Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu

Transkrypt

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu
Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego dnia
9 lipca 2012 r.
Na podstawie art. 151 ust 1-5, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.
zm.).
w dniu 19 lipca 2012 r. Dyrektor Opolskiego Centrum Rehabilitacji
ul.Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów
ogłasza o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Wybrana oferta w zadaniu: świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania usług medycznych
w charakterze lekarza w oddziale chirurgii ortopedycznej oraz w ramach dyżurów medycznych.
Prywatne Wizyty Lekarskie Sławomir Panek
46-300 Olesno ul. Pieloka 14/11
Dyrektor Naczelny
Opolskiego Centrum Rehabilitacji
Wojciech Machelski