OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Transkrypt

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII Niedziela Zwykła
1.
Dzisiejsza kolekta będzie kolektą inwestycyjną. Za tydzień kolekta zostanie przeznaczona na
pokrycie kosztów renowacji naczyń liturgicznych. Zbiórka na Kościół w potrzebie wyniosła 701
zł.
2.
Dziękujemy za pomoc przy czyszczeniu rury w piwnicy, prace na ogrodzie, za postawienie
krzyża przy ulicy Powstańców, zamontowanie stopnia przy wejściu do kaplicy św. Jadwigi.
Poświęcenie nowego krzyża odbędzie się 22 listopada w ramach nieszporów.
3.
Dziękujemy parafianom za tak liczne uczestnictwo w Mszy świętej w intencji Ojczyzny.
4.
W najbliższy poniedziałek i środę z racji wyjazdu księdza proboszcza na szkolenie, kancelaria
będzie nieczynna.
5.
Co środę w salce parafialnej (w godzinach od 19.00 do 20.00), czynny jest punkt konsultacyjny
dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, już uzależnionych a także dla członków
rodzin.
6.
Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego i zakupu książeczki do nabożeństwa ,,Droga do
Nieba”. Dostępne w zakrystii.
7.
W sobotę o godzinie 10.30 spotkanie dla kandydatów, o 11.00 ministranci a o 12.00 marianki.
8.
W zakrystii dostępny jest nasz parafialny kalendarz na rok 2016 z w cenie 10 zł.
9.
W zakrystii i kancelarii parafialnej dostępne są Ewangelia w cenie 6 zł.
10. Rodziców dzieci komunijnych zapraszamy na spotkanie w pierwszą niedzielę adwentu, 29
listopada po nabożeństwie popołudniowym.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
1. Wojciech Krawczyk, Droniowice i Marzena Jonienc, Droniowice.