Galileo - Chemirol

Transkrypt

Galileo - Chemirol
Galileo
Hodowca: Lantmännen SW Seed
Odmiana: Populacyjna
Rejestracja: Katalog Europejski
Ekonomiczna
odmiana!
Masz zysk, bo ma wszystko !
Duża efektywność ekonomiczna uprawy przez możliwe niższe
nakłady. Znakomita tolerancja na choroby i siew na nawet
słabszych stanowiskach zapewniające stabilne i wysokie plony.
 Wartość użytkowa
Plon nasion
Zawartość tłuszczu
W badaniach rejestrowych w Niemczech uzyskała
najwyższą ocenę wartości gospodarczej wśród odmian
liniowych tzw. EWZ (Ertragswertzahl) – 107% średniej
badanych odmian.
Wysoka
Co to jest EWZ ?
Plon tłuszczu
Bardzo wysoki
Na liczbową ocenę wartości składają się następujące cechy w proporcjach udziału:
•
Plon w porównaniu ze wzorcem jako podstawa
•
Odporność na Phoma w stosunku do wzorca, z wagą 1
•
Odporność na wyleganie w stosunku do wzorca, z wagą 0,75
•
Zawartość glukozynolanów w stosunku do wzorca, z wagą 0,25
 Profil agronomiczny
Cechy
rolnicze
Termin siewu
Wczesny do optymalnego
Początek kwitnienia
Wczesny
Norma wysiewu
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin
Tolerancja
45-60 szt. żywych nasion na m2
Wczesna
Kompaktowe rośliny o niskiej do średniej wysokości
niska
średnia
wysoka
małe/słaba
średnie/średnia
duże/wysoka
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Wymagania glebowe
Zimotrwałość

Podobne dokumenty