Czeska parlamentarzystka apeluje do premiera Francji o ponowne

Transkrypt

Czeska parlamentarzystka apeluje do premiera Francji o ponowne
Fundacja Otwarty Dialog
Al. J. Ch. Szucha 11a/21
00-580 Warszawa
T: +48 22 307 11 22
Czeska parlamentarzystka apeluje do
premiera Francji o ponowne
rozważenie decyzji o ekstradycji
Ablyazova
Posłanka Kristýna Zelienková, wiceszefowa Komisji ds. europejskich w parlamencie czeskim i
członkini czeskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wystosowała
pismo do premiera Francji Manuela Vallsa w sprawie oczekującego na ekstradycję we
francuskim więzieniu kazachskiego opozycjonistyMukhtara Ablyazova. Zwróciła uwagę, że
dowodem na polityczny motyw ścigania Ablyazova przez Kazachstan jest sprawa przebywającej
w Czechach byłej współpracowniczki dysydenta –Tatiany Paraskevich.
Zelienková w liście powołuje się na stanowisko międzynarodowej społeczności obywatelskiej i
media, które informują, że Ablyazov, reprezentujący kazachstańską opozycję na wygnaniu,
obecnie czeka na finalną decyzję dotyczącą jego potencjalnej ekstradycji z Francji do Rosji.
Obecnie decyzję rozpatruje Rada Stanu, do której zwrócił się Ablyazov.
"Z kolei w moim kraju monitoruję z wielkim zaniepokojeniem sprawę byłej współpracowniczki
Mukhtara Ablyazova, Tatiany Paraskevich, która w 2014 po 2-letniej batalii, uzyskała ochronne
w Czechach, a której dziś znowu może grozić ekstradycja do Rosji" – pisze Zelienková i dodaje: "
W lutym 2014 roku władze czeskie zdecydowały, że wysłanie Paraskevich do Rosji nie jest
bezpieczne, jako że wniosek o jej ekstradycję był motywowany politycznie ze względu zarówno
na szeroko zakrojoną kampanię prześladowań wymierzoną w Mukhtara Ablyazova i jego
współpracowników, jak i na słaby stan respektowania praw człowieka w Rosji oraz poważne
obawy co do potencjalnego złego traktowania i możliwości sięgnięcia po tortury w przypadku jej
zatrzymania".
Czeska posłanka zauważa, że tak samo jak w sprawie Ablyazova we Francji, tak i w sprawie
Paraskevich w Czechach i szeregu innych krajów w całej Europie, Kazachstan – również poprzez
firmę prawniczą oraz lobbystów zatrudnionych przez kontrolowany przez państwo BTA Bank –
wywiera presję, m.in. na władze sądownicze, by doprowadzić do ekstradycji Ablyazova i jego
byłych współpracowników do Kazachstanu, Rosji lub na Ukrainę. Akorda często sięga po łapówki
i składa podejrzane oferty lokalnym organom śledczym w celu wystosowania tzw. czerwonego
alertu Interpolu, który doprowadziłby do zatrzymania i ekstradycji opozycjonisty.
Członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zwraca uwagę na fakt, że PACE pracuje
obecnie nad raportem, który skupia się na kwestii nadużywania mechanizmów Interpolu przez
kraje niedemokratyczne w celu prześladowania swoich politycznych krytyków, dziennikarzy,
aktywistów szukających schronienia za granicą. "Biorąc to wszystko pod uwagę, chciałabym wyrazić moje głębokie zaniepokojenie losem
Mukhtara Ablyazova i wzywam do ponownego rozważenia kwestii podpisania dekretu o jego
ekstradycji. Ostatnie doniesienia z Rosji, włączając w to nielegalnie zatrzymywanych
ukraińskich obywateli, jak i również Rosjan będących przedstawicielami opozycji, którzy byli
torturowani, przetrzymywani czy zabijani, wydaje się jasne, ze Ablyazovowi grozi w razie jego
ekstradowania nieludzkie traktowanie" – podkreśla Zelienková.
facebook.com/OpenDialogFoundation | [email protected] | www.odfoundation.eu