2. Harmonogram konferencji

Transkrypt

2. Harmonogram konferencji
X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu
[email protected]
vbxfgs.1assssssfdsffdsfsdfsdfsd
Harmonogram konferencji
I dzień
09:30
10:15
00:45
10:15
10:30
00:15
Organizatorzy
10:30
12:00
01:30
Arkadiusz Babczuk
12:00
12:30
12:30
13:45
00:30
01:15
Arkadiusz Babczuk
13:45
14:00
00:15
RIO
14:00
15:00
01:00
15:00
16:00
01:00
Grzegorz Pochopień
16:00
16:30
00:30
Sygnity SA
16:30
17:30
01:00
RIO
17:30
19:00
18:00
00:30
VULCAN sp. z o.o.
Rejestracja uczestników
Oficjalne rozpoczęcie konferencji. Wystąpienia przedstawicieli patronów honorowych i
organizatorów
Prawne i ekonomiczne aspekty WPF - po zmianach art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz
rozporządzenia w sprawie WPF
- ekonomiczne i budżetowe znaczenie nowych pozycji w załączniku WPF
- nowe wyłączenia ze wskaźnika z art. 243
- jakie symptomy mogą świadczyć o pogarszaniu się sytuacji finansowej
- program naprawczy z art. 240a
Przerwa kawowa
WPF cd.
Obligacje przychodowe w eWPF w systemie [email protected]
- na co należy uważać planując emisje obligacji przychodowych
Obiad
Dotacja "na przedszkolaka" i inne bieżące problemy finansowania oświaty przez JST
- podsumowanie wyników rozliczenia dotacji z art. 14d za 2013 r.
- planowanie dotacji z art. 14d w budżecie na 2014 r. a WPF
- szacowanie dotacji z JST dla szkół niepublicznych - czy po zmianie ustawy o systemie oświaty jest
czytelniej - podsumowanie stanowisk MEN
Wykład sponsorski
Co nowego w systemie [email protected]?
- moduł "Uchwały" - WPF
- moduł "Sprawozdania"
Wykład sponsorski
Uroczysta kolacja
X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu
[email protected]
vbxfgs.1assssssfdsffdsfsdfsdfsd
Harmonogram konferencji
II dzień
09:30
11:30
02:00
Danuta Zbierska
11:30
12:00
00:30
12:00
12:30
00:30
RIO
12:30
13:00
00:30
RIO
13:00
13:30
00:30
Wojciech Kańczuga
13:30
14:30
01:00
RIO
14:30
15:30
15:30
16:30
01:00
01:00
Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych w 2014 r.
- nowe formularze Rb i zasady ich sporządzania
- nowe terminy przekazywania sprawozdań
- co nowego w sprawozdawczości z operacji finansowych
Przerwa kawowa
Analiza WPF w systemie [email protected]
- spójność danych z modułem Uchwały
- co można wyczytać z WPF między wierszami?
- zamierzenia prognozowane a faktycznie realizowane
- analiza kwot długu
- symulacje wpływu różnych zdarzeń budżetowych na wskaźnik z art. 243
Zaawansowane metody planowania z wykorzystaniem systemu [email protected] (studium przypadku) wykorzystanie planów finansowych jako narzędzia do przygotowywania zarządzeń zmieniających
budżet- konstrukcja załączników budżetu - wymiana informacji ze SJO [email protected]
Zarządzanie listą jednostek w systemie [email protected] i inne ważne czynności administracyjne, których
NIE POWINIEN wykonywać informatyk
- dlaczego lista jednostek nabrała tak wielkiego znaczenia?
- likwidacja jednostek organizacyjnych
- zmiana danych dot. jednostek organizacyjnych w tym REGON
- dostęp do danych kontrolnych
- klasyfikacja budżetowa
Kontrola zarządcza a średnio i długoterminowe prognozowanie finansowe w WPF
- zarządzanie ryzykiem (identyfikacja, szacowanie, propozycje rozwiązań)
Obiad
Samodzielne ćwiczenia na sali komputerowej