Formularz rekrutacyjny

Transkrypt

Formularz rekrutacyjny
Formularz rekrutacyjny
Witaj!
Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: [email protected]
W drugiej turze rekrutacji prześlemy zwrotnie link do materiałów z mini testem, który powie nam więcej
na temat twoich mocnych stron. Każdy człowiek ma różne talenty a my chcemy poznać twoje.
Zaczynajmy!
Dane osobiste
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES
TEL
EMAIL
DATA URODZENIA
Doświadczenie zawodowe
DATA
POZYCJA
OBOWIĄZKI
FIRMA
BRANŻA
DATA
POZYCJA
OBOWIĄZKI
FIRMA
BRANŻA
INNE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE
PLANY ZAWODOWE
CZY DYSPONUJESZ CZASEM DO PRACY
FREELANCE W TRAKCIE DNIA?
NIEOBOWIĄZKOWO: MOŻNA
DOŁĄCZYĆ LINK DO PORTFOLIO
LUB PARĘ ZDJĘĆ W EMAILU
(MAX 15MB ŁĄCZNIE)
House of Retouching s.c. I ul. Grabowskiego 8/6 31-524 Kraków I [email protected]
Formularz rekrutacyjny
Wykształcenie
DATA
STOPNIEŃ NAUKOWY
KIERUNEK/ KIERUNKI
UCZELNIA
Umiejętności
JĘZYKI / STOPIEŃ ICH OPANOWANIA
DWA SŁOWA O TWOJEJ OSOBOWOŚCI
HOBBY / ZAINTERESOWANIA
MAC CZY PC?
CZY PRACUJESZ NA TABLECIE WACOM?
PHOTOSHOP:
NA JAKIEJ WERSJI PRACUJESZ
OD ILU LAT
STOPIEŃ OPANOWANIA
CAPTURE ONE:
NA JAKIEJ WERSJI PRACUJESZ
OD ILU LAT
STOPIEŃ OPANOWANIA
INNE PROGRAMY GRAFICZNE, 3D,
FILMOWE
CHCESZ COŚ DODAĆ?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Data
Miasto
Podpis
House of Retouching s.c. I ul. Grabowskiego 8/6 31-524 Kraków I [email protected]