thirtieth sunday in ordinary time

Transkrypt

thirtieth sunday in ordinary time
13th & 14th Sundays in Ordinary Time
13 i 14 Niedziela Zwykła
June 30, July 7 – 30 czerwca, 7 lipca 2013
Saturday, June 29 Saints Peter and Paul, Apostles
8AM (Eng.) † Sophie Jacobs
7PM (Pol.) † Leon Łukaszewicz
13th Sunday, June 30
9AM (Eng.) For Kimberly & Andrew
11AM (Pol.) † Jan Korol (ojciec)
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
Monday, July 1-Saturday, July 6
NO MASSES
14th Sunday, July 7
9AM (Eng.) O zdrowie dla Urszuli i Elżbiety
11AM (Pol.) † Jan Korol
12:30PM (Cro.) † Ivo & Mara Cengija
7PM (Pol.) † Wendell Delorme
Monday, July 8
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, July 9
10AM Adoration
11AM (Eng.) † Józefa, Maksymilian Frankowski
Wednesday, July 10
8AM (Lat.) † Sophie Jacobs
Friday, July 12
7PM (Pol.) W int. Moniki Kolińskiej
Saturday, July 13
8AM (Eng.) For Souls in Purgatory
7PM (Pol.) No Mass
15th Sunday, July 14
9AM (Eng.) † Grażyna Sobczyk
11AM (Pol.) † Bronisławę Miketin
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PETER’S PENCE COLLECTION – June 30
The Peter’s Pence Collection gives each of us the
opportunity to be a pilgrim of charity around the world.
Our gifts to this annual Collection help the Holy
Father strengthen dioceses, religious orders, and
struggling communities of faith.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUMMER CAMP in Warm Beach, WA
June 30-July 7, 2013
From Sunday, June 30 to Sunday, July 7 there will a
summer camp for children and youth, ages 7 to 15, at
Warm Beach, WA. Bring children on Sunday after
4PM and pick them up the next Sunday after 1PM.
Cost is $300 for 1st child, $200 for 2nd, 3rd is free.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WALKING PILGRIMAGE TO GROTTO
On Saturday, August 17 after Holy Mass at 8 am
there will be a walking pilgrimage to the Grotto
starting at 9 am. Prayers at the Grotto at the Black
Madonna Shrine will be at noon. Please bring
lunch and we will eat together at the Grotto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Year of Faith Plenary Indulgence
The Archbishop has designated nine pilgrimage
churches for the Year of Faith. The Grotto has
been designated as one of the Year of Faith
Pilgrim Churches.
These dates have been established by the
Archbishop as days on which the faithful may obtain
the Year of Faith plenary indulgence:
May 19
Pentecost Sunday
Jun 29
Saint Peter and Saint Paul
Aug 15
Assumption of the Virgin Mary
Sep 25
Archdiocesan Ember Day
Nov 24
Our Lord Jesus Christ, King of the
Universe (Close of the Year of Faith)
Visiting one of these churches on any of these dates
and participating in a sacred celebration, or at least
remaining for a time in prayer and meditation,
concluding with the recitation of the Our Father, the
Profession of Faith, and invocations to the Blessed
Virgin Mary enables one to obtain the Year of Faith
plenary indulgence.
The normal conditions for reception of a plenary
indulgence must also be observed: one must be in a
state of grace, have the interior disposition of
complete detachment from sin, confess one’s sins
sacramentally, receive the Holy Eucharist, and pray
for the intentions of the Pope.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pilgrimages in 2014
Pilgrimage to Rome for teenagers and parents will
be February 13-20. Pilgrimage to Lourdes for all
parishioners will be May 22-29. More details to come.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – June 23, 2013
Envelopes and all checks
881.00
Loose Cash
222.10
Building Fund
5.00
Advertisement
150.00
Coffee/Cake
60.00
Literature
24.00
Summer Camp
700.00
Candles
68.38
TOTAL
2110.48
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUMMER INFORMATION
During the summer our Sunday bulletin will be
published every second week. Polish Mass coffee
hour will have drinks only - no cakes in July-August.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander,
D. Tiley, W. Górecki, J. Mazur, A. Bąk, J. Bylina, N.
i M. Galash, R. Prentice, R. Talarski, E. Koliński, T.
Moran, T. Ludwig, Joe Pham, A. Hryniewicz, W.
Mączka, J. Lattanzi, G. Zychla, H. Pomykała, A.
Zielony
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
Najstarsze źródła tradycji wskazywały jako na
miejsce śmierci męczeńskiej św. Piotra na ogrody
cesarskie, które rodzina Augusta Oktawiana
założyła na brzegu Tybru, naprzeciw właściwego
miasta, pod nazwą ager vaticunus (pole
watykańskie). Cesarz August, Kaligula i Neron
założyli tam stadiony sportowe i cyrki. Tu właśnie
dokonało się męczeństwo wielu chrześcijan,
pomordowanych w ogrodach Nerona i na stadionach.
Św. Paweł poniósł śmierć męczeńską w roku 67.
Nie jest znany dzień jego śmierci, chociaż podawać
się zwykło dzień dzisiejszy (29 VI). Tradycja
zachowała natomiast dobrze w pamięci miejsce
jego męczeństwa: Aquae Salvinae za Bramą
Ostyjską. Jako obywatel rzymski zginął od
miecza. Ciało Męczennika złożono najpierw w
posiadłości św. Lucyny przy drodze ostyjskiej. Ok.
roku 284 przeniesiono je do katakumb Św.
Sebastiana przy drodze apijskiej. Cesarz Konstantyn
Wielki po roku 330 na miejscu męczeństwa św.
Pawła wystawił bazylikę pod jego wezwaniem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PETER’S PENCE – 30 czerwca
W niedzielę, 30 czerwca będzie druga taca
przeznaczona na działalność Ojca Świętego. Z
tego funduszu Ojciec Święty wspomaga
wszystkie
ofiary
wojen,
prześladowań
i
naturalnych kataklizmów. Bóg zapłać za ofiary.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOLONIE LETNIE w Warm Beach, WA
Od niedzieli, 30 czerwca do niedzieli 7 lipca będą
kolonie dla dzieci i młodzieży w Warm Beach
Camp. Wiek od 7 do 15 lat. Przywóz dzieci w
niedzielę po 16:00, odbiór w niedzielę po 13:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIESZA PIELGRZYMKA DO GROTTO
17 sierpnia
W sobotę, 17 sierpnia piesza pielgrzymka do
Grotto. Wyruszamy po Mszy św. o godz. 8 rano,
nabożeństwo przy Kapliczce Matki Boskiej
Częstochowskiej o godz. 12:00. Prosimy zabrać
ze sobą lunch, który zjemy wspólnie w Grotto.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA LIPIEC
Aby Światowy Dzień Młodzieży zachęcił młodych
chrześcijan do stawania się misjonarzami
Ewangelii.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIELGRZYMKI W 2014
Pielgrzymka do Rzymu w lutym 13-20 dla
młodzieży z rodzicami.
Pielgrzymka do Lourdes w maju 22-29 dla
parafian. Więcej informacji wkrótce.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EVANGELIUM VITAE
Encyklika Jana Pawła II
Wizja ukazana przed blisko 20 laty przez bł. Jana
Pawła II w encyklice “Evangelium Vitae” – okazuje sie
– po raz kolejny proroczy. Świat z koszmarnym
upodobaniem zanurzył się w ciemności “cywilizacji
śmierci”.
Dlatego sprawą fundamentalną jest
nasze osobiste nawrócenie i jednoznaczne,
radykalne opowiedzenie się po stronie Ewangelii
Życia. Ze złem kompromisów zawierać nie wolno.
Dzieci zabijać nie wolno! Trzeba o tym mówić
głośno i wyrażnie. I trzeba za każdym razem mówić
o tych dzieciach, bez stosowania medycznotechnicznej
nowomowy,
która
odbiera
im
człowieczeństwo. To nie są jakieś zarodki,
embriony czy płody. To są ludzie. To są dzieci.
Aborcja nie jest jakąś ekstracją czegoś z kobiety.
Jest
morderstwem,
z
premedytacją
na
bezbronnym, bardzo małym człowieku.
Trzeba nam wybierać polityków, którzy są wiarygodni
w kwestii obrony życia. Projekty broniące życia i
godności nienarodzonych upadają, a politycy,
deklarujący się jako katolicy, wstrzymują się od głosu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Czerwiec i lipiec 2013
Lektorzy
Czerwiec 30 – K. Kolińska, K. Ostrowski
Lipiec 7 – Jadwiga i Piotr Pomykała
Lipiec 14 – Renata i Tomek Wolak
Lipiec 21 – Ignacy Stawarz, Grażyna Golonka
Kawa i ciasto
Czerwiec 30 – kawa i ciasto
Lipiec – tylko kawa i herbata
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NIE MA CAŁODNIOWEJ ADORACJI – 5 lipca
NIE BĘDZIE ADORACJI w pierwszy piątek lipca z
powodu wyjazdu księdza Piotra na kolonie letnie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLSKI FESTIWAL – 21 i 22 września
Zapraszamy parafian do czynnego udziału w
festiwalu i w przygotowaniach do niego.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„WIĘŹNIÓW POCIESZAĆ”
Polecamy waszej modlitwie Adama Buchalskiego,
który odbywa swój wyrok pozbawienia wolności.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~