Rhenocoll AOS 93, Innen

Transkrypt

Rhenocoll AOS 93, Innen
Karta techniczna
Rhenocoll AOS 93
Nr artykułu: A 3251
Wersja: 10/01
RHENOCOLL AOS 93
Lazura wodna.
Obszar zastosowania:
Rhenocoll AOS 93 stosowany jest jako warstwa wykończeniowa. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego,
dysponuje dobrą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a więc idealny do powlekania okien oraz drzwi.
Rhenocoll AOS 93 znajduje zastosowanie w zakładach przemysłowych.
Właściwości:
Rhenocoll AOS 63 jest jedwabisto-błyszczący, po wyschnięciu skutecznie chroni przed przenikaniem oparów w
strukturę drewna, umożliwia regulację stopnia wilgoci. Dzięki zawartości pigmentu stanowi skuteczną ochronę przed
promieniowaniem UV. Produkt neutralny zapachowo, transparentny, szybkoschnący. Służy do powlekania wszystkich
krajowych i zagranicznych gatunków drewna (drzew iglastych oraz liściastych). Aplikacja: natrysk.
Wskazówki dotyczące stosowania:
Nanoszenie powłok
: natrysk - system airmix; dysza 0,28-0,33 mm; filtr 100-180 (oczko)
: malowanie pędzlem /przy nanoszeniu powłoki pędzlem dopuszcza się rozcieńczenie
Konsystencja robocza
: nakładać w stanie nierozcieńczonym /natrysk
Rozpuszczalny
: w wodzie
Czyszczenie narzędzi
: w wodzie lub rozpuszczalnikach uniwersalnych
Czyszczenie urządzeń
do nanoszenia
: przepłukać wodą, przed dłuższymi przerwami (weekend) przeczyścić
dodatkowo rozpuszczalnikiem
Schnięcie w warunkach
normalnych
: przy temp. 20 °C oraz 65% względnej wilgotności powietrza
: w zależności od grubości naniesionej powłoki:
nie przyjmuje pyłu
: po 30 min.
suchy w dotyku
: po 1 h
gotowy do dalszej obróbki : po 2-4 h
Zużycie
: 300 ml/m2 -grubość powłoki na mokro 280-300 µ
Składowanie
: w niskich temperaturach, lecz nie poniżej zera
: napoczęte pojemniki szczelnie zamykać
: oryginalnie zamknięte opakowania można składować 1 rok
Uwagi ogólne
: przed użyciem oraz po dłuższych przerwach produkt dobrze zamieszać
: nie mieszać z produktami chemoutwardzalnymi
Profile uszczelniające
: używać uszczelek odpornych na akryle
Temperatura zapłonu
: nie posiada
Klasa zagrożenia
: nie dotyczy
Technologia lakierowania:
Okna / drzwi zewnętrzne z drewna iglastego i liściastego;
Prace wstępne:
elementy drewniane dobrze oczyścić z pyłu, klejące się oraz przeżywiczone powierzchnie
przemyć rozpuszczalnikiem nitro
System AOS:
-
Impregnacja; Rhenocoll AOS 33 podkład gruntujący bezbarwny, przeznaczony
w szczególności do gatunków drewna drzew iglastych (polewarka, kąpiel)
Podkład; Rhenocoll AOS 53 lazura podkładowa (polewarka, kąpiel)
Obróbka wykończeniowa (do użytku wewnętrznego):
stosować AOS 93 Innen-Finish (natrysk airmix)
Obróbka wykończeniowa (do użytku zewnętrznego):
stosować AOS 63 Außen-Wetterlasur (natrysk airmix)
Rhenocoll Polska Sp. z o. o. ul. Grabiszyńska 241E 53-234 Wrocław
Tel. / Fax: + 48 71 714 20 35 tel. kom.: 0 508 223 852
e-mail: [email protected] www.rhenocoll.pl
ISO 9001
Karta techniczna
Rhenocoll AOS 93
Nr artykułu: A 3251
Wersja: 10/01
Zgodnie z wytycznymi odnośnie powlekania okien wydanymi przez Bundesausschuß Farbe und Sachwertschutz, VOB
część C, DIN 18363 oraz zaleceniami IFT, elementy drewniane - przed ich wbudowaniem - należy powlec ze
wszystkich stron przynajmniej jedną powłoką podkładową oraz międzywarstwową.
Odporność na środki uszczelniające:
Rhenocoll AOS 93 można stosować z następującą gamą produktów:
- Vitroflex AF, biały i transparentny (Producent: Otto Chemie, Fridolfing)
- Roccasol Silicon 200 /wolny od kwasów, 210 acetat, 230 Si neutralny (Producent: Fa. Rocca Bauchemie,
Emmendingen)
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie
kontaktu przemyć oczy dokładnie wodą. Przy pracy z lakierami zawierającymi niewielkie ilości substancji szkodliwych
należy również zachować zwykłe środki ochronne.
Opakowania:
5 L opakowanie
25 L opakowanie
150 L opakowanie
Usuwanie opadów:
Numery kodów zdefiniowano zgodnie z europejskim katalogiem zawierającym wytyczne dotyczące odpadów (EAK).
Ponieważ niniejszy produkt znajduje zastosowanie w wielu branżach, numer kodu należy ustalić z aktualnym
podmiotem zajmującym się utylizacja odpadów lub kompetentnym do tego celu urzędem.
Ekologia:
Klasa zagrożenia dla wód powierzchniowych: 1
Nie dopuszczać do kontaktu z wodami gruntowymi, ściekami bądź gruntem.
Serwis:
Nasz serwis techniczny jest o każdej porze niezobowiązująco do Państwa dyspozycji;
Tel./Fax:
+ 48 71 714 20 35
Tel. kom.:
0 508 223 853
E-Mail:
[email protected]
Niniejsze dane są niezobowiązujące, opierają się na praktycznych doświadczeniach, jak również na
przeprowadzonych u nas próbach oraz są niewiążące w myśl najnowszej jurysdykcji kodeksu cywilnego. Ze
względu na różnorodność czynników, na które nie mamy wpływu, zalecamy w każdym przypadku
przeprowadzenie własnych prób.
Dane odbiegający od tych zawartych w kartach technicznych wymagają pisemnego potwierdzenia placówki
w Mannheim‘ie.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
Z chwilą ukazania się niniejszej instrukcji wszystkie wcześniejsze wydania tracą swoją ważność.
Rhenocoll Polska Sp. z o. o. ul. Grabiszyńska 241E 53-234 Wrocław
Tel. / Fax: + 48 71 714 20 35 tel. kom.: 0 508 223 852
e-mail: [email protected] www.rhenocoll.pl
ISO 9001