Wydruk kosztorysu - Zespół Szkół w Korzkwi

Transkrypt

Wydruk kosztorysu - Zespół Szkół w Korzkwi
Szkoła - Korzkiew
Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 22431)
strona nr:
1
Przedmiar
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
1 BUDYNEK SZKOŁY
1.1 KNRW 401/438/5
Rozebranie ścianek działowych drewnianych, z 2-warstw desek nie otynkowanych
1.2 KNRW 401/815/8
Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z
drewna liściastego, wymiana: listwy przyścienne - analogia
1.3 KNRW 202/1129/3
Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, płytki lastrykowe
1.4 KNRW 202/1109/5 (1)
Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą
regularną, płytki 15x20·cm
1.5 KNRW 202/1115/2
Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej
1.6 KNKRB 3/801/5
Rozbiórki posadzek rozebranie posadzek z deszczułek
1.7 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych - analogia
1.8 KNRW 401/622/5
Odgrzybianie stropów ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie
1.9 KNRW 401/601/2 (1)
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, asfaltem lanym z
wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzchni, 1-warstwowe o grubości 20·mm
1.10 KNRW 202/1116/2
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm
1.11 KNRW 202/1116/3
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm
ponad 25·mm
1.12 KNRW 202/1116/7
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką
stalową
1.13 KNRW 202/1123/1 (1)
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej
winylowy
1.14 KNRW 202/1123/4
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych
1.15 KNRW 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2
1.16 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - ORGBUD
1.17 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ORGBUD
1.18 Gładzie gipsowe grubości 3 mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ORGBUD
1.19 Gładzie gipsowe grubości 3 mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ORGBUD
1.20 KNRW 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
1.21 KNRW 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian
1.22 KNRW 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne
1.23 KNRW 401/1210/10 (1)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarki drzwiowej i szafek, ponad 1,0·m2,
2-krotne
1.24 KNR 508/511/7
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z
podłączeniem, zawieszane 4x20W, końcowe
1.25 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km
Ilość
Krot.
Jedn.
9,416
m2
13,2
m
18,743
m2
18,743
m2
13,2
m
73,411
m2
73,411
m2
73,411
m2
73,411
m2
73,411
m2
73,411
m2
73,411
m2
85,411
m2
73,411
m2
209,311
92,311
117
m2
m2
m2
117
m2
92,311
m2
92,311
m2
117
m2
115,5
m2
32,427
m2
12
szt
5,5
m3
Remont pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół w Korzkwi
Szkoła - Korzkiew
Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 22431)
strona nr:
2
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
1.26 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty
1·km ponad 1·km
2 BUDYNEK PRZEDSZKOLA
2.1 KNNRW 3/403/4
Rozbiórka elementów, zbrojonych, mechanicznie
2.2 KNNRW 3/403/4
Rozbiórka elementów, zbrojonych, mechanicznie
2.3 KNRW 202/219/1 (1)
Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu,
beton układany ręcznie
2.4 KNRW 202/259/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia,
elementy budynków i budowli, pręty żebrowane
2.5 KNKRB 6/101/4 (1)
Koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta wykonane ręcznie kat. gruntu
III-V
2.6 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm
2.7 KNNR 6/1003/3 (1)
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy
kamienne o wymiarach 8-11·mm, samochód do 5·t (1)
2.8 KNNR 6/404/5
Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin
zaprawą cementową
2.9 KNRW 202/1040/1
Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe
2.10 KNRW 202/1022/1
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe
2.11 KNRW 202/1025/2
Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane
2-krotnie na budowie, FD7
2.12 KNKRB 3/801/5
Rozbiórki posadzek rozebranie posadzek z deszczułek
2.13 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych
2.14 KNRW 401/601/2 (1)
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, asfaltem lanym z
wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzchni, 1-warstwowe o grubości 20·mm
2.15 KNRW 202/1116/2
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm
2.16 KNRW 202/1116/7
Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką
stalową
2.17 KNRW 202/1123/1 (1)
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej
winylowy
2.18 KNRW 202/1123/4
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych
2.19 KNRW 401/812/5
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju
2.20 KNRW 401/812/5
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju
2.21 KNRW 202/840/3
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 15x20·cm
2.22 KNRW 401/812/3
Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1·m2/miejsce), płytki
terakotowe 30x30·cm
2.23 KNRW 402/141/3
Demontaż baterii, wannowej
2.24 KNR 402/121/1
Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką
2.25 KNR 402/223/3
Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"
Ilość
Krot.
Jedn.
5,5
10,0 m3
12,919
m3
2,2
m3
12,919
m3
1
t
1,95
m3
6,5
m2
6,5
m2
13
m
1,8
m2
6,3
m2
4
szt
40,3
m2
40,3
m2
40,3
m2
40,3
m2
40,3
m2
40,3
m2
40,3
m2
3,34
m2
9,92
m2
9,92
m2
3,34
m2
1
szt
1
szt
2
kpl
Remont pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół w Korzkwi
Szkoła - Korzkiew
Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 22431)
strona nr:
3
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
2.26 KNR 402/235/7
Demontaż wanny
2.27 KNR 402/314/7
Demontaż termy gazowej
2.28 KNRW 202/1029/5 (1)
Ścianki ustępowe
2.29 KNRW 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2
2.30 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - ORGBUD
2.31 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ORGBUD
2.32 Gładzie gipsowe grubości 3 mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ORGBUD
2.33 Gładzie gipsowe grubości 3 mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ORGBUD
2.34 KNRW 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
2.35 KNRW 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian
2.36 KNRW 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne
2.37 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km
2.38 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty
1·km ponad 1·km
Ilość
Krot.
Jedn.
1
kpl
1
szt
7,625
m2
124,959
61,433
63,526
m2
m2
m2
63,526
m2
61,433
m2
61,433
m2
63,526
m2
64,851
m2
18
m3
18
10,0 m3
Remont pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół w Korzkwi