Serdecznie zapraszam uczniów klas I

Transkrypt

Serdecznie zapraszam uczniów klas I
Serdecznie zapraszam uczniów klas I-III do udziału
w Szkolnym Konkursie plastycznym na
,,Najpiękniejszą kartkę wielkanocną".
Regulamin konkursu:
1. Cele konkursu:
 rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży inspirowanych zwyczajami i
tradycjami Świąt Wielkanocnych,
 stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej.
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A6, która może łączyć różne techniki i
materiały. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki oraz wyłącznie własnoręcznie
wykonane elementy. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie.
2. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty „uczestnictwa” i oddanie jej do 7.04.2014
3. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na prezentację jego pracy przez organizatora.
4. Komisja konkursowa dokonuje oceny prezentacji według następujących kryteriów:
 zgodność z tematem
 kreatywność i wyobraźnia
 estetyka wykonania.
5. Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów, które zostaną wręczone
w miesiącu czerwcu.
Pracę należy dostarczyć w terminie do 11.04.2014.
Organizatorem konkursu: p. Monika Broniszewska

Podobne dokumenty