INSPE Ogłoszenie Konkurs Staż u Przedsiębiorcy

Transkrypt

INSPE Ogłoszenie Konkurs Staż u Przedsiębiorcy
Warszawa, 6 czerwca 2014 r.
Ogłoszenie o otwarciu konkursu „Staż u Przedsiębiorcy”
w ramach projektu „PWP. Utworzenie i realizacja
interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych,
stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and
Sustainable Power Engineering”
W związku z podjęciem przez Radę Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej uchwały (posiedzenie RW z dn. 3 grudnia 2013 r.) o utworzeniu
studiów doktoranckich „Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering” (skrót:
INSPE) oraz przyznaniu dofinansowania w ramach projektu „PWP. Utworzenie i realizacja
interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów
doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering” Biuro Projektu
informuje o otwarciu konkursu „Staż u Przedsiębiorcy”
Celem konkursu jest sfinansowanie 3 staży u Przedsiębiorców w ramach zadania 4.27
projektu nr POKL.04.04.01-00-038/13-00:
Zadanie 4.27 Projektu dt. Współpracy z przedsiębiorcami w ramach którego doktoranci
maja możliwość odbycia trzech płatnych staży u Przedsiębiorcy przez okres 1 miesiąca.
Wynagrodzenie przewidziane na realizacje tego zadania wynosi 5600 brutto.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i złożenie do Biura Projektu (ITC,
pok. 414B) wniosku konkursowego oraz dokumentu potwierdzającego gotowość przyjęcia
przez wskazany ośrodek doktoranta na staż ( przez okres 1 miesiąca z zachowaniem 160h
zegarowych miesięcznie) Do udziału w Konkursie mają prawo doktoranci będący
słuchaczami studiów doktoranckich INSPE.
Doktoranci wyłonieni w konkursie przez Komisję Konkursową powołaną i działającą zgodnie
z regulaminem Projektu otrzymają honorarium po odbyciu stażu. Obowiązki stażysty opisane
zostały w „Regulaminie przyznawania staży u przedsiębiorców dla słuchaczy stacjonarnych
Studiów Doktoranckich INSPE”.
Termin naboru wniosków upływa 20 czerwca 2014 r. o godz. 12:00.
Wnioski należy składać w Biurze Projektu:
Instytut Techniki Cieplnej, pok. 414B.
ul. Nowowiejska 21/25
Wszelkie niezbędne informacje udziela Katarzyna Langiewicz :
Tel. 22 234 52-86
[email protected]