Protokół Przekazania Sprzętu - e

Transkrypt

Protokół Przekazania Sprzętu - e
Protokół Przekazania Sprzętu
Protokół Przekazania Sprzętu
oryginał/kopia
Operator:
e-SBL.net Sp z o.o.
ul. Aleksandra Fredry 6
43-143 Lędziny
NIP 6462848644
Abonent:
Adres miejsca instalacji / realizacji Usług:
(wypełnić tylko w przypadku gdy inny adres niż zameldowania)
W skład zestawu wchodzą:
 Set Top Box (STB) będący urządzeniem dekodującym sygnał pomiędzy siecią Ethernet i odbiornikiem
TV,
 pilot do obsługi STB,
 2 baterie,
 instrukcja instalacji,
 kable: zasilający (modele Motorola VIP), Ethernet, SCART,
 zasilacz sieciowy (z wyjątkiem STB w modelu Motorola VIP-1960).
 Całość zapakowana w oryginalne opakowanie.
Typ / Model odbieranego urządzenia
Data Odbioru
Numer seryjny
MAC adres
Abonent potwierdza odbiór kompletnego i sprawnego zestawu w stanie nie zniszczonym, oraz
potwierdza poprawność powyższych danych osobowych i dotyczących odbieranego sprzętu.
Uwagi:
Podpis Abonenta
Podpis uprawnionego Przedstawiciela Operatora