SZUKAM PRACY

Transkrypt

SZUKAM PRACY
WYKAZ PLANOWANYCH TERMINÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA
PRACY „SZUKAM PRACY” 2016 R.
Nazwa szkolenia
Szkolenie z zakresu
umiejętności
poszukiwania pracy
„SZUKAM PRACY”
Ilość
godzin
Termin szkolenia
04.04.2016-22.04.2016
80h
05.09.2016-23.09.2016
Termin przyjmowania
zgłoszeń
Miejsce
przyjmowania
zgłoszeń
Do wyczerpania miejsc,
Zapisów dokonuje
nie później niż na tydzień
specjalista do spraw
przed rozpoczęciem
rozwoju zawodowego
szkolenia
II piętro pokój 222