Przedmiot działania i kompetencje

Transkrypt

Przedmiot działania i kompetencje
Przedmiot działania i kompetencje
- Gminny Dom Dom Kultury swoją działalnością obejmuje Gminę Kobiór
- Siedzibą Gminnego Domu Kultury jest budynek przy ul. Centralnej 16
- Gminny Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji upowszechniania kultury i
rekreacji
- Organem zarządzającym Gminnego Domu Kultury jest Dyrektor.

Podobne dokumenty