viii forum energetyki prosumenckiej

Transkrypt

viii forum energetyki prosumenckiej
VIII FORUM ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ
Organizator: Instytut Energetyki Odnawialnej
Miejsce: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa
Data: 12-13 maja 2015
Patronat Honorowy:
Kim jest prosument? Co zyska, a co straci, gdy przepisy ustawy o OZE „wejdą w życie”?
W jaki rodzaj mikroinstalacji OZE warto zainwestować
(kolektory słoneczne, kotły na biomasę, pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne,
czy też małe elektrownie wiatrowe)?
Inwestować już dziś, czy dopiero za rok?
Co wybrać: dotację z programu NFOŚiGW, dotację z programu PROW, czy taryfy
gwarantowane FiT lub net-metering?
Kiedy powstaną pierwsze mikrosieci OZE w Polsce? Jak sterować mikrosiecią domową?
Jak sterować mikrosiecią lokalną?
Czy i w jaki sposób instalacje prosumenckie mogą wpłynąć na koncepcję organizacyjną
sieci wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej?
Aktualny program VIII Forum
Zarejestruj się już dziś!
Zagadnienia programowe VIII Forum Energetyki Prosumenckiej:
1. dzień Forum

2. dzień Forum
Aktualna sytuacja prawna na rynku
energetyki
obywatelskiej:
taryfy
gwarantowane FiT i net-metering, kwestie
podatkowe, dotacja inwestycyjna a taryfy
FiT;

Odnawialne
źródła
energii
w
gospodarstwach rolnych i mikrosieciach;


Finansowanie projektów odnawialnych
źródeł energii z programów RPO, Horyzont
2020 i Prosument;
Rynek
energetyki
prosumenckiej
(kolektory słoneczne, kotły na biomasę,
fotowoltaika,
pompy
ciepła,
małe
elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie);

Organizacja, finansowanie i implementacja
prosumenckich projektów odnawialnych
źródeł energii w Niemczech;

Mikroinstalacje
budowa, koszty;

Dyskusja
panelowa:
Inwestycje
prosumenckie, czy to się opłaca?

Nowe normy dla instalacji
etykietowanie energetyczne;

Społeczeństwo obywatelskie jako główny
podmiot produkcji energii z OZE;

Monitoring i sterowanie pracą instalacji
fotowoltaicznych on- i off-grid;

Panel dyskusyjny: Mamy ustawę o OZE, ale
co dalej z energetyką prosumencką?

Zarządzanie
energetycznymi;

Magazynowanie energii elektrycznej.
hybrydowe:
dobór,
OZE,
mikrosieciami
Wybrani prelegenci:
Artur Bramora
Poseł na Sejm RP
Jacek Chrzanowski
Sebastian Kaletka
Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Szczecinie
Manager administracyjny
Paweł Lachmann
Jacek Najder
Prezes Zarządu PORT PC
Poseł na Sejm RP
Prof. Maciej Nowicki
Norbert Obrycki
Cezary Olejniczak
Waldemar Pawlak
Małgorzata Skucha
Minister Środowiska
Senator RP
Poseł na Sejm RP
Poseł na Sejm RP
Prezes Zarządu NFOŚiGW
Lutz Ribbe
Prezydent Sustainable
Development Observatory
(SDO) Europejskiego
Komitetu EkonomicznoSpołecznego
Edward Gondecki
Grzegorz Wiśniewski
Prezes Zarządu Instytutu
Energetyki Odnawialnej
Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Olsztynie