Szkolny zestaw podręczników dla klasy 5 szkoły

Transkrypt

Szkolny zestaw podręczników dla klasy 5 szkoły
Szkolny zestaw podręczników
dla klasy 5 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016
Lp.
Przedmiot
1 J. polski
2 J. angielski
Nazwa serii Pozycja w
serii
Teraz polski
2/3
Sky High
3/4
3 Muzyka
6 Matematyka
Autor
Wydawnictwo
Teraz polski! Podręcznik
do kształcenia literackiego,
kulturowego i językowego
dla klasy piątej szkoły
podstawowej + zeszyt
ćwiczeń
SKY HIGH 2 + zeszyt
ćwiczeń
Anna Klimowicz
Nowa Era
Sp z o.o.
Muzyka. Podręcznik dla
klas IV-VI szkoły
podstawowej
4 Historia
i Wczoraj i
społeczeństwo
dziś
5 Przyroda
Tytuł podręcznika
Tajemnice
przyrody
Matematyka
z plusem
(klasy IV-
2/3
2/3
2/3
Wczoraj i dziś. Podręcznik
do historii i społeczeństwa
do klasy V szkoły
podstawowej + zeszyt
ćwiczeń
Tajemnice przyrody.
Podręcznik dla klasy piątej
szkoły podstawowej +
zeszyt ćwiczeń
Matematyka 5. Podręcznik
dla klasy piątej szkoły
podstawowej + ćwiczenia
Numer
Rok dopusz
dopuszcze
czenia
nia
538/2/2013 2013
Brian Abbs
Pearson Central 147/3/2009 2009
Ingrid Freebairn Europe Sp. Z o.o.
Dorota
ŁośSapiejewska
David Bolton
M. Rykowska
Wydawnictwo 374/2011 2011
Z. Szałko
Pedagogiczne
Operon Sp. z o.o.
OPERON
Grzegorz
Nowa Era Sp. z 443/2/2013 2013
Wojciechows
o.o..
ki
J. Ślosarczyk
R. Kozik
F. Szlajfer
Nowa Era Sp. z 399/2/2013 2013
o.o..
M. Dobrowolska
M.Jucewicz
• Karpiński
Gdańskie
Wydawnictwo
Oświatowe
340/2/2013 2013
VI)
P. Zarzycki
Spotkania uBOGAcające + ks. K. Mielnicki
zeszyt ćwiczeń
E. Kondrak
E. Parczewska
7 Religia
8 Wychowanie do
Wędrując ku dorosłości
Red. Teresa Król
Wychowanie do życia w
rodzinie dla uczniów kl. V
- VI szkoły podstawowej
życia
w rodzinie
9 Plastyka
10 Zajęcia
techniczne
JEDNOŚĆ Kielce
Wydawnictwo
Hurtownia
„RUBIKON”
Plastyka. Podręcznik dla A. Przybyszewska- Wydawnictwo
klas IV – VI szkoły Pietrasiak
Pedagogiczne
podstawowej.
OPERON Sp.
o.o.
2.02.2015 Zajęcia techniczne. Część U. Białka
Wydawnictwo
techniczna. Podręcznik dla J. Chrabąszcz
Pedagogiczne
kl. 4-6 szkoły podstawowej
OPERON Sp.
o.o.
AZ-2202/12-KI1/13
2013
i 705/2014
2014
439/2012
2012
z
384/2/2012 2012
z
Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w Działoszycach w dn. 28.05.2015r i Radę Rodziców Zespołu Szkół
w Działoszycach w dn. 1.06.2015r.