Pierwszy w lidze, pierwszy z pomocą

Transkrypt

Pierwszy w lidze, pierwszy z pomocą
Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie
Źródło:
http://www.myszkow.slaska.policja.gov.pl/k17/informacje/wiadomosci/46585,Pierwszy-w-lidze-pierwszy-z-pomoca.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 18:42
„Pierwszy w lidze, pierwszy z pomocą”
Uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sokolnikach uczestniczyli w warsztatach „Pierwszy
w lidze, pierwszy z pomocą”. W zajęciach realizowanych przez fundację „Przyjaciel z Sercem” udział
wzięli również myszkowscy policjanci. Stróże prawa przygotowali dla młodzieży pogadankę o
odpowiedzialności prawnej nieletnich w kontekście imprez masowych.
Uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sokolnikach uczestniczyli w
warsztatach „Pierwszy w lidze, pierwszy z pomocą”. W zajęciach
realizowanych przez fundację „Przyjaciel z Sercem” udział wzięli również
myszkowscy policjanci. Stróże prawa przygotowali dla młodzieży pogadankę
o odpowiedzialności prawnej nieletnich w kontekście imprez masowych.
Dzisiaj w Szkole w Sokolnikach specjalnie dla gimnazjalistów odbyły się zajęcia w
ramach projektu „Pierwszy w lidze, pierwszy z pomocą”. Ich celem jest min.
uświadomienie młodym ludziom jak wygląda zdrowe podejście do sportu i rywalizacji.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z socjoterapii oraz w zajęciach praktycznych z
pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzili przedstawiciele fundacji
„Przyjaciel z Sercem”. Do współpracy zostali też zaproszeni myszkowscy policjanci,
którzy przygotowali dla młodzieży wiele ważnych informacji z zakresu
odpowiedzialności prawnej min. za zachowania chuligańskie na stadionach. Mundurowi
zachęcali również uczestników do bezpiecznego i kulturalnego kibicowania, aby
przeciwdziałać dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w
sporcie.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij