2015-08-30 VII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze

Transkrypt

2015-08-30 VII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze
2015-08-30 VII Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze MDP – Powiat Kraków - Ziemski
W dniu 30 sierpnia w Radziszowie przy pięknej, słonecznej pogodzie
odbyły się już po raz siódmy Zawody Sportowo Pożarnicze Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych.
Warto wspomnieć, iż zawody te zorganizowane były przez Zarząd
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Krakowie, Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, a swoim patronatem
zawody objął Starosta Krakowski - p. Józef Krzyworzeka.
Gospodarzem zawodów był burmistrz miasta i gminy Skawina - p. Paweł Kolasa oraz jednostka OSP z
Radziszowa.
Komendę Miejską PSP w Krakowie reprezentowali st. bryg. Ryszard Gaczoł - Komendant Miejski PSP w
Krakowie wraz ze swoim Zastępcą bryg. Andrzejem Nowakiem.
Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze KM PSP w Krakowie na czele z sędzią głównym zawodów mł.
bryg. Arkadiuszem Kielinem.
Zawody rozpoczął p. Józef Krzyworzeka - Starosta Krakowski , który przyjął meldunek o gotowości drużyn od
Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh Leszka Zięby.
Zawody jak zwykle dostarczyły wielu emocjonujących wrażeń, sportowa rywalizacja była zacięta, ale
prowadzona niezwykle uczciwie zgodnie z zasadami fair-play.
Zawody przeprowadzone były w dwóch konkurencjach: sztafecie oraz ćwiczeniu bojowym. Zawodnicy
rywalizowali w dwóch kategoriach tj. drużyn dziewczęcych i chłopięcych.
Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawią się następująco,
MDP - chłopcy
ćwiczenie bojowe:
1. Konary
2. Narama
3. Sułoszowa II
sztafeta pożarnicza:
1. Łuczyce
2. Konary
3. Kaszów
MDP - dziewczęta
ćwiczenie bojowe:
1. Wołowice
2. Poskwitów
3. Skrzeszowice
sztafeta pożarnicza:
1. Poskwitów
2. Wołowice
3. Wola Filipowska
W klasyfikacji generalnej po dwóch konkurencjach w grupie MDP chłopców kolejność była następująca:
1. Konary
2. Sąspów
3. Więcławice
4. Waganowice
5. Łuczyce
6. Sułoszowa II
7. Narama
8. Świątniki Górne
9. Ostrężnica
10. Kaszów
11. Bębło
12. Rzozów
13. Bosutów
14. Wołowice
15. Ujazd
16. Radziszów
W klasyfikacji generalnej po dwóch konkurencjach w grupie MDP dziewcząt kolejność była następująca:
1. Wołowice
2. Poskwitów
3. Skrzeszowice
4. Wola Filipowska
5. Biały Kościół
6. NIedźwiedź
7. Świątniki Górne
8. Kobylany
9. Przeginia
Na koniec Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie bryg. Andrzej Nowak serdecznie pogratulował
zwycięzcom, podkreślił również fakt, że tym, co połączyło wszystkich uczestników niedzielnych zawodów w
Radziszowie była wielka strażacka pasja.
Co warte zaznaczenia zawody te były zorganizowane przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego oraz współfinansowane ze środków budżetu Gminy Skawina.
kpt. Łukasz Szewczyk
„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”