PLAN PRACY – STYCZEŃ 2017R. 1. Witamy Nowy Rok. 2. Zimą

Transkrypt

PLAN PRACY – STYCZEŃ 2017R. 1. Witamy Nowy Rok. 2. Zimą
PLAN PRACY – STYCZEŃ 2017R.
1. Witamy Nowy Rok.

poznanie przeznaczenia i rodzajów zegarów i czasomierzy oraz pracy zegarmistrza;

uświadamianie następstwa pór roku, miesięcy;

zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory
roku,

próby odczytywania godzin na zegarze treningowym,

poznanie obrazu graficznego głoski z – liter z, Z,

wnioskowanie, uogólnianie, nadawanie tytułów,

ćwiczenia metodą symultaniczno-sekwencyjną: paradygmat „z”
2. Zimą pomagamy zwierzętom.

rozumienie potrzeby opiekowania się zwierzętami i ich systematycznego dokarmiania zimą;

stałe dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym;

poznawanie pracy leśniczego i jej znaczenia,

poznanie obrazu graficznego głoski g – liter g, G,

wyznaczanie wyniku dodawania na konkretach,

rozumienie określeń: w prawo / w lewo,

tworzenie pojęć nadrzędnych na podstawie pojęć podrzędnych, np. spódnica, spodnie, bluzkaubranie, marchewka, pomidor, ogórek – warzyw,

ćwiczenia metodą symultaniczno-sekwencyjną: paradygmat „z”
3. Święto Babci i Dziadka.

kształtowanie uczuć wdzięczności, miłości, przywiązania i szacunku wobec członków
rodziny;

określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami;

utrwalanie obrazu graficznego liter w,W,

szukanie jednego składnika, gdy dana jest suma i drugi składnik,

dostrzeganie odwrotności strony prawej / lewej ciała w odniesieniu do drugiej osoby,

opowiadanie własnych przygód i ocenianie ich skutków,

ćwiczenia metodą symultaniczno-sekwencyjną: paradygmat „s”
4. Zimowe zabawy.

poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;

zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy;

poznanie właściwości śniegu w czasie zabaw w ogrodzie,

poznanie obrazu graficznego głoski n – liter n, N,

poznanie liczby dziewięć i jej znaku graficznego – cyfry 9,

kształtowanie umiejętności liczenia, kardynalny i porządkowy aspekt liczby,

ćwiczenia metodą symultaniczno-sekwencyjną: paradygmat „s”.
Marta Bogdanowicz
Gdy dobry humor masz, to zaklaszcz rękami 3x
Gdy dobry humor masz, to zabaw się z nami.
Gdy dobry humor masz, to zatup nogami 3x
Gdy dobry humor masz, to zabaw się z nami
Gdy dobry humor masz, to pstrykaj palcami 3x
Gdy dobry humor masz, to zabaw się z nami
Gdy dobry humor masz, to mrugaj oczami 3x
Gdy dobry humor masz, to zabaw się z nami
Gdy dobry humor masz, to ruszaj uszami 3x
Gdy dobry humor masz, to zabaw się z nami