ZP-2380-489-77/2016 Zakup i dostawa oleju opałowego

Transkrypt

ZP-2380-489-77/2016 Zakup i dostawa oleju opałowego
KWP w Katowicach
Źródło:
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/zamowienia-publiczne/katalog-zamowien-publi/24337,ZP-2380-489-772016
-Zakup-i-dostawa-oleju-opalowego-grzewczego-dla-jednostek-tere.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 18:54
ZP-2380-489-77/2016 Zakup i dostawa oleju
opałowego, grzewczego dla jednostek terenowych
Policji garnizonu śląskiego na okres 01.01.2017 r.
do 31.12.2017 r
Przetarg nieograniczony
Załączniki do strony
Ogłoszenie o zamówieniu Data publikacji 01.12.2016 13:00 274.6 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data publikacji 01.12.2016 13:00 151.06 KB
zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_formularz_ofertowy Data publikacji 01.12.2016 13:00 88.5 KB
zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_projekt_umowy Data publikacji 01.12.2016 13:00 141.21 KB
zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_szczegolowy_wykaz _jednostek_terenowych Data publikacji 01.12.2016 13:00 26.5 KB
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_-_wykaz_dostaw Data publikacji 01.12.2016 13:00 104.5 KB
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_-_oswiaczenia Data publikacji 01.12.2016 13:00 29.5 KB
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_formularz_zamowienia Data publikacji 01.12.2016 13:00 16.5 KB
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_protokol_odbioru Data publikacji 01.12.2016 13:00 22.5 KB
Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_-_grupa kapitałowa Data publikacji 01.12.2016 13:00 20.5 KB
Zalacznik nr 9- szczegolowy opis przedmiotu zamowienia Data publikacji 01.12.2016 13:00 58.96 KB
Informacja z otwarcia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Data publikacji 12.12.2016 11:37 64.95 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data publikacji 30.12.2016 13:40 76.51 KB
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Data publikacji 31.01.2017 09:20 175.94 KB
Metryczka
Data publikacji 01.12.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Korzec Zespół Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację: