UBEZPIECZENIE NW w PZU KWOTA UBEZPIECZENIA 10000 ZŁ

Transkrypt

UBEZPIECZENIE NW w PZU KWOTA UBEZPIECZENIA 10000 ZŁ
UBEZPIECZENIE NW w PZU
KWOTA UBEZPIECZENIA 10000 ZŁ
Wypłacimy pieniądze z ubezpieczenia, jeśli z powodu:




nieszczęśliwego wypadku,
zawału serca,
krwotoku śródczaszkowego,
omdlenia lub ataku epilepsji
życie lub zdrowie Twojego dziecka poważnie ucierpi, np. dojdzie do złamania
nogi, skręcenia nadgarstka, wybicia zęba, utraty wzroku lub słuchu.
Ponadto zorganizujemy i opłacimy:





domową wizytę lekarza lub pielęgniarki,
rehabilitację dziecka,
dowóz leków,
indywidualne lekcje w domu (jeśli dziecko nie może
chodzić do szkoły dłużej niż 10 dni),
wizyty psychologa.
Śmierć ubezpieczonego w następstwie:
-nieszczęśliwego wypadku
-zawału serca
-krwotoku śródczaszkowego
-ataku epilepsji
-sepsy
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki –
świadczenie wypłacane dodatkowo
poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego
w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Trwały uszczerbek na zdrowiu
Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
zawału serca, krwotoku śródczaszkowego,
ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej
przyczynie
100% ubezpieczenia
100% ubezpieczenia
do 100% ubezpieczenia
Brak trwałego uszczerbku na zdrowiu
Jeżeli uraz ciała wymagał interwencji
Lekarskiej w placówce medycznej
Połączonej z dalszym leczeniem
I wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej
Zdiagnozowanie sepsy
Świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę
Koszty nabycia przedmiotów
Ortopedycznych i środków pomocniczych
Oraz koszty odbudowy stomatologicznej
Zębów stałych
jednorazowe świadczenie
1% sumy ubezpieczenia
jednorazowe świadczenie
w wysokości 1000 zł
do 25% sumy ubezpieczenia