CASTELLI cs - Caussade Nasiona

Transkrypt

CASTELLI cs - Caussade Nasiona
Wyniki plonowania na ziarno
w doświadczeniach PDOiR w 2013 r.
130,4 dt/ha - 101,1%
119,4 dt/ha - 102%
132,9 dt/ha - 106,4%
118,4 dt/ha - 102,3%
138,3 dt/ha - 111,2%
98,5 dt/ha - 105,9%
98,9 dt/ha - 100,6%
129,3 dt/ha - 105,3%
92,2 dt/ha - 106,6%
CASTELLI CS fao 260
147,7 dt/ha - 109,3%
odmiany ŚREDNIO PÓŹNE
morfologia i genetyka:
wymagania glebowe:
zalecana obsada roślin:
mieszaniec pojedynczy
ziarno typu flint-dent, rośliny wysokie
polecana do uprawy na glebach od kl.
I do IVa oraz IVb pod warunkiem gleb
utrzymanych w dobrej kulturze rolnej
75 000 – 85 000 szt./ha
CZENIE
NA
N
O
PRZE
Z
przeznaczenie:
94,9 dt/ha - 101,6%
116,5 dt/ha - 103,5%
ZIA
R
• Rekordowe plony ziarna z pól produkcyjnych na przestrzeni ostatnich lat.
• Jedna z najwyżej plonujących odmian na ziarno w oficjalnych doświadczeniach COBORU/PZPK.
• Korzystna relacja wczesności odmiany i wilgotności ziarna podczas zbioru
do uzyskiwanego plonu.
•Odmiana doskonale sprawdzająca się w gospodarstwach wielkoobszarowych, pozwalająca na intensyfikację produkcji ziarna.
www.caussade-nasiona.pl
Wyniki Plonowania na ziarno w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU/PZPK:
2010
–105,8% wzorca = plon ziarna 108,6 dt/ha przy 14% wody
2011
–108,4% wzorca = plon ziarna 143,2 dt/ha przy 14% wody
2012
–104,6% wzorca = plon ziarna 130,9 dt/ha przy 14% wody
2013
–102,4% wzorca = plon ziarna 111,3 dt/ha przy 14% wody
–102,0% wzorca = plon ziarna 111,0 dt/ha przy 14% wody - PDOIR

Podobne dokumenty