KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA

Transkrypt

KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA
Informacje
dotyczące
rekrutacji w ramach projektu
„KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA"
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi
rekrutacji w ramach projektu „KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA”
Projekt skierowany jest do kobiet 30+, bezrobotnych i biernych
zawodowo znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy, zamieszkujących obszary wiejskie powiatu
międzyrzeckiego.