agenda - Psp5.opole.pl

Transkrypt

agenda - Psp5.opole.pl
Zespół Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi
w Opolu
AGENDA
III Konferencja naukowo-metodyczna z cyklu „Żyć razem a nie obok
siebie”
DOTKNĄĆ. ZROZUMIEĆ. POCZUĆ.
Sale Doświadczania Niepełnosprawności –
Szkoła Oczami Dziecka
Wykłady
Warsztaty
Panele dyskusyjne
Program
Wykłady:
09:00 – 09:15 – Rejestracja uczestników
09:15 – 09:30 – Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości – Alicja Mielniczuk
09:30 – 10:30 – „Jestem niepełnosprawny – czy to znaczy ograniczony? Jestem pełnosprawny –
czy ograniczam?” – Michał Sobiegraj
10:30 – 10:50 – „Czy niepełnosprawny krasnoludek to szok dla dziecka czy rodzica?” – Ewa Mielniczuk
10:50 – 11:10 – Film „NIESPODZIANKA"
11:10 - 11:30 Przerwa kawowa
Warsztaty:
11:30 – 13:00 – Zajęcia warsztatowe w Salach Doświadczania Niepełnosprawności

 Osoby niepełnosprawne ruchowo

 Autyści

 Osoby niewidome
13:00 – 13:15 – Przerwa kawowa
Panele dyskusyjne:
13:15 - 14:00 – Panele dyskusyjne ze specjalistami
 Panel I Kiedy cisza staje się krzykiem…
– Paweł Ptok, Joanna Gruszka, Barbara Walczak
 Panel II Dlaczego mówisz mi nie, kiedy ja chcę?
– Justyna Mykitka, Natalia Podmostka
 Panel III Jak zobaczyć nie widząc?
– Janina Miszkiewicz, Marcin Matys, Barbara Starba
Podsumowanie:
14:00 – 14:20 – „Fikcja czy możliwa rzeczywistość szkolna – Sala Doświadczania Świata dla różnych grup
odbiorców. Idea Snoezelen i możliwości jej zastosowania.” – Paula Bagińska
14:20 – 14:30 – Zakończenie konferencji
14:30 – Obiad dla uczestników konferencji
Sponsorzy :
Projekt współfinansowany przez
Fundację GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie