Deklaracja członkowska - Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy

Transkrypt

Deklaracja członkowska - Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy
……………………………………….
pieczęć Klubu
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
do Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego
Uczniowski Klub Sportowy ……………………………………………………………………………………
pełna nazwa Klubu, adres
……………………………………………………………………………………………………………………………..
wpisany w dniu ……………………….. do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
Starosty Krotoszyńskiego pod numerem……………………………………………………………..
zgłasza akces przynależności do Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego
w Krotoszynie i jednocześnie deklaruje przestrzeganie Statutu Związku.
Krotoszyn dn. …………….
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
/pieczątki i podpisy dwóch osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu/
Uchwałą Zarządu KSZS w Krotoszynie z dnia ……………………………………..
UKS …………………………………………………………………………………………………………………….
został przyjęty w poczet członków zwyczajnych KSZS w Krotoszynie.
Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy w Krotoszynie
63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10
www.krotoszynskiszs.pl

Podobne dokumenty