Regulamin konkursu wiedzy o mistrzostwach Europy i Euro 2012

Transkrypt

Regulamin konkursu wiedzy o mistrzostwach Europy i Euro 2012
Regulamin
konkursu wiedzy o mistrzostwach Europy i Euro 2012
1.W wyznaczonych dniach (dni rozgrywania spotkań Euro 2012, a jednocześnie dni robocze)
o 9.00 na portalu www.kujawsko-pomorskie.pl w aktualnościach pojawi się pytanie
konkursowe.
2. Autorzy siedmiu pierwszych prawidłowych odpowiedzi nagrodzeni zostaną piłkami
w barwach Kujawsko-Pomorskiego.
3. W kaŜdym dniu konkursowym do wygrania jest po 7 piłek (w ostatnim dniu po 9)
w podziale na miasta prezydenckie i regiony.
4. Podział terytorialny konkursu:
Bydgoszcz (powiaty: bydgoski, tucholski, sępoleński, świecki),
Inowrocław (powiaty: inowrocławski, Ŝniński, mogileński, nakielski),
Włocławek (powiaty: włocławski, aleksandrowski, radziejowski, lipnowski),
Toruń (powiaty: toruński, golubsko-dobrzyński, rypiński, brodnicki),
Grudziądz (powiaty: grudziądzki, wąbrzeski i chełmiński).
5. Terminarz konkursu:
8 czerwca, piątek - Bydgoszcz (7) i Toruń (7)
11 czerwca, poniedziałek - Włocławek (7) i Inowrocław (7)
12 czerwca, wtorek - Grudziądz (7) i Bydgoszcz (7)
13 czerwca, środa - Toruń (7) i Włocławek (7)
14 czerwca, czwartek - Inowrocław (7) i Grudziądz (7)
15 czerwca, piątek - Bydgoszcz (7) i Toruń (7)
18 czerwca, poniedziałek - Włocławek (7) i Inowrocław (7)
19 czerwca, wtorek - Grudziądz (7) i Bydgoszcz (7)
21 czerwca, czwartek - Toruń (7) i Włocławek (7)
22 czerwca, piątek - Inowrocław (7) i Grudziądz (7)
27 czerwca, środa - Bydgoszcz (7) i Toruń (7)
28 czerwca, czwartek - Włocławek (9), Inowrocław (9) i Grudziądz (9)
6. Odpowiedzi naleŜy udzielać e-mailem na adres: [email protected]
7. Odpowiedź musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz zawierać adres zamieszkania
uczestnika konkursu, oraz kontakt telefoniczny. Na tej podstawie zostanie wydana nagroda.
8. Odbiór nagród (zgodnie z podziałem terytorialnym uczestników konkursu) następuje
w placówkach Urzędu Marszałkowskiego:
siedziba główna Toruń - Plac Teatralny 2 (Punkt Informacyjny na parterze)
Przedstawicielstwo w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 9
Przedstawicielstwo we Włocławku ul. Bechiego 2
Przedstawicielstwo w Inowrocławiu ul. Roosevelta 36/38
Przedstawicielstwo w Grudziądzu ul. Sienkiewicza 22
9. Odbiór nagród następuje w dniu konkursu w godzinach: 12.00-15.00, lub w dniach
kolejnych w godzinach pracy Urzędu.
10. Osoby nagrodzone zostaną o tym fakcie powiadomione mailowo, ponadto lista
nagrodzonych
zostanie
zamieszczona
na
stronie
www.kujawsko-pomorskie.pl.
11. Wszelkie spory rozstrzyga Wydział Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu