otrzymaliśmy umowę na wdrażanie lsr

Transkrypt

otrzymaliśmy umowę na wdrażanie lsr
Portal Informacyjny Gminy Serokomla
OTRZYMALIŚMY UMOWĘ NA WDRAŻANIE LSR
Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 31 maja br. w Filii Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej oficjalnie otrzymała umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
W imieniu Stowarzyszenia z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Artura Walaska umowę odebrała
wiceprezes LGD Sylwia Romańska-Węzik. Umowa określa środki na wsparcie realizacji operacji w ramach wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGD „RAZEM” w wysokości 8 550 000,00 zł, w tym na rozwój
przedsiębiorczości 4 294 000,00 zł.
Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za wkład pracy, zaangażowanie i poświęcanie swojego czasu w celu przygotowania
strategii.
1

Podobne dokumenty