OŚWIADCZENIE Oświadczam, że w moim mieszkaniu przy ulicy

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że w moim mieszkaniu przy ulicy
…………………………………………..
(Nazwisko i imię)
Tarnobrzeg dnia…………………
……………………………..
(Adres zamieszkania)
……………………………..
( nr. telefonu )
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w moim mieszkaniu przy ulicy : ……………………………
będzie zamieszkiwało…………………………………………..
Uzasadnienie :/wpisać według stanu faktycznego/.
………………………………………………………………………………….
…………………………………………
(Podpis osoby składającej oświadczenie)

Podobne dokumenty