Przedmiot Wydawnictwo Tytuł podręcznika Numer ISBN

Transkrypt

Przedmiot Wydawnictwo Tytuł podręcznika Numer ISBN
Kraśnik, 15 czerwca 2010 roku
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W KRAŚNIKU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
Przedmiot
Wydawnictwo
JĘZYK POLSKI
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
JĘZYK
ANGIELSKI
Tytuł podręcznika
Numer ISBN
Aprobaty
i numery
dopuszczenia
„Świat w słowach i obrazach”
978-83-02-10628-6
26/1/2009
Witold Bobiński
„Gramatyka i stylistyka”
978-83-02-09910-6
164/1/2009
Zofia Czarniecka-Rodzik
„Upbeat 1”
978-83-7600-030- 5
25/1/2009
Ingrid Freebairn, Jonathan
Bygrave, Judy Copage, Rod
Fricker
„Upbeat 2”
978-83-7600-003-9
25/2/2009
Liz Kilbey, Jonathan Bygrave,
Judy Copage, Rod Fricker
978-20-9035-490-4
118/1/2009
Samson Colette
978-83-02-10583-8
13/1/2009
Anna Potapowicz, Krzysztof
Tkaczyk
Pearson Longman
Autor
JĘZYK
FRANCUSKI
Cle International
„Nowela” Sp. z o.o.
„Amis et compagnie 1”
JĘZYK
NIEMIECKI
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
aha! Neu - 1A. Kurs podstawowy.
JĘZYK
ROSYJSKI
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
„Времена 1” (Wremiena 1)
podręcznik + zeszyt ćwiczeń
-
2/1/2009
Elizaweta Chamrajewa, Elza
Iwanowa, Renata Broniarz
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
Centrum Edukacji
Obywatelskiej
„CIVITAS”
„Przez tysiąclecia i wieki”
978-83-02-10576-0
130/1/2009
MEN
Grzegorz Kucharczyk, Paweł
Milcarek, Marek Robak
KOSS. „Kształcenie Obywatelskie
w Szkole Obywatelskiej”.
CZĘŚĆ 1
978-83-896234-6-1
169/1/2009
Alicji Pacewicz, Tomasza
Merty
HISTORIA
WOS
Język niemiecki dla początkujących.
MUZYKA
Agencja Wydawnicza
„GAWA”
„Słuchanie muzyki”
978-83-920639-5-7
1/2009
Eugeniusz Wachowiak
PLASTYKA
Mac Edukacja
„W tym cała sztuka”
978-83-7491-066-8
167/2009
Jolanta Gumula
GEOGRAFIA
Nowa Era
„Planeta Nowa 1”
978-83-7547-206-6
7/1/2009
Roman Malarz
BIOLOGIA
Nowa Era
„Puls życia 1”
978-83-7547-209-7
58/1/2009
Małgorzata Jefimow, Marian
Sęktas
CHEMIA
Nowa Era
„Chemia Nowej Ery”
978-83-7409-693-5
49/1/2009
Jan Kulawik, Teresa Kulawik,
Maria Litwin
FIZYKA
Nowa Era
„Spotkania z fizyką 1”
978-83-7409-733-8
93/1/2009
Grażyna Francuz-Ornat, Teresa
Kulawik, Maria NowotnyRóżańska
MATEMATYKA
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
„Matematyka wokół nas”
978-83-02-10140-3
62/1/2009
Ewa Duvnjak, Ewa KokiernakJurkiewicz, Maria Wójcicka
INFORMATYKA
Operon
„Informatyka 1. Reforma 2009”
978-83-7461-903-5
91/1/2009
Marek Kołodziej
RELIGIA
Wydawnictwo
Archidiecezji
Lubelskiej „Gaudium”
„Jezus Chrystus objawia prawdę
o Bogu i człowieku”
978-83-88615-87-4
-
pod redakcją ks. dr Ryszarda
Lisa
BEZPIECZEŃSTWO
DLA EDUKACJI
Nowa Era
„Żyję i działam bezpiecznie”
978-83-7409-678-2
17/2009
Jarosław Słoma, Grzegorz Zając
Kraśnik, 15 czerwca 2010 roku
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W KLASIE DRUGIEJ
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W KRAŚNIKU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
Tytuł podręcznika
Numer ISBN
Aprobaty
i numery
dopuszczenia
„Świat w słowach i obrazach”
978-83-02-10848-8
26/2/2009
Witold Bobiński
„Gramatyka i stylistyka”
978-83-02-11110-5
164/2/2009
Zofia Czarniecka-Rodzik
„Exam Challenges 1”
978-83-88291-92-0
-
Michael Harris, David Mower,
Anna Sikorzyńska
„Exam Challenges 2”
978-83-76000-41-1
-
Patricia Mugglestone, Tomasz
Siuta
Express Publishing
„Blockbuster 2”
1-84558-323-X
10/2/2009
Jenny Dooley, Virginia Evans
Cle International
„Nowela” Sp. z o.o.
„Amis et compagnie 2”
978-20-9035-493-5
267/2/2010
Samson Colette
Język niemiecki dla początkujących.
978-83-02-10586-9
13/2/2009
Anna Potapowicz, Krzysztof
Tkaczyk
Język niemiecki dla początkujących.
978-83-02-11007-8
13/3/2009
Anna Potapowicz, Krzysztof
Tkaczyk
-
2/1/2009 MEN
Elizaweta Chamrajewa, Elza
Iwanowa, Renata Broniarz
Przedmiot
Wydawnictwo
JĘZYK POLSKI
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
JĘZYK
ANGIELSKI
JĘZYK
FRANCUSKI
Pearson Longman
aha! Neu – 1B. Kurs podstawowy.
JĘZYK
NIEMIECKI
JĘZYK
ROSYJSKI
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
aha! Neu – 2A. Kurs podstawowy.
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
„Времена 1” (Wremiena 1)
podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Autor
978-83-02-10882-2
130/2/2009
Grzegorz Kucharczyk, Paweł
Milcarek, Marek Robak
978-83-896234-6-1
169/1/2009
Alicji Pacewicz, Tomasza
Merty
978-83-896235-2-2
169/2/2010
Alicji Pacewicz, Tomasza
Merty
„Słuchanie muzyki”
978-83-920639-5-7
1/2009
Eugeniusz Wachowiak
Mac Edukacja
„W tym cała sztuka”
978-83-7491-066-8
167/2009
Jolanta Gumula
GEOGRAFIA
Nowa Era
„Planeta Nowa 2”
978-83-7547-250-9
7/2/2009
Dawid Szczypiński, Mirosław
Wójtowicz
BIOLOGIA
Nowa Era
„Puls życia 2”
978-83-7547-209-7
58/2/2009
Małgorzata Jefimow
CHEMIA
Nowa Era
„Chemia Nowej Ery”
978-83-7409-891-5
49/2/2009
Jan Kulawik, Teresa Kulawik,
Maria Litwin
FIZYKA
Nowa Era
„Spotkania z fizyką 2”
978-83-7409-925-7
93/2/2010
Grażyna Francuz-Ornat, Teresa
Kulawik, Maria NowotnyRóżańska
MATEMATYKA
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
„Matematyka wokół nas”
978-83-02-10537-1
62/2/2009
Ewa Duvnjak, Ewa KokiernakJurkiewicz, Maria Wójcicka
INFORMATYKA
Operon
„Informatyka 2. Reforma 2009”
978-83-7680-127-8
91/2/2010
Marek Kołodziej
RELIGIA
Wydawnictwo
Archidiecezji
Lubelskiej „Gaudium”
„Jezus Chrystus zbawia”
978-83-89659-34-4
-
pod redakcją ks. dr Ryszarda
Lisa
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
„Przez tysiąclecia i wieki”
Centrum Edukacji
Obywatelskiej
„CIVITAS”
KOSS. „Kształcenie Obywatelskie
w Szkole Obywatelskiej”.
CZĘŚĆ 1
KOSS. „Kształcenie Obywatelskie
w Szkole Obywatelskiej”.
CZĘŚĆ 2
MUZYKA
Agencja Wydawnicza
„GAWA”
PLASTYKA
HISTORIA
WOS
Kraśnik, 15 czerwca 2010 roku
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W KLASIE TRZECIEJ
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W KRAŚNIKU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
Przedmiot
Wydawnictwo
JĘZYK POLSKI
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
JĘZYK
ANGIELSKI
Tytuł podręcznika
Numer ISBN
Aprobaty
i numery
dopuszczenia
„Świat w słowach i obrazach”
978-83-02-10638-5
4/09
Witold Bobiński
„Gramatyka i stylistyka”
978-83-02-10669-9
164/3/2010
Zofia Czarniecka-Rodzik
„Exam Challenges 2”
978-83-76000-41-1
-
Patricia Mugglestone, Tomasz
Siuta
„Exam Challenges 3”
978-83-76000-42-8
-
Patricia Mugglestone, Tomasz
Siuta
978-83-02-08872-2
15/04
Grzegorz Kucharczyk, Paweł
Milcarek, Marek Robak
978-83-896234-2-3
116/04
Alicji Pacewicz, Tomasza
Merty
Wacław Panek
Pearson Longman
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
Centrum Edukacji
Obywatelskiej
„CIVITAS”
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
„Przez tysiąclecia i wieki.
Cywilizacje XIX i XX wieku”
KOSS. „Kształcenie Obywatelskie
w Szkole Obywatelskiej”.
CZĘŚĆ 2
„Świat muzyki”
978-83-02-07400-4
240/99
PLASTYKA
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
„Świat sztuki 1-3”
978-83-02-08588-8
418/02
GEOGRAFIA
Nowa Era
„Planeta Nowa 3”
978-83-7547-166-3
-
HISTORIA
WOS
MUZYKA
Autor
Joanna Stasiak, Jacek Zieliński
Mariusz Szubert
BIOLOGIA
Nowa Era
„Puls życia 3”
978-83-7547-121-2
19/08
Beata Sągin, Mrian Sęktas
CHEMIA
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
„Chemia w gimnazjum”
978-83-7409-693-5
9/99
Zofia Kluz, Krystyna Łopata
„Fizyka i astronomia dla
gimnazjum” moduł 3
978-83-88457-24-1
93/1/2009
„Fizyka i astronomia dla
gimnazjum” moduł 4
978-83-88457-76-0
204/01
Grażyna Francuz-Ornat, Teresa
Kulawik, Maria NowotnyRóżańska
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
„Matematyka wokół nas”
978-83-02-11326-0
20/01
Ewa Duvnjak, Ewa KokiernakJurkiewicz, Maria Wójcicka
Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne
Wydawnictwo
Archidiecezji
Lubelskiej „Gaudium”
„Informatyka-podręcznik dla
gimnazjum”
978-83-02-09792-8
33/07
Ewa Gurbiel, Maciej Sysło
„Jezus Chrystus mocą Ducha
Świętego uczy i posyła”
978-83-89659-58-1
-
pod redakcją ks. dr Ryszarda
Lisa
FIZYKA
MATEMATYKA
INFORMATYKA
RELIGIA
Nowa Era