VI BF Karta

Transkrypt

VI BF Karta
VI Imielin Blues Festival
(21 – 22 XI 2015)
KARTA ZGŁOSZENIA
1. Nazwa zespołu (ew. placówka przy której zespół funkcjonuje):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Skład zespołu:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
3. Adres do korespondencji, telefon kontaktowy:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Proponowany repertuar (2 utwory, łączny czas trwania – maks. 15 min.):
a) ………………………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………………………….
5. Uwagi, wymagania techniczne
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Zgłoszenia razem z nagraniem CD prosimy przesyłać na adres: Dom Kultury
„Sokolnia”, 41-407 Imielin, ul. Imielińska 29, z dopiskiem „VI Blues Festival”
do dnia 10.11.2015!
O zakwalifikowaniu do udziału w imprezie uczestnicy zostaną powiadomieni
telefonicznie do dnia 15.11.2015
Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 32/22 56 092, 530 085 597
(kier. Domu Kultury) lub 604 694 072 (p. Grzegorz Kapołka)