KONFERENCJA Przemoc seksualna wobec dzieci III Edycja (pełna

Transkrypt

KONFERENCJA Przemoc seksualna wobec dzieci III Edycja (pełna
KONFERENCJA
Przemoc seksualna wobec dzieci III Edycja
Harmonogram
Godzina
Wykłady
10 grudnia 2015r.
godz. 9.00-10.30
Andrzej Augustyniak
Działania Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz ofiar
przestępstw-dzieci
godz. 10.45-12:15
Dorota Werner
Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy
seksualnej wobec dzieci i młodzieży
godz. 12.30-13:45
prof. zw. dr hab. Zbigniew Izdebski
Kazirodztwo
godz. 14:00-15:00
Dr n. med. Michał Lew-Starowicz
Ofiary przemocy w dzieciństwie-dorośli pacjenci
11 grudnia 2015r.
godz. 9:00-10.30
Oczekiwania organu procesowego wobec biegłego
psychologa w sprawach karnych dotyczących seksualnego
wykorzystania dzieci
godz. 10.45-11.45
Prof. dr hab. Maria Beisert
Pedofilia geneza i mechanizm zaburzenia
godz. 12.00-13.30
dr Monika Zielona -Jenek
Przesłuchanie małoletnich świadków
godz. 13.45-15.00
dr Filip Szumski
Wykorzystanie seksualne dzieci w Internecie-zagrożenia ,
przeciwdziałanie
(pełna oferta na stronie www.soyer.edu.pl )
I N F O R M A C J E
O R G A N I Z A C Y J N E
Dla kogo:
Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych proponowaną
tematyką a w szczególności: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, kuratorzy,
mediatorzy, ops, osoby pracujące z dziećmi, terapeuci, fizjoterapeuci, rehabilitanci,
rodzice, studenci, młodzież licealna.
Rozpoczęcie :
Data:
10-11 grudnia 2015 r. godz. 9.00-15.00
Miejsce:
Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, Centrum Konferencyjne
Budynek A, Sala Recepcyjna.
Zgłoszenia przyjmujemy faksem na nr 22 781-24-31, pocztą, e-mailem.
Koszt konferencji jednej osoby - 290 zł + vat
* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie ze środków publicznych. Uczestników,
których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego
oświadczenia znajdującego się na stronie www.soyer.edu.pl
Cena szkolenia obejmuje:
22 godzin zajęć dydaktycznych,
materiały szkoleniowe,
materiały do pracy (notes, długopis itp.),
kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
zaświadczenie o ukończeniu konferencji.
Opłata za szkolenie:
Osoby prywatne - Płatność przed konferencją do dnia 30 listopada 2015r. na rachunek
bankowy.
Pozdrawiam serdecznie,
Soyer Dom Szkoleń
ul. Różana 2, 05-270 Marki
tel./fax. (22) 781-11-65
e-mail: [email protected]
www.soyer.edu.pl