F2 – 2014/2015 SEMINARIUM UZDROWIENIA

Transkrypt

F2 – 2014/2015 SEMINARIUM UZDROWIENIA
F2 – 2014/2015 SEMINARIUM UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO
K2 - DOM W BOGU
Dlaczego im bardziej się staramy, tym gorzej wychodzi?
II rozdział książki o. Augustyna Pelanowskiego "Dom w Bogu"
W ty tygodniu będziemy razem z Duchem Świętym ja i ty będziemy odkrywali prawdę o naszej aktualnej
relacji z Jezusem, na którym miejscu stawiamy Go w naszym życiu swoimi konkretnymi wyborami.
Będziemy próbowali z Duchem Świętym Wspomożycielem stanąć w prawdzie o nas przed naszym jedynym
Panem i Zbawicielem co jest bezpieczne dla nas tylko w Jego Miłosiernym Sercu.
Bądź otwarty na to co Duch Święty będzie mówił do Ciebie . Proś Go by był Twoim Przewodnikiem po
Tobie. Nie sugeruj się tekstem książki, skup się najpierw na Słowie Bożym.
1) Razem z Duchem Świętym rozważ Ps 139. Przeczytaj go przynajmniej 3 razy i podkreśl wersety, które
budzą w Tobie pokój ( które to są?................................................................................................................),
które budzą Twój niepokój ( które to są?.........................................................................................................,.
Poproś Ducha Świętego, by pomógł Ci odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego tak jest? Odpowiedź zapisz
2) Razem z Duchem Świętym rozważ dekalog Tobiasza-ojca, który nosił w sercu i przekazywał synowi przed
łaską uzdrowienia serca, duszy i ciała, Tb 4, 1-19.Poproś Ducha Świętego, aby pomógł Ci przeanalizować
wydarzenia, spotkania, Twoje reakcje z ostatniego tygodnia Twojego Życia. Na podstawie tej analizy napisz
Twój aktualny dekalog. Napisz jak jest a nie jak chciałbyś aby było. Kogo, co nosisz w sercu na pierwszym,
drugim, trzecim itd. miejscu? Do jakich wyborów Cię to prowadzi? Jakie rany powoduje w Tobie i w tych,
których Bóg stawia na Twojej drodze? Czy zauważasz znaki, ostrzeżenia jakie daje Ci Bóg? Czy zapraszasz
Go, aby Cię wyprowadzał z błędnych dróg i prowadził po tej którą wybrał dla Ciebie?
3) Razem z Duchem Świętym rozważ Tb 1 i 2 ( w całości). Posłuchaj co Tobiasz opowiada o sobie, swoim
życiu, wyborach, radościach, nieszczęściach, o swoich bliskich i innych osobach, które Bóg stawia na jego
drodze. Czy Tobiasz stoi w prawdzie przed sobą i Bogiem? Czy żyje złudzeniami? Potem spojrzyj w swoje
serce, co poprzez rozważanie tego fragmentu Duch Święty powiedział Ci o Tobie. Myśl o tym jak jest, a nie
jak powinno być. Jezus powiedział J 8, 32-36. Wierzysz Mu?
4) Razem z Duchem Świętym rozważ Tb 3, 7-10,Tb 6, 10-14, Tb 8, 10-12. Posłuchaj historii Sary. Jakie
relacje łączą ją z domownikami, rodzicami, służbą? Jaki jest stosunek innych do niej? Jaki jest jej stosunek
do siebie? do domowników? do Boga? Teraz spojrzyj w swoje serce. Proś Ducha Świętego, by pomógł Ci
odkryć co historia Sary mówi Ci o Twoich relacjach z bliskim?, z samym sobą?, z Bogiem? Myśl o tym jak
jest, a nie jak powinno być.
5) Razem z Duchem Świętym rozważ Tb 3, 1-6, o co modli się Tobiasz?
Tb 3, 11-17, o co modli się Sara?
Łk 22, 31-32, Łk 23, 34 a, Łk 23, 46, o co modli się Jezus? Komu się powierza? dlaczego?
A Ty do kogo idziesz ze swoim poczuciem winy, a może żalem za grzechy? ze skruchą? prośbą o pomoc?
Komu powierzasz prawdę o sobie? Kogo prosisz o łaski potrzebne do tego, by powstać? kogo prosisz o
NOWE ŻYCIE?
Tu jest miejsce na Twoją modlitwę:
6) Dziś możesz przeczytać II rozdział książki o. Pelanowskiego "Dom w Bogu", niewykluczone, że pomoże Ci
odkryć to, co być może sam przed sobą ukrywasz.
Materiały Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym "Effatha" w Lublinie przy Parafii Wieczerzy Pańskiej