Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych Zadanie

Transkrypt

Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych Zadanie
Załącznik nr 2.4 do projektu umowy
Wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych
Zadanie:
zagospodarowaniu terenu przy Filii Miejskiego Domu Kultury zlokalizowanego w
dzielnicy Karsibór przy ulicy 1-go Maja 40 (działka nr 287), na plac rekreacyjno
biwakowy.
Lp.
Elementy robót
Wartość netto [zł]
1
Roboty przygotowawcze i
rozbiórkowe
Ogrodzenie systemowe
2
Roboty nawierzchniowe
3
Kontener sanitarny
4
Scena plenerowa
5
Grillowędzarnia kamienna
6
Mała architektura
7
Zieleń
8
Przyłącze wodociągowe
9
Przykanalik sanitarny
10
Roboty elektryczne
11
Razem
VAT 23 % [zł]
Wartość brutto
[zł]

Podobne dokumenty