Łódź, dnia 22.02.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA

Transkrypt

Łódź, dnia 22.02.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA
Łódź, dnia 22.02.2017 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Otwarcie ofert na: „dostawy bębnów napędowych i napinających do przenośników linii technologicznej ”,
oznaczone numerem ZP/02/2017 odbyło się w dniu 22.02.2017 r., o godzinie 10:30.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę brutto, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia: 123 000,00 PLN.
Liczba złożonych ofert: 3
Oferty złożyli:
Nr oferty
Nazwa Wykonawcy
1.
PPHU „Techniczne Biuro Obsługi
Przemysłu” Sp. z o.o.
2.
LUXOR Maszyny do Odpadów mgr
inż. Jerzy Panasiuk
3.
LINTER S.A.
Adres wykonawcy
Cena oferty brutto
w zł
97-415 Kluki 44
321.871,32
Ul. Chojny 57/211
20-816 Lublin
192.864,00
Ul. Piłsudskiego 57a
32-340 Wolbrom
298.105,28
Z poważaniem
Termin dostawy
(w dniach)
7
7
7

Podobne dokumenty