludzkiej. Możliwość programowania i zmiany funkcji, scenariuszy pozwala dopasować je do
indywidualnych potrzeb lokatorów bez konieczności modyfikacji instalacji przewodowej,
często niemożliwej w tradycyjnym rozwiązaniu.
Logika systemu polega na wykorzystaniu ścisłego formułowania zależności między
poszczególnymi
urządzeniami
(podsystemami)
w
celu
poprawnego
analizowania,
rozumowania i uzasadniania działań mających na celu zwiększenie komfortu, bezpieczeństwa
i energooszczędności. System inteligentnego budynku sam przeprowadza obliczenia w
oparciu o podane relacje i zależności logiczne. Wszystkie akcje są „nagrywane”, system uczy
się na ich podstawie. W przypadku wyjazdu można włączyć symulację obecności. System
wykorzystuje wtedy wiedzę z nagrań i odtwarza je tworząc przekonujący efekt przebywania
lokatorów w domu. Można wybrać, które elementy mają brać udział w symulacji, tak aby nie
zużywać niepotrzebnej energii np. na włączanie oświetlenia w WC, czy ogrzewania. Funkcja
ta znacząco wpływa na zmniejszenie ryzyka włamania.
Scenariusze zostały podzielone na 4 kategorie:
•
Akcja – dom wzbudza odpowiednią reakcję, czynność lub zazwyczaj szereg
czynności, które zostały przypisane do danej akcji.
•
Opcja – czynność, której wybór jest możliwy z terminalu.
•
Harmonogram – czynność wykonywana o ustalonym czasie.
•
Tryb – szczególny typ Opcji określający charakter funkcjonowania domu
(podobnie jak Opcja wybierany jest z terminalu).
- 37 -
Predefiniowane scenariusze projektowanego inteligentnego domu:
Akcja:
Wejście do domu lub wjazd do garażu,
Reakcja:
Dzień -> podniesienie rolet,
Włączenie oświetlenia przy wejściu,
Włączenie wybranych gniazdek elektrycznych,
Dostosowanie rolet, dzień -> podniesienie, noc -> opuszczenie
Wyłączenie alarmu przeciwwłamaniowego,
Dostosowanie temperatury, lato -> obniżenie, zima -> ocieplenie,
Wentylacja na 3 bieg (po 15 minutach na 2),
Akcja:
Reakcja:
Wejście w głąb domu,
Wyłączenie oświetlenia przy wejściu,
Włączenie oświetlenia w salonie,
Włączenie telewizora,
Lato -> uchylenie okien,
Akcja:
Reakcja:
Opuszczenie domu przez ostatniego lokatora,
Wyłączenie oświetlenia,
Wyłączenie wybranych gniazdek elektrycznych i urządzeń (czajnik,
żelazko, telewizor),
Zamknięcie okien i drzwi,
Opuszczenie rolet,
Włączenie alarmu przeciwwłamaniowego,
Przełączenie ogrzewania w tryb ekonomiczny,
Noc -> włączenie oświetlenia przed domem,
Wentylacja na 1 bieg,
Akcja:
Dzwonienie do bramy,
Brak lokatorów,
Reakcja:
Akcja:
Wiadomość na komórkę,
Dzwonienie do bramy,
Jedyny domownik przebywa w łazience,
- 38 -
Reakcja:
System wysyła zapytanie na komórkę czy otworzyć bramę,
Akcja:
Dzwonienie do bramy,
Jedyny domownik bierze kąpiel,
Reakcja:
Zapalenie światła przed domem (po 30 s) – aby gość wiedział, że jesteśmy
w domu, a my zyskujemy kilka chwil, zanim otworzymy bramę,
Zgaszenie światła przed domem (po 2 min),
Akcja:
Dzwonienie do bramy,
Lokator w pomieszczeniu z telewizorem,
Reakcja:
Na telewizorze miniatura obrazu z kamery przed bramą,
Akcja:
Otwarcie bramy garażowej od wewnątrz,
Reakcja:
Otwarcie bramy na posesję,
Akcja:
Otwarcie bramy na posesję od zewnątrz,
Reakcja:
Otwarcie bramy garażowej,
Wyłączenie zraszaczy,
Noc -> oświetlenie przed domem,
Akcja:
3 min od otwarcia bramy na posesję od zewnątrz,
Brak aktywności w garażu,
Reakcja:
Zamknięcie bramy garażowej,
Akcja:
Wjazd/wyjazd do/z garażu,
Reakcja:
Zamknięcie bramy garażowej po 60s,
Akcja:
Lokatorzy w domu,
Temperatura na zewnątrz ±3°C temp. wewnątrz,
Reakcja:
Uchylenie okien,
Przełączenie ogrzewania na tryb ekonomiczny,
Akcja:
Otwarcie okna przez domownika,
Reakcja:
Wyłączenie ogrzewania (po 60 s),
Akcja:
Wyjście z kuchni,
LUB brak aktywności w kuchni przez 45s,
Reakcja:
Zamknięcie lodówki,
Akcja:
Lokator przemieszcza się po domu w nocy,
Reakcja:
Delikatnie włączanie oświetlenia z ograniczoną mocą do 30%,
Akcja:
Alarm w razie zalania,
Reakcja:
Zamknięcie zaworów wody,
- 39 -
Powiadomienie odpowiednich służb oraz domowników (jeśli są poza
domem),
Akcja:
Alarm pożarowy (czujnik dymu, gazów i czadu),
Brak domowników,
Reakcja:
Sygnalizacja optyczno-akustyczna,
Wyłączenie wybranych obwodów elektrycznych (kuchenka mikrofalowa,
piekarnik, czajnik),
Zamknięcie zaworów gazu,
Otwarcie rolet i okien
Powiadomienie odpowiednich służb oraz domowników (jeśli są poza
domem),
Akcja:
Alarm pożarowy (czujnik dymu, gazów i czadu),
Domownicy w środku,
Reakcja:
To samo co w przypadku braku domowników,
Rozświetlenie przejść do wyjścia,
Otwarcie drzwi i bram,
Akcja:
Alarm w strefie nocnej,
Domownik przemieszcza się ze strefy nieuzbrojonej,
Reakcja:
Wyłączenie alarmu w strefie nocnej (ponowne uzbrojenie, gdy domownik
wróci),
Akcja:
Alarm przeciwwłamaniowy, intruz przed domem,
Reakcja:
Sygnalizacja optyczno-akustyczna (mruganie światłami),
Powiadomienie odpowiednich służb oraz domowników (jeśli są poza
domem),
Włączenie zraszaczy,
Otwarcie drzwi (jeśli domownicy w środku),
Akcja:
Nie padał deszcz przez ostatnie 2 dni,
Nie będzie padać dzisiaj, ani jutro,
Reakcja:
Włączenie zraszaczy,
Akcja:
Domownik budzi się,
Reakcja:
Podniesienie temperatury w sypialni oraz łazience,
Podniesienie rolet,
Wentylacja na 3 bieg (po 15 minutach na 2),
- 40 -
Wyłączenie alarmu w trybie nocnym,
Akcja:
Domownik idzie spać,
Reakcja:
Przełączenie ogrzewania w tryb ekonomiczny,
Opuszczenie rolet,
Wyłączenie wentylacji,
Włączenie alarmu w trybie nocnym,
Zamknięcie drzwi,
Wyłączenie wybranych gniazdek elektrycznych i urządzeń
Akcja:
Włączone zraszacze,
Domownik wychodzi na taras,
Reakcja:
Wyłączenie zraszaczy (wznowienie po powrocie domownika),
Akcja:
Wejście do kuchni w porze przed obiadem,
Reakcja:
Wyświetlenie menu z wyborem książki kucharskiej i numerów telefonów
do usług „jedzenie na wynos” (pizzerie etc),
Opcja:
Rozmowa przez telefon,
Lub rozmowa przez domofon,
Reakcja:
Wyciszenie muzyki i telewizora,
Opcja:
„Gotowanie” – Uruchamiane z panelu,
Reakcja:
Włącza w kuchni wszystkie światła użytkowe,
Włącza muzykę,
Włącza książkę kucharską,
Opcja:
„Panika” – Uruchamiane z panelu,
Reakcja:
Włącza pełne oświetlenie w całym domu,
Opcja:
„TV” – Uruchamiane z panelu,
Reakcja:
Włącza TV,
Wyłącza muzykę,
Opuszcza rolety,
Zmniejsza moc oświetlenia,
Opcja:
„Przekąska o północy” – Uruchamiane z panelu,
Reakcja:
Włącza delikatne oświetlenie na drodze do kuchni,
Opcja:
„Wizyta gości” – Uruchamiane z panelu,
Reakcja:
Włącza wszystkie ozdobne oświetlenia,
Oświetlenie wjazdu oraz tarasu,
- 41 -
Opcja:
„Randka” – Uruchamiane z panelu,
Reakcja:
Włącza muzykę (OpenFM – We Dwoje),
Opuszcza rolety,
Zmniejsza moc oświetlenia,
Harmonogram: Np. goście o zaplanowanej porze,
Reakcja:
Zwolnienie blokady furtki na krótko przed przybyciem gości,
Włączenie ekspresu do kawy,
Włączenie piekarnika na ustalony czas,
Noc -> oświetlenie przed domem,
Harmonogram: Alarm - pobudka,
Reakcja:
Włączenie ekspresu do kawy,
Podniesienie rolet w określonym pomieszczeniu,
Włączenie muzyki (w ciągu 60 s do 100% głośności),
Delikatne włączanie światła (w ciągu 60 s do 100% jasności),
Tryb:
Tryb cichy,
Reakcja:
Powiadomienia (np. dzwonienie do bramy) nie jest sygnalizowane
dźwiękiem tylko delikatnym mrugnięciem światła w pomieszczeniu z
domownikiem.
Tryb:
W domu jest hałas (głośna muzyka/film/impreza),
Reakcja:
Powiadomienia (np. dzwonienie do bramy) jest sygnalizowane dźwiękiem
oraz delikatnym mrugnięciem światła w pomieszczeniu z domownikiem.
Tryb:
Oszczędzania ciepła,
Reakcja:
Strefowe zarządzanie ciepłem w zależności od obecności domowników,
17. Konserwacja:
Wyłączniki różnicowo – prądowe.
Sprawność wyłączników różnicowoprądowych trzeba sprawdzać nie rzadziej niż raz miesiącu.
Po naciśnięciu umieszczonego na obudowie przycisku testowego wyłącznik powinien
zadziałać, odcinając zasilanie.
Okresowej kontroli parametrów instalacji elektrycznej powinien dokonać elektryk z
odpowiednimi uprawnieniami.
- 42 -
Przegląd instalacji elektrycznej
•
okresowych pomiarów rezystancji izolacji obwodów,
•
wykonanie okresowych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
•
wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów odbiorczych instalacji (gniazda
wtykowe, oprawy oświetleniowe, wyłączniki, przełączniki itd. ),
•
głównego wyłącznika prądu, - sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych w tablicach
rozdzielczych,
•
sprawdzenie stanu połączeń w puszkach rozdzielczych,
•
oczyszczenie styków przewodów,
Konserwacja systemu alarmowego
•
Sprawdzanie stanu centrali, czujników, szyfratorów, sygnalizatorów optyczno akustycznych, zasilania awaryjnego i innych urządzeń systemu sygnalizacji włamania
i napadu
•
Wymiana zużytych części i podzespołów
•
Sprawdzenie stanu okablowania, stanu akumulatorów oraz pomiary napięć w
punktach pomiarowych.
•
Sprawdzenie prawidłowości działania systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu.
Czujniki dymu
Konserwacja czujnika wchodzącego
w skład systemu przeciwpożarowego
polega
na
czyszczeniu
labiryntu optycznego
Rys. 44 Budowa czujnika dymu
- 43 -
i
myciu
Kamery
•
Sprawdzenie poprawności zamocowania
•
Sprawdzenie stanu technicznego osłon
•
Sprawdzenie szczelności osłon i wejść kablowych
•
Sprawdzenie ukierunkowania kamer i ich pola widzenia
•
Czyszczenie obiektywów
Wideodomofon
Domofony są to urządzenia narażone na wiele uszkodzeń związanych często z
trudnymi warunkami pracy:
•
warunki atmosferyczne, kurz, wilgoć i inne
•
duża częstotliwość użytkowania
•
nieprawidłowe użytkowanie
•
dewastacje
•
oraz w wyniku nieprofesjonalnego wykonania instalacji i użycia nieodpowiednich
materiałów i braku konserwacji
W przypadku zabrudzenia monitora lub kamery należy czyścić je miękką, lekko
wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiej ilości środków myjących przeznaczonych do mycia
elementów z tworzyw sztucznych.
Wentylacja
Brudna, pokryta kurzem instalacja wentylacyjna może powodować:
•
zanieczyszczenie powietrza wtłaczanego do budynku, co może przyczyniać się do
chorób dróg oddechowych i alergii
•
zły przepływ powietrza, trudności w utrzymaniu właściwej jego temperatury i
zmniejszenie skuteczności w redukowaniu kosztów ogrzewania, wskutek czego
zwiększają się koszty zużycia energii,
•
zagrożenie pożarowe.
Niezbędne jest więc systematyczna konserwacja zarówno samego rekuperatora, jak i
całej instalacji, polegająca na:
•
czyszczeniu sztywnych kanałów wentylacyjnych przy użyciu sztywnej obracającej się
szczotki, a elastycznych miękką szczotką lub specjalnym odkurzaczem – raz na 3–6
lat,
•
wymianie filtrów powietrza rekuperatora – co 2–4 miesiące,
- 44 -
•
kontroli instalacji odprowadzania skroplin – raz w roku, najlepiej przed sezonem
grzewczym,
•
czyszczeniu instalacji odprowadzania skroplin – co 2 lata
Warunkiem właściwego, bezgłośnego funkcjonowania wentylacji z odzyskiem ciepła
jest zatem nie tylko profesjonalny projekt i fachowy montaż, ale też właściwa eksploatacja i
konserwacja
Rolety, bramy
Wszystkie elementy mechaniczne należy utrzymywać w czystości. Cząstki stałe kurzu,
cementu, wapna przyspieszają korozję i zużycie łożysk, sprężyn i powodują hałaśliwą pracę.
Raz na trzy miesiące należy przesmarować sprężyny, zawiasy, zasuwy i zamki
środkiem smarująco - konserwującym (np.WD40) celem zmniejszenia tarcia i zwiększenia
odporności na korozję.
Należy zwrócić uwagę na to, aby smarowane elementy były uprzednio dokładnie
oczyszczone.
Przynajmniej raz do roku należy sprawdzić :
•
zamocowanie zawiasów,
•
stan łożysk tocznych i rolek,
•
zamocowanie wału bramy,
•
stan zużycia linek i sprężyn.
- 45 -
Rys. 45 Dom - widok na garaże
- 46 -
Rys. 46 Dom - widok od frontu
- 47 -
Rys. 47 Dom - widok od ogrodu
- 48 -
Rys. 48 Rzut domu
- 49 -
Rys. 49 Rzut pomieszczeń mieszkalnych
- 50 -
Rys. 50 Rzut pomieszczeń gospodarczych
- 51 -
Rys. 51 Dom - widok od strony ogrodu
- 52 -
Rys. 52 Widok na garaż
- 53 -
Rys. 53 Układ pomieszczeń
- 54 -
18. Spis urządzeń
Sterowniki do rolet
3 szt.
Dla rolet małych (masa do 35 kg):
4 szt.
Model 45M-20
Dla rolet dużych (masa do 55 kg):
4 szt.
Model 45M-30
Dla rolet dużych (masa do 88 kg):
1 szt.
Model 45M-50
Instabus KNX/EIB zewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia
1 szt.
Instabus KNX/EIB Uniwersalny sterownik ściemniający
2 szt.
Przycisk 5-krotny
6 szt.
Piec olejowy
1 szt.
Klimatyzator
1 szt.
Moduł IRSC firmy Zennio
1 szt.
Sterownik mIDAZ
1 szt.
Agregat trójfazowy G8/10 TF H (G10TFHE)
1 szt.
Instabus KNX/EIB Stacja pogodowa
1 szt.
Napęd do bram ELIXO 500 24 V Standard Pilot
4 szt.
Rejestrator cyfrowy DVR-04H100D1
1 szt.
System alarmowy na centrali Integra 128 - WRL
1 zestaw
Czujka PIR
7 szt.
Czujnik magnetyczny KR12-BR
7 szt.
Zewnętrzny sygnalizator optyczno - akustyczny
3 szt.
Przycisk napadowy z pamięcią mechaniczną
4 szt.
Elektrozawór PGV-100G-B
1 szt.
Zraszacz rotacyjny S075
4 szt.
Aktora KNX
1 szt.
Telewizor TV LED SAMSUNG UE46ES5700S
1 szt.
Serwer multimedialny Qnap TS-419P
1 szt.
Głośnik sufitowy
9 szt.
Głośniki stojące Chario Academy Sopran
2 szt.
Router WiFi Asus RT-N66U
1 szt.
Wzmacniacz
1 szt.
- 55 -
Bezpieczniki różnicowo - prądowe
3 szt.
Kabel dochodzący do bezpieczników zasilający cały dom 5x16 mm2
15 m
Przewód podtynkowy YKY 3x1,5 mm2 0,6-1kV
56 m
Przewód YDYt 3x2,5 mm2 300-500V
115 m
Gniazdka elektryczne
26 szt.
Zasilacz magistrali KNX / EIB
1 szt.
Centralny panel sterujący Instabus KNX/EIB Berker Master Control
2 szt.
- 56 -
19. Spis rysunków
Rys. 1 Sterownik do rolet........................................................................................................... 6
Rys. 3 Schemat rozmieszczenia silników rolet .......................................................................... 7
Rys. 4 Zewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia ..................................................................... 8
Rys. 5 Schemat umieszczenia czujnika natężenia oświetlenia .................................................. 8
Rys. 6 Uniwersalny sterownik ściemniający.............................................................................. 9
Rys. 7 Przycisk 5-krotny .......................................................................................................... 10
Rys. 8 Schemat rozmieszczenia przycisków 5-krotnych ......................................................... 10
Rys. 9 Schemat rozmieszczenia punktów oświetleniowych .................................................... 11
Rys. 10 Piec olejowy................................................................................................................ 12
Rys. 11 Klimatyzator................................................................................................................ 13
Rys. 12 Klimatyzator - schemat ............................................................................................... 13
Rys. 13 Schemat umieszczenia klimatyzatora ......................................................................... 14
Rys. 14 Rysunek funkcyjny sterownika................................................................................... 15
Rys. 15 Agregat trójfazowy ..................................................................................................... 15
Rys. 16 Schemat umieszczenia agregatu.................................................................................. 16
Rys. 17 Stacja pogodowa ......................................................................................................... 17
Rys. 18 Napęd do bram garażowych........................................................................................ 18
Rys. 19 System monitoringu .................................................................................................... 19
Rys. 20 Czujka PIR .................................................................................................................. 22
Rys. 21 Schemat rozmieszczenia czujek.................................................................................. 23
Rys. 22 Czujka magnetyczna ................................................................................................... 23
Rys. 23 Sygnalizator optyczno - akustyczny ........................................................................... 23
Rys. 24 Przycisk napadowy ..................................................................................................... 24
Rys. 25 Schemat budowy systemu alarmowego ...................................................................... 24
Rys. 26 Elektrozawór ............................................................................................................... 25
Rys. 27 Zraszacz rotacyjny ...................................................................................................... 26
Rys. 28 Aktor KNX.................................................................................................................. 27
Rys. 29 Telewizor SAMSUNG................................................................................................ 28
Rys. 30 Serwer multimedialny ................................................................................................. 29
Rys. 31 Głośnik sufitowy ......................................................................................................... 29
Rys. 32 Głośniki stojące........................................................................................................... 30
Rys. 33 Router Wi-Fi ............................................................................................................... 30
- 57 -
Rys. 34 Wzmacniacz ................................................................................................................ 31
Rys. 35 Schemat rozmieszczenia systemów multimedialnych ................................................ 32
Rys. 36 Bezpiecznik różnicowo - prądowy.............................................................................. 33
Rys. 37 Kabel dochodzący do bezpieczników ......................................................................... 33
Rys. 38 Przewód podtynkowy.................................................................................................. 34
Rys. 39 Przewód YDYt ............................................................................................................ 34
Rys. 40 Gniazdo elektryczne.................................................................................................... 34
Rys. 41 Schemat rozmieszczenia gniazd elektrycznych .......................................................... 35
Rys. 42 Zasilacz magistrali ...................................................................................................... 36
Rys. 43 Centralny panel sterujący............................................................................................ 36
Rys. 44 Budowa czujnika dymu............................................................................................... 43
Rys. 45 Dom - widok na garaże ............................................................................................... 46
Rys. 46 Dom - widok od frontu................................................................................................ 47
Rys. 47 Dom - widok od ogrodu .............................................................................................. 48
Rys. 50 Rzut pomieszczeń gospodarczych .............................................................................. 51
Rys. 51 Dom - widok od strony ogrodu ................................................................................... 52
Rys. 52 Widok na garaż ........................................................................................................... 53
Rys. 53 Układ pomieszczeń ..................................................................................................... 54
- 58 -

Podobne dokumenty