Biuletyn ANWIS 03_2010

Transkrypt

Biuletyn ANWIS 03_2010
Włocławek, dn. 2010-03-26
BIULETYN 03/10
Nowa kolorystyka osprzętu do rolet Fantazja LUX oraz Fantazja MINI LUX
Firma ANWIS wprowadza zmianę w kolorystyce osprzętu rolet Fantazja LUX. Dotyczy kolorów osprzętu
w okleinie: ORZECH – 020, MAHOŃ – 053 oraz ZŁOTY DĄB – 052. Osprzęt w nowych kolorach oklein, podanych
powyŜej, będzie dostępny po wyczerpaniu zapasów aktualnie funkcjonującej kolorystyki osprzętu do rolety
Fantazja LUX.
Jednocześnie informujemy, iŜ z dniem 24 marca 2010 firma ANWIS wprowadziła dwa nowe kolory
osprzętu rolety materiałowej FANTAZJA LUX: WIŚNIA - 043 oraz JASNY DĄB -046.
Nowa kolorystyka osprzętu do rolet materiałowych Fantazja LUX oraz Fantazja MINI LUX zostaną rozesłane do
Państwa w postaci próbników prowadnic.
W załączniku w formie elektronicznej próbniki kolorów osprzętu do rolet Fantazja LUX oraz Fantazja MINI LUX.
Dostępne równieŜ na głównej stronie internetowej www.anwis.pl – zakładka OFERTA – OSŁONY WEWNĘTRZNE –
ROLETY MATERIAŁOWE – ROLETY W KASECIE Z PROWADNICAMI
FANTAZJA LUX
Z powaŜaniem
Dział Marketingu
ANWIS Włocławek
FANTAZJA MINI LUX

Podobne dokumenty