przedmiar robót - kanalizacja deszczowa

Transkrypt

przedmiar robót - kanalizacja deszczowa
Kosztorysowanie FORTE 13.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Saperów Kaniowskich
Identyfikator kosztorysu: kosztorys kanalizacja deszczowa ul Saperów
W1 Przedmiar robót
wyk.dn: 2014-10-03 str. 1
Jednostka miary
Ilość
Nr
Nazwa
1
Roboty ziemne
10
KNNR 1 209-3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład o
poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
m3
338,80
20
KNR 2-01 317-5
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
gł.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV
m3
84,70
30
KNR 2-01 221-3
Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3, kat.gruntu I-II
m3
223,58
40u
KNNR 1 313-40
Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z
rozbiórką, ścian wykopów szerokości do 1 m, głębokości do 3 m, w gruncie
suchym kat. III-IV
m2
846,99
50
KNNR 4 1411-2
Podłoże z materiałów sypkich o gr.15 cm- analogia podsypka i zasypka pod
rurociągi
m3
108,56
60
KNR 2-01 230-1
m3
Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do
10 m, kat.gruntu I-III
203,15
2
Roboty instalacyjne
70
KNR 2-28 503-7
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dwuścienne o średnicy nominalnej
200 mm- przykanaliki od wpustów rury PP DN/ID200, SN8, dwuścienne,
kielichowe
m
63,30
80
KNR 2-28 503-7
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dwuścienne o średnicy nominalnej
200 mm - analogia rury PP DN/ID250, SN8, dwuścienne, kielichowe
m
109,25
90
KNR 2-28 503-8
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dwuścienne o średnicy nominalnej
300 mm -rury PP DN/ID300, SN8, dwuścienne, kielichowe
m
68,60
100u KNNR 4 1413-1
szt
Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach fi 1000
mm i głębokości 3 m - analogia zabudowa studni żelbetowej na istniejącym
kolektorze KD400, włazem klasy D400, pierścieniem odciążającym
1,00
110u KNNR 4 1413-70
Wykonanie podstawy studni murowanej
m3
0,68
120
KNR 2-28 409-1
szt
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm - kompletna
studzienka dn 600 przepływowa z PP, z kinetą , rurą karbowaną, pierścieniem
odciążającym, włazem żeliwnym klasy D400
8,00
130
KNR 2-28 409-1
szt
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm - kompletna
studzienka deszczowa dn 600 z PP, z osadnikiem , rurą karbowaną,
pierścieniem odciążającym, wpustem deszczowym klasy D400
16,00
140
KNR 2-18 804-2
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm
63,30
m
W1 Przedmiar robót
wyk.dn: 2014-10-03 str. 2
Nr
Nazwa
Jednostka miary
150
KNR 2-18 804-3
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250 mm
m
109,25
160
KNR 2-18 804-4
Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300 mm
m
68,60
3
Roboty demontażowe
170
KNNR 1 209-3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład o
poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II
m3
79,49
180
KNR 2-01 317-5
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
gł.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV
m3
19,87
190
KNR 2-01 221-3
Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3, kat.gruntu I-II
m3
48,00
200
KNR 2-01 230-1
m3
Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do
10 m, kat.gruntu I-III
171,36
210
KNR 405 tom I 315-1
Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą
cementową o średnicy nominalnej 200 mm
m
55,20
220
KNR 405 tom I 411-2
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu
kpl
5,00
230
KNR 405 tom I 409-1
Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie studnia z kręgów o średnicy 1000 mm i głębokości 3 mm
kpl
1,00
----- Koniec wydruku -----
Ilość

Podobne dokumenty