Bengali compact FINAL v2 - London Health Programmes

Transkrypt

Bengali compact FINAL v2 - London Health Programmes
Kształt przyszłych spraw
Wprowadzanie w Londynie nowych, wysokiej jakości świadczeń
medycznych w przypadku poważnych urazów i wylewów
W publikacji Opieka zdrowotna dla Londynu: Ramy działalności [Healthcare for London: A
Framework for Action], profesor Lord Darzi przedstawił ambitną wizję przekształcenia
problemów zdrowia i opieki zdrowotnej w Londynie. Niniejsze opracowanie proponuje kilka
pierwszych kroków, jakie pragnęlibyśmy podjąć w celu urzeczywistnienia tej wizji:
świadczeń medycznych w przypadku poważnych urazów i wylewów, zapewnianych na
terenie stolicy zgodnie z najwyższymi standardami.
Potrzeba zmian, które mogłyby ocalić 500 istnień rocznie
Każdego roku, tysiące ludzi w Londynie doznaje wylewu bądź staje się ofiarami poważnych
urazów. Ci pacjenci wymagają opieki specjalistycznej najwyższej jakości, aby zapewnić im
najlepszą szansę na przeżycie oraz szybki powrót do zdrowia. Niemniej, w chwili obecnej
standardy opieki na terenie Londynu znacznie się różnią. Podczas, gdy niektórzy ludzie
otrzymują dobrą opiekę, zbyt wielu, niestety, jej nie otrzymuje.
Dowody medyczne przemawiające za naszymi planami wprowadzenia nowych świadczeń
medycznych w przypadku poważnych urazów oraz wylewów są jasne. Przekonani jesteśmy,
że te propozycje mogłyby ocalić do 500 istnień ludzkich rocznie i w sposób znaczący
zmniejszyć niepełnosprawność tysięcy pozostałych.
Pragniemy rozwijać nową sieć światowej klasy obsługi i specjalistów od urazów i wylewów
w standardach znacznie przekraczających te, jakie są obecnie dostępne w Londynie.
"Londyn jest jednym z największych miast świata. Uważamy, że londyńczycy zasługują na
najlepszy system opieki zdrowotnej na świecie i pragniemy rozwijać usługi, które będą
zgodne z waszymi potrzebami i oczekiwaniami."
Consulting the Capital, listopad 2007
2
O niniejszym pakiecie
Fundusze podstawowej opieki zdrowotnej ([PCTs] lub lokalne organizacje Państwowej
Służby Zdrowia [NHS]), wspomagane przez program Healthcare for London konsultują
propozycje zapewnienia nowych, specjalistycznych świadczeń w przypadku poważnych
urazów i wylewów w określonych szpitalach na terenie Londynu. Prosimy o Państwa poglądy
dotyczące wprowadzenia:
• nowych sieci urazowych w oparciu o trzy lub cztery nowe główne ośrodki urazowe
• nowych oddziałów leczenia wylewów o szczególnie ostrym przebiegu, lokalnych oddziałów
leczenia wylewów oraz przejściowych ataków niedokrwiennych (nazywanych czasem mini
wylewami).
W lipcu 2009 roku komitet złożony z wszystkich londyńskich PCT oraz NHS z południowozachodniej części hrabstwa Essex podejmie decyzje dotyczące nowych, specjalistycznych
służb.
W celu zapewnienia najlepszych opcji dotyczących świadczeń omawianych w niniejszym
pakiecie, komitet opracował następujące kryteria:
• jakość – upewnienie się, że szpitale mogą zapewnić obsługę zgodnie z najwyższymi
standardami
• zabezpieczenie medyczne – upewnienie się, że wszyscy londyńczycy mogą skorzystać z
usługi w pożądanym czasie
• strategiczna spójność lub "najlepsze dopasowanie" - w celu upewnienia się, że pomoc w
przypadku wylewów i poważnych urazów ma miejsce w tym samym szpitalu, dla
zapewnienia maksymalnych korzyści.
Sugerujemy, aby kryteria te były także brane pod uwagę w momencie podejmowania decyzji
na zakończenie konsultacji.
Komitet rozpatrzy Państwa komentarze i poglądy, które pomogą nam upewnić się, że
nabywamy, rozwijamy i świadczymy usługi, które:
• oferują jakość na światowym poziomie
• zapewniają taki sam poziom opieki wszystkim londyńczykom
• spełniają postawione wymogi i zachęcają do strategicznego partnerstwa i współpracy.
"Opieka specjalistyczna umożliwia szybsze podjęcie leczenia oraz zapewnia lepsze standardy
opieki nad pacjentami."
The London Health Forum
3
Korzyści ze spójności strategicznej oraz najlepszego dopasowania
W publikacji doradczej Consulting the Capital, dotyczącej dziesięcioletniego planu mającego
na celu udoskonalenie londyńskich służb opieki zdrowotnej, opisaliśmy nasze plany
ustanowienia określonej liczby dużych szpitali z ostrym dyżurem, w celu zapewnienia
specjalistycznej opieki na światowym poziomie. Niektóre z tych szpitali przyjmowałyby
pacjentów z wylewem 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Inne przyjmowałyby pacjentów
w najcięższym stanie.
Zapewnienie opieki zarówno przy poważnym urazie, jak i przy wylewie o ostrym przebiegu
w tym samym dużym szpitalu z ostrym dyżurem, zmaksymalizowałoby zastosowanie
ekspertyz klinicznych oraz zaplecza badawczego.
Dzieje się tak, ponieważ podczas leczenia pacjentów z wylewem oraz poważnym urazem
stosuje się podobne badania i zabiegi, które muszą być zapewnione natychmiast bądź w trybie
pilnym przez 24 godziny na dobę.
W przeglądzie tych propozycji, niezależny Narodowy Kliniczny Zespół Doradczy (NCAT)
stwierdził, że oddział dla wylewów z ostrym przebiegiem powinien znajdować się w każdym
z proponowanych ośrodków leczących poważne urazy.
W jaki sposób wyrazić opinię
Niniejsza broszura przedstawia pokrótce nasze propozycje dotyczące nowej obsługi
pacjentów z wylewami i poważnymi urazami. Każdy może uczestniczyć w tej konsultacji.
Ale jeśli Państwo odwiedzają, mieszkają bądź pracują w Londynie, tym bardziej Państwa
poglądy nas interesują. Można wypełnić kwestionariusz znajdujący się na odwrocie tej
broszury lub też udzielić odpowiedzi online, zadzwonić do nas, odwiedzić nasze lokalne targi
konsultacyjne lub po prostu przesłać nam swoje komentarze i przemyślenia. Możemy
przekazać informacje zawarte w tej broszurze w różnych formatach. Proszę odwrócić okładkę
i zapoznać się ze szczegółami, jak można się włączyć do dyskusji, dowiedzieć się na ten
temat więcej i przekazać nam swoje zdanie.
Bardziej szczegółowy dokument konsultacyjny można znaleźć na naszej stronie internetowej
www.healthcareforlondon.nhs.uk bądź też dzwoniąc na bezpłatny numer telefoniczny
0808 238 5481. Nasza strona internetowa zawiera także więcej wyjaśnień, badań oraz
innych dokumentów dotyczących poważnych urazów i wylewów.
Wszelkie komentarze należy przesłać do dnia 8 maja 2009 roku do godziny 17.00.
4
Poważne urazy
Dlaczego potrzebny jest nowy system postępowania w przypadku
poważnych urazów?
Każdego roku w Londynie ma miejsce około 1,600 przypadków poważnych urazów – lub
można założyć, że jest to mniej więcej jeden pacjent na szpital co tydzień (0,1% wszystkich
przypadków na ostrym dyżurze [A&E]). Większość tych przypadków ma miejsce w centrum
Londynu.
Pacjenci z poważnymi urazami często cierpią na urazy złożone i aby przeżyć oraz odzyskać
zdrowie, wymagają specjalistycznej opieki. Tylko kilka z londyńskich szpitali ma warunki do
zapewnienia wyspecjalizowanej opieki pacjentom z poważnymi urazami, a usługi te są często
słabo skoordynowane. Jest to najlepszym dowodem na to, że ośrodki poświęcone poważnym
urazom, zatrudniające zespoły profesjonalnych specjalistów mogą uratować więcej istnień.
W chwili obecnej, większość pacjentów urazowych w Londynie i całym Zjednoczonym
Królestwie, otrzymuje kiepską opiekę. Narodowe Poufne Badania Dotyczące Rezultatów i
Śmierci wśród Pacjentów [The National Confidential Enquiry into Patient Outcome and
Death] w 2007 roku wykazały, że ponad 50% pacjentów otrzymuje opiekę poniżej poziomu
standardowego.
Międzynarodowe badania porównawcze wykazują, że Londyn pozostaje w tyle za innymi
wielkimi miastami w kwestii leczenia pacjentów z poważnymi urazami. Stosunek
śmiertelności pacjentów z poważnymi urazami, którzy żyli w momencie przywiezienia do
szpitala jest o 40% wyższy w Zjednoczonym Królestwie niż w niektórych częściach Stanów
Zjednoczonych, w których wprowadzono skuteczne systemy urazowe.
Co to jest uraz?
Uraz dotyczy uszkodzeń takich, jak złamanie biodra lub kostki bądź
mniejszych urazów głowy.
Co to są urazy poważne?
Terminu "uraz poważny" używa się do określenia najpoważniejszych urazów
zagrażających życiu bądź urazów wielokrotnych. Może to dotyczyć amputacji
ręki lub nogi, poważnych ran kłutych czy postrzałowych oraz poważnych
urazów kręgosłupa lub głowy.
5
Nowy model opieki urazowej
Proponujemy utworzenie w Londynie trzech lub czterech sieci urazowych, w celu
umożliwienia rannym pacjentom bezpośredniego dostępu do odpowiednich specjalistów i
leczenia.
Każda sieć będzie posiadać:
• specjalistyczny ośrodek urazowy
zapewniający natychmiastowe leczenie osobom z najpoważniejszymi urazami przez 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ośrodki takie będą mieć wyposażenie, urządzenia oraz
zespoły specjalistów urazowych umożliwiające skuteczną diagnostykę i wczesne leczenie
pacjentów z poważnymi urazami. Pacjenci specjalistycznych ośrodków urazowych byliby
następnie przewożeni do lokalnych szpitali w celu dalszej opieki.
• lokalne ośrodki urazowe najwyższej klasy
Bazujące na oddziałach pomocy doraźnej [A&E]. W tych ośrodkach będzie się leczyć osoby z
mniej poważnymi urazami oraz zapewniać stałą opiekę wysokiej jakości, jak również
rehabilitację wszystkich pacjentów.
Przyjęcie do właściwego szpitala
Przyjęcie do szpitala z odpowiednim zespołem specjalistów, nawet jeżeli potrwa kilka minut
dłużej, jest ważniejsze niż dotarcie do najbliższego szpitala. Badania dowodzą, że leczenie
specjalistyczne w ośrodku urazów poważnych ma większy wpływ na wyniki medyczne niż
dłuższy czas podróży. Royal London Hospital w Whitechapel obniżył śmiertelność wśród
pacjentów z poważnymi urazami o 28% w porównaniu ze średnią krajową.
Zgodnie z naszymi propozycjami, wszyscy londyńczycy znajdowaliby się w odległości 45
minut podróży karetką od specjalistycznego ośrodka urazowego.
6
Jaka liczba sieci urazowych jest odpowiednia dla
Londynu?
Jesteśmy zdania, że trzy lub cztery specjalistyczne ośrodki urazowe zapewniłyby najlepszą
opiekę londyńczykom, a to z kilku powodów:
• ośrodki, które przyjmują większą liczbę pacjentów, mają lepsze wyniki
ponieważ zespoły medyczne rozwijają i podtrzymują swoją specjalistyczną wiedzę. Pięć czy
większa liczba ośrodków przyjmowałyby zbyt małą liczbę pacjentów, aby osiągnąć doskonałe
wyniki leczenia.
• liczba przyjęć – uważamy, że posiadanie tylko dwóch ośrodków nie dałoby nam
możliwości poradzenia sobie z oczekiwaną liczbą pacjentów.
• liczba przyjęć poważnych przypadków – Londyński Wydział Stanu Przygotowania na
Sytuacje Zagrożenia przy Państwowej Służbie Zdrowia [NHS London Department of
Emergency Preparedness] uważa, że dwie sieci to za mało, aby w sposób właściwy poradzić
sobie w krytycznych sytuacjach.
• koordynacja sieci – specjalistyczne ośrodki urazowe usprawnią opiekę urazową na
terenie Londynu, przez kierowanie i zarządzanie wszystkimi ośrodkami urazowymi A&E.
Każda sieć składająca się z kilku szpitali będzie łatwiejsza do zorganizowania i zarządzania
od wielkich sieci. Przy dwóch specjalistycznych ośrodkach urazowych byłoby trudno
wprowadzić proponowane przez nas zmiany.
Nasze propozycje
W opracowaniu niniejszych propozycji pomogli nam lekarze, pielęgniarki i inni specjaliści
opieki zdrowotnej z terenu Londynu. Współpracowali wystarczająco blisko z organizacjami
charytatywnymi takimi, jak Headway oraz Spinal Injuries Association (Stowarzyszenie na
rzecz osób z urazami kręgosłupa) oraz członkami społeczności, aby przedstawić pomysły
usprawnienia świadczeń medycznych na rzecz każdego londyńczyka.
Poproszono londyńskie szpitale o przedstawienie propozycji stworzenia sieci urazowych,
które mogłyby w przyszłości zapewnić wysokie standardy usług. Propozycje te były oceniane
przez niezależną grupę specjalistów urazowych i innych ekspertów do spraw zdrowia. W
oparciu o tę ocenę uważamy, że istnieją trzy opcje założenia sieci urazowych w Londynie:
7
Opcja preferowana przez nas
Opcja 1: Cztery sieci urazowe – ze specjalistycznymi ośrodkami urazowymi przy:
• The Royal London Hospital
• King’s College Hospital
• St George’s Hospital wszystkie gotowe do kwietnia 2010 roku, oraz
• kolejny przy St Mary’s Hospital gotowy do kwietnia 2012 roku
Ośrodki urazowe poza Londynem
Ośrodek urazów poważnych
Ośrodek urazowy
Trauma centres outside London
Major trauma centre
Trauma centre
8
Ośrodki urazów poważnych i powiązane z nimi sieci urazowe (wyróżnione przez szpitale prowadzące
sieć urazową) ukazane są na poniższych mapach. Szpitale posiadające oddziały opieki doraźnej A&E
ale bez sprzętu urazowego, nie są wykazane. Dodatkowe ośrodki urazowe mogą zostać w przyszłości
dodane do proponowanych sieci urazowych. Konsultacja nie proponuje zamknięcia żadnego z
oddziałów A&E. Jeżeli obecne lub przyszłe lokalne konsultacje spowodują zmiany w obsłudze
urazowej zapewnianej przez szpitale, do proponowanej sieci urazowej zostaną wniesione poprawki.
9
Opcja 2: Cztery sieci urazowe – ze specjalistycznymi ośrodkami urazowymi przy:
• The Royal London Hospital
• King’s College Hospital
• St George’s Hospital gotowy do kwietnia 2010 roku, oraz
• kolejny przy The Royal Free Hospital gotowy do kwietnia 2012 roku.
Ośrodki urazowe poza Londynem
Ośrodek urazów poważnych
Ośrodek urazowy
Trauma centres outside London
Major trauma centre
Trauma centre
10
Opcja 3. Trzy sieci urazowe – z ośrodkami specjalistycznymi przy:
• The Royal London Hospital
• King’s College Hospital
• St George’s Hospital wszystkie gotowe do kwietnia 2010 roku.
Ośrodki urazowe poza Londynem
Ośrodek urazów poważnych
Ośrodek urazowy
Trauma centres outside London
Major trauma centre
Trauma centre
11
Opcja 1 Opcja preferowana przez nas
Cztery sieci urazowe
Specjalistyczne ośrodki urazowe przy:
• The Royal London Hospital
• King’s College Hospital
• St George’s Hospital
• St Mary’s Hospital
Opcja 2
Cztery sieci urazowe
Specjalistyczne ośrodki urazowe przy:
• The Royal London Hospital
• King’s College Hospital
• St George’s Hospital
• The Royal Free Hospital
Opcja 3
Trzy sieci urazowe
Specjalistyczne ośrodki urazowe przy:
• The Royal London Hospital
• King’s College Hospital
• St George’s Hospital
Dlaczego we wszystkich opcjach ujęte są szpitale The
Royal London, King’s College i St George’s?
Szpitale The Royal London, King’s College oraz St George’s mogą rozpocząć
obsługę londyńczyków przed kwietniem 2010 roku, podczas gdy St Mary’s lub
The Royal Free potrzebowałyby więcej wsparcia i czasu - do kwietnia 2012
roku - aby osiągnąć wymagane standardy kliniczne.
12
Trzy przeciw czterem – ważąc korzyści
Trzy sieci urazowe:
• Każdy specjalistyczny ośrodek urazowy leczyłby większą liczbę
pacjentów
• Szybszy do zorganizowania niż cztery ośrodki (zasięg usług
obejmowałby cały Londyn do kwietnia 2010 roku).
Cztery sieci urazowe:
• Lepsza możliwość zajęcia się większą liczbą pacjentów
• Bardziej przydatna do zajmowania się przypadkami specjalistycznymi
• Zarządzając mniejszymi sieciami, można wprowadzić więcej
usprawnień we wszystkich lokalnych ośrodkach urazowych w A&E, nie
tylko w głównych ośrodkach urazowych.
13
Opcja rekomendowana
Rekomendujemy utworzenie czterech sieci urazowych. Pozwoliłoby to na przyjęcie w
każdym ośrodku urazowym wystarczającej liczby pacjentów, aby utrzymać prawdziwie
światowy poziom - a równocześnie mieć możliwość poradzenia sobie z nieoczekiwanym
wzrostem liczby pacjentów (szczególnie w sytuacji poważnego wypadku) i pozwoliłoby na
zarządzanie siecią ośrodków urazowych na terenie Londynu.
The Royal Free oraz St Mary’s przesłały oferty dokładnie tej samej jakości i wykazały, że są
w stanie osiągnąć wymagane standardy kliniczne do roku 2012 (do dwóch lat później od
trzech sieci prowadzonych przez King’s College, St George’s oraz The Royal London).
St Mary’s Hospital (opcja 1) to nasza preferowana opcja przed The Royal Free Hospital
(opcja 2) na lokalizację czwartego specjalistycznego ośrodka urazowego z następujących
powodów:
• Opcja The St Mary’s Hospital umożliwiłaby większe zabezpieczenie Londynu do roku
2010 – większa liczba londyńczyków miałaby dostęp do stworzonego systemu urazowego.
Stałoby się tak, ponieważ przy zastosowaniu tej opcji Royal London Hospital mógłby
rozszerzyć swą sieć dalej na północ oraz północny zachód Londynu. Atutem byłaby budowa
na bazie jedynego istniejącego w Londynie specjalistycznego ośrodka urazowego.
• St Mary’s zarządzałby mniejszą liczbą ośrodków urazowych, które są już osadzone
wśród istniejących sieci klinicznych oraz odpowiednich powiązań. Zmniejszyłoby to presję
na St Mary’s w sprawie ulepszenia obsługi w sieciowych ośrodkach urazowych i
złagodziłoby wyzwanie rozpoczęcia obsługi do roku 2012.
• St Mary’s miałby lepsze warunki do radzenia sobie z poważnymi wypadkami,
wskazanymi przez Londyński Wydział Stanu Przygotowania na Sytuacje Zagrożenia przy
Państwowej Służbie Zdrowia [NHS London Department of Emergency Preparedness].
Dotyczy to transportu oraz kwestii dróg dojazdowych ze względu na położenie w sąsiedztwie
obszarów wysokiego ryzyka, takich jak centrum Londynu i lotnisko Heathrow.
14
Urzeczywistnianie nowych świadczeń w przypadku urazów
Szpitale, które świadczą obsługę poważnych urazów, w przyszłości będą wymagały wsparcia,
aby rozwinąć usługi wysokiej jakości, spełniające wszelkie wymogi leczenia.
Udoskonalenie świadczeń dla osób cierpiących na poważne urazy kosztować będzie 9–12
milionów funtów rocznie.
Jeżeli Wspólna Komisja Zarządów Opieki Podstawowej [Joint Committee of PCTs]
zdecyduje, że cztery sieci urazowe zapewnią najlepszą obsługę Londynu, opracowany
zostanie plan przejściowy w celu obsługi przypadków poważnych urazów w północnozachodnim Londynie w okresie od kwietnia 2010 roku aż do zorganizowania
specjalistycznego ośrodka urazowego w St Mary’s lub w The Royal Free.
Nowe usługi będą ściśle monitorowane w celu upewnienia się, że mają wpływ na polepszenie
opieki zdrowotnej dla wszystkich londyńczyków.
Nasze propozycje zwiększą możliwości personelu na podniesienie kwalifikacji i nabycie
doświadczenia. Nastąpią zmiany w zadaniach personelu, zatem będziemy musieli dokonać
właściwych ocen i zaplanować zmiany w obsadzie personalnej, aby zintensyfikować efekty
naszych propozycji.
"Przewiezienie do odpowiedniego szpitala, aby otrzymać możliwie najlepszą pomoc, to
najważniejsza kwestia przy zajmowaniu się pacjentami z poważnymi urazami".
Członek zespołu ds. pacjentów z poważnymi urazami
15
"Jesteśmy przekonani, że możemy osiągnąć cel dowożąc pacjentów do ośrodków poważnych
urazów w ciągu 45 minut. Co więcej, przyjmując, że większość poważnych urazów ma miejsce
w centrum Londynu, przeciętny czas dowozu będzie znacznie krótszy".
Peter Bradley, Dyrektor naczelny, Londyńskie Pogotowie Ratunkowe [Chief Executive,
London Ambulance Service]
16
Udar
Dlaczego potrzebujemy nowego systemu w leczeniu udarów?
Zjednoczone Królestwo ma najwyższy odsetek zgonów spowodowanych udarami w
porównaniu z Australią, Niemcami, Szwecją i USA - i niemal drugie tyle zgonów co we
Francji. Badania kliniczne wykazują, że pacjenci mają 25% więcej szans na przeżycie lub
wyzdrowienie po udarze, jeśli poddani są leczeniu w wyspecjalizowanym ośrodku.
W Londynie istnieją wielkie różnice w jakości świadczonej opieki poudarowej. Odsetek
zgonów w różnych szpitalach znacznie się różni - a ludzie z okolic Londynu mają niezmiernie
ograniczony dostęp do leczenia udarów w sposób gwarantujący wysoką jakość.
W niektórych udarach, leki likwidujące skrzeplinę (trombolityczne) mogą zatrzymać i cofnąć
uszkodzenia spowodowane udarem. Ale jedynie specjalistyczne badanie może wykazać, czy
pacjentowi można podać te leki, zatem pacjenci po udarach potrzebują szybkiego dostępu do
aparatury badawczej, aby mieć jak największą szansę na wyzdrowienie. Obecnie leki
trombolityczne są podawane mniej niż 10% pacjentom, którzy lek ten powinni otrzymać.
W Londynie udar stanowi drugą w kolejności przyczynę śmierci i
najbardziej rozpowszechnioną przyczynę niepełnosprawności
wśród dorosłych. Każdego roku do szpitali londyńskich trafia
ponad 11,000 osób po udarze – jedna osoba na godzinę – i jedna
osoba na sześć umiera.
17
Co to jest udar?
Udar jest rodzajem urazu mózgu.
Istnieją dwa rodzaje udarów:
• niedokrwienny: kiedy krew dopływająca do mózgu zostaje zablokowana
• krwotoczny (wylew): kiedy naczynie krwionośne pęka.
Prawie 75% wszystkich udarów w Londynie ma charakter niedokrwienny.
Co to jest „mini wylew” lub TIA?
Przemijający atak niedokrwienny (Temporary Ischaemic Attack) zdarza
się na skutek chwilowego braku dopływu krwi do części mózgu i powoduje
krótkotrwałe problemy. TIA nazywany jest czasem "mini udarem", ale inaczej
niż przy udarze, objawy mijają i pacjent po kilku godzinach wraca do zdrowia.
Jednakże, 10% pacjentów doznaje pełnego udaru w ciągu tygodnia po
wystąpieniu TIA.
18
Nowy model opieki poudarowej
Proponujemy trzy nowe rodzaje opieki medycznej po udarze:
• Oddziały leczenia udarów z nadzwyczaj ostrym przebiegiem zapewnią natychmiastową
reakcję na udar w ciągu pierwszych 72 godzin lub do momentu ustabilizowania pacjenta.
Oddziały te będą otwarte przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu (24/7). Każdy, kto
dozna udaru w Londynie, zostanie przewieziony do jednego z ośmiu oddziałów na badanie
mózgu oraz, jeśli okaże się to konieczne, otrzyma leki likwidujące skrzeplinę w ciągu 30
minut od przybycia do szpitala.
• Ponad 20 oddziałów leczenia udarów zapewni stałą opiekę po ustabilizowaniu pacjenta, w
tym rehabilitację wieloczynnościową. Opieka ta może być zapewniona w tym samym szpitalu,
co oddział leczenia udarów z nadzwyczaj ostrym przebiegiem lub w szpitalu bliższym
miejsca zamieszkania pacjenta.
• Świadczona usługa w przypadku przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA lub miniudaru) zapewni szybką ocenę stanu i dostęp do specjalisty - w ciągu 24 godzin u pacjentów
wysokiego ryzyka lub w ciągu 7 dni u pacjentów niskiego ryzyka.
Szybki dostęp do opieki specjalistycznej
Zgodnie z naszymi propozycjami, wszyscy londyńczycy będą mieszkać w odległości 30
minut jazdy karetką od specjalistów na światowym poziomie od leczenia udarów. Uważamy,
że wszyscy londyńczycy winni być ocenieni, zdiagnozowani i poddani leczeniu w ciągu 30
minut od pojawienia się w szpitalu i w ciągu trzech godzin od wystąpienia udaru. Ta "złota
zasada'' wspierana jest przez klinicystów i organizacje pacjentów, takie jak Stowarzyszenie
Osób po Udarze [The Stroke Association].
"Okienko trzygodzinne" pozwala na:
• stwierdzenie, czy pacjent miał udar
• przyjazd karetki i ocenę pacjenta za pomocą badania FAST
• przewóz pacjenta do specjalistycznego ośrodka
• szpital przeprowadza badanie mózgu (tomografię komputerową) [CT] i jeśli jest to
konieczne, podaje leki rozbijające skrzeplinę (thrombolysis)
Czas przewozu pacjentów po wylewie został przetestowany z Londyńską Służbą
Ambulansową [LAS]. LAS popiera nasze propozycje i przekonany jest, że wszyscy
londyńczycy mogą zostać przewiezieni do oddziałów leczących udary o szczególnie ostrym
przebiegu w ciągu 30 minut.
"Zostałem przyjęty do szpitala w nocy – sprzęt do badań był zamknięty. Powiedziano jej
[przyjaciółce, która wezwała karetkę], że badanie odbędzie się dopiero następnego dnia".
Pacjent po wylewie
19
Jak mogę uniknąć udaru?
Proste kroki mogą zmniejszyć ryzyko:
• rzuć palenie – palenie może podwoić ryzyko udaru.
• odżywiaj się zdrowo – jedz pięć porcji owoców i warzyw dziennie i
zmniejsz spożycie soli.
• alkohol pij w sposób umiarkowany - picie zbyt dużej ilości alkoholu
podnosi ciśnienie krwi.
• więcej ćwicz – ćwiczenia pomagają obniżyć ciśnienie krwi.
• kontroluj ciśnienie krwi.
Rozpoznanie udaru – FAST
Upływ czasu jest decydujący w zatrzymaniu obumierania komórek mózgowych po udarze.
Test ‘FAST’ pomoże w rozpoznaniu, czy dana osoba ma wylew:
Zwiotczenie twarzy – czy osoba może się uśmiechnąć? Czy kącik ust albo oko opada?
Zwiotczenie ręki – czy osoba może unieść obie ręce?
Problemy z mową – czy osoba mówi wyraźnie i rozumie co do niej mówisz?
Czas dzwonić na numer 999. Jeśli osoba nie wykonała choćby jednego z punktów testu,
powinieneś wezwać karetkę.
20
Gdzie powinna być zapewniona specjalistyczna opieka poudarowa
Klinicyści z całego Londynu współpracowali z organizacjami charytatywnymi, takimi jak
Stowarzyszenie Osób po Udarze [The Stroke Association and Connect] oraz setkami
członków społeczności, starając się rozwinąć pomysły, w jaki sposób usprawnić usługi
świadczone każdemu londyńczykowi.
Oddziały leczenia udarów o szczególnie ostrym przebiegu
Uważamy, że opieka nad pacjentami po udarach o szczególnie ostrym przebiegu winna być
zapewniona w nie więcej niż ośmiu miejscach na terenie Londynu. Zoptymalizowałoby to
liczbę pacjentów leczonych w poszczególnym ośrodku, zapewniając opiekę specjalistyczną
przez 24 godziny na dobę - zwiększając szanse na przeżycie i zmniejszając
niepełnosprawność, jak również oznaczałoby to dla londyńczyków 30-minutową jazdę
karetką na oddział leczenia udarów o szczególnie ostrym przebiegu.
Zalecamy utworzenie ośmiu nowych oddziałów leczenia udarów o szczególnie ostrym
przebiegu przy:
1 Charing Cross Hospital, Hammersmith*
2 King’s College Hospital, Denmark Hill
3 Northwick Park Hospital, Harrow
4 Queen’s Hospital, Romford
5 St George’s Hospital, Tooting
6 The Princess Royal University Hospital, Orpington
7 The Royal London Hospital, Whitechapel
8 University College Hospital, Londyn**
Wszystkie szpitale zostały ocenione pod względem możliwości zapewnienia w przyszłości
pomocy w przypadkach udarów o szczególnie ostrym przebiegu. Będą musiały dostosować
się do nowych, wysokich standardów, będą także wspierane w planowaniu i zapewnieniu
nowych usług. The Princess Royal University Hospital, The Royal London Hospital oraz
Queen’s Hospital wymagają wiele pracy, jak również silnego i intensywnego wsparcia.
Jednakże uważamy, że obsługa w tych miejscach jest potrzebna - szczególnie po to, aby
zapewnić mieszkańcom wschodniego Londynu dojazd karetką na oddział leczenia udarów o
szczególnie ostrym przebiegu w ciągu 30 minut.
* Jeżeli Charing Cross Hospital zostanie wyznaczony na oddział leczenia udarów o szczególnie ostrym przebiegu, a St Mary’s
Hospital będzie wyznaczony na oddział poważnych urazów, zostanie wprowadzony plan wykorzystania przyszłej
współlokalizacji w miejscu St Mary’s. Byłoby to zadaniem właściwych członków komisji oraz Brytyjskiego Funduszy Opieki
Zdrowotnej NHS [Imperial Healthcare NHS Trust], które zarządzają zarówno szpitalem St Mary’s jak i Charing Cross.
Standardy kliniczne tej obsługi musiałyby być przynajmniej na tym samym poziomie, jeśli nie wyższym, od proponowanych
obecnie. Wszelkie plany oraz związane z nimi decyzje, należałyby do właściwego zarządu udziałowców.
** Patrz kolumna 3, strona 24
21
Preferowana opcja lokalizacji oddziałów leczenia udarów o szczególnie
ostrym przebiegu
Oddział leczenia udarów o szczególnie
ostrym przebiegu
Hyper-acute stroke unit
22
Alternatywy opcji przez nas rekomendowanej
Opisaliśmy opcję rekomendowaną przez nas, ale kilka innych szpitali wykazało, że także są w
stanie osiągnąć przyszłe standardy dla oddziałów zajmujących się leczeniem udarów o
szczególnie ostrym przebiegu. Poniżej naszkicowaliśmy alternatywy dla szpitali, które
mogłyby obsługiwać podobną populację jak w naszej rekomendowanej opcji. Oczekujemy
Państwa poglądów na temat tych opcji.
Proszę zauważyć, że dotyczy to oddziałów leczenia udarów o szczególnie ostrym przebiegu.
Jakiekolwiek będą decyzje odnośnie oddziałów leczenia wylewów o szczególnie ostrym
przebiegu proponujemy, aby wszystkie wymienione poniżej szpitale zorganizowały
oddziały lokalne poświęcone leczeniu udarów oraz obsługę krótkotrwałych ataków
niedokrwiennych (TIA).
The Royal London Hospital lub St Thomas’ Hospital
St Thomas’ Hospital wykazał, że jest w stanie spełnić przyszłe standardy i zapewnić
świadczenia na rzecz mieszkańców północno-wschodniego Londynu. The Royal London
Hospital potrzebuje więcej wsparcia w osiągnięciu przyszłych standardów opieki poudarowej.
Niemniej jednak, jego lokalizacja umożliwia osiągnięcie lepszego czasu dojazdu po
wystąpieniu udaru, zatem proponujemy ten szpital na główny ośrodek urazowy z obsługą
neurochirurgiczną. The Royal London Hospital jest miejscem przez nas preferowanym na
oddział leczenia udarów o szczególnie ostrym przebiegu.
Charing Cross Hospital lub Chelsea oraz Westminster Hospital
Oba szpitale wykazały, że mogą na równi osiągnąć przyszłe standardy. Jednakże, Charing
Cross Hospital jest miejscem preferowanym na oddział leczenia udarów o szczególnie ostrym
przebiegu, ponieważ miałby bezpośredni dostęp do sprzętu do badań neurologicznych i daje
możliwość uzyskania lepszego czasu dojazdu. Jeżeli Charing Cross Hospital zostanie
wyznaczony jako oddział leczenia udarów o szczególnie ostrym przebiegu, a St Mary’s
Hospital zostanie wyznaczony jako ośrodek poważnych urazów, zostanie opracowany plan w
celu wykorzystania korzyści wynikających z przyszłego położenia (przedstawione na str. 4) w
miejscu St Mary’s. Stanowiłoby to zadanie właściwych członków komisji oraz Brytyjskiego
Funduszu Opieki Zdrowotnej [Imperial Healthcare NHS Trust], (które zarządzają zarówno
szpitalem St Mary’s, jak i Charing Cross). Standardy kliniczne tych usług musiałyby być
przynajmniej na tym samym poziomie, jeżeli nie wyższym, jak w obecnie proponowanych
rozwiązaniach. Wszelkie plany oraz podejmowanie związanych z nimi decyzji należy w
sposób właściwy uzgodnić z udziałowcami.
23
King’s College Hospital lub St Thomas’ Hospital
Oba szpitale zapewniają obecnie opiekę po udarze na najwyższym poziomie i wykazały, że
mogą w przyszłości osiągnąć wymagane standardy. King’s College Hospital stanowi nasze
preferowaną lokalizację na oddział leczenia udarów o szczególnie ostrym przebiegu, jako że
zapewnia lepszy dostęp mieszkańcom południowo-wschodniego Londynu. Spełnia także
ściślej strategiczne kryteria oraz posiada na miejscu sprzęt do badań neurologicznych.
Oczekujemy usilnie, że King’s College Hospital oraz St Thomas’ Hospital będą ściśle
współpracować w kształtowaniu i zapewnianiu opieki poudarowej obsługiwanej przez siebie
populacji. Wydaje się to możliwe szczególnie w świetle rozwijanego przez nie partnerstwa,
jakim jest nowopowstające Centrum Akademickie Nauk o Zdrowiu.
Northwick Park Hospital lub Barnet Hospital
Oba szpitale wykazały, że mogą na równi osiągnąć przyszłe standardy. Northwick Park
Hospital to nasza preferowana lokalizacja na oddział leczenia udarów o szczególnie ostrym
przebiegu, jako że umożliwia lepszy czas dojazdu, a jego lokalizacja lepiej odzwierciedla
przepływ pacjentów.
St George’s Hospital lub Mayday University Hospital
Nie ma znaczącej różnicy w czasie dojazdu pomiędzy tymi dwoma szpitalami. Niemniej, St
George’s Hospital ma wyższe notowania od Mayday University Hospital jeżeli chodzi o
możliwości osiągnięcia przyszłych standardów, dlatego też proponujemy go jako lokalizację
głównego ośrodka urazowego ze sprzętem do badań neurologicznych. St George’s to nasza
preferowana lokalizacja oddziału leczenia udarów o szczególnie ostrym przebiegu.
University College Hospital lub The Royal Free Hospital
University College Hospital ma wyższe notowania, jeżeli chodzi o możliwości osiągnięcia
przyszłych standardów niż The Royal Free Hospital. Chociaż The Royal Free może zapewnić
lepszy czas dojazdu, University College jest naszą preferowaną lokalizacją na oddział
leczenia udarów o szczególnie ostrym przebiegu. Oczekujemy, że University College oraz
The Royal Free będą ściśle współpracować przy wspieraniu oddziału leczenia udarów o
szczególnie ostrym przebiegu, w ramach proponowanej przyszłej umowy partnerskiej, jako
Centrum Akademickie Nauk o Zdrowiu.
The Royal Free mógłby zostać głównym ośrodkiem urazowym. JCPCT weźmie pod uwagę
przy podejmowaniu decyzji korzyści wynikające z lokalizacji sprzętu w jednym miejscu.
Rozważając opcje dla mieszkańców północnego Londynu, braliśmy także pod uwagę Barnet
Hospital. Zarówno University College jak i The Royal Free mają wyższe notowania, jeżeli
chodzi o osiągnięcie przyszłych standardów od Barnet Hospital. Chociaż Barnet ma lekką
przewagę, jeżeli chodzi o czas dojazdu, niemniej jednak nie jest to nasza preferowana
lokalizacja.
24
“Londyńska obsługa pacjentów po wylewie wymaga pilnej poprawy … jeżeli zastosowanie
tych propozycji może doprowadzić do znacznego polepszenia sytuacji… w jakości życia
tysięcy ludzi w Londynie, których życie co roku rozpada się w gruzy na skutek udaru"
Stowarzyszenie Osób po Udarze [The Stroke Association]
25
Międzynarodowe studium przypadku: Ontario
W roku 2000, obsługa medyczna pacjentów poudarowych w Ontario, Kanada, została
przekształcona w celu zapewnienia dostępu do specjalistycznych ośrodków, zapewniających
pacjentom szybką ocenę stanu zdrowia oraz leczenie w razie potrzeby przy pomocy leków
likwidujących skrzepliny (trombolitycznych). Personel karetek przewozi pacjentów
bezpośrednio do ośrodków specjalistycznych, zamiast do najbliższego szpitala.
Setki Kanadyjczyków odzyskuje obecnie zdrowie po udarze, choć w innym wypadku
wymagaliby długiej opieki. Szeroka zmiana w systemie osiągnęła realne wyniki:
• odsetek osób umierających z powodu udaru w szpitalach spadł o 7,6%;
• liczba pacjentów otrzymujących leki trombolityczne w ciągu dwóch - dwóch i pół godziny
wzrosła o 30%;
• pacjenci po udarze opuszczają szpital mniej więcej dwa dni wcześniej;
• mniejsza liczba pacjentów po udarach oraz mini udarach była przyjęta do pierwszego
dostępnego szpitala.
26
Lokalne oddziały leczenia udarów oraz przejściowych ataków
niedokrwiennych
Oddziały leczenia udarów o szczególnie ostrym przebiegu będą leczyć pacjentów w ważnym
okresie czasu bezpośrednio po wystąpieniu udaru - zazwyczaj około 72 godzin. Ale lokalne
oddziały leczenia udarów to miejsca, w których pacjenci spędzą większość pobytu
szpitalnego. Rozbudowa oddziałów przeznaczonych na leczenie udarów da pacjentom więcej
szans na odzyskanie zdrowia po wylewie.
Leczenie przejściowych ataków niedokrwiennych (TIA) u osób, które przeszły mini-udar
będzie zapewnione w szpitalach, które posiadają oddziały leczenia udarów o wyjątkowo
ostrym przebiegu. Leczenie to może zmniejszyć możliwość pełnego udaru u tych osób o 80%.
Zalecamy zorganizowanie oddziałów leczenia udarów oraz obsługi TIA przy:
• Barnet Hospital, Barnet
• Charing Cross Hospital, Hammersmith
• Chelsea and Westminster Hospital, Fulham
• King’s College Hospital, Denmark Hill
• Kingston Hospital, Kingston upon Thames
• Mayday University Hospital, Croydon
• North Middlesex Hospital, Edmonton
• Northwick Park Hospital, Harrow
• Queen Elizabeth Hospital, Woolwich
• Queen’s Hospital, Romford
• St George’s Hospital, Tooting
• St Helier Hospital, Carshalton
• St Mary’s Hospital, Paddington
• St Thomas’ Hospital, Waterloo
• The Hillingdon Hospital, Uxbridge
• The Princess Royal University Hospital, Orpington
• The Royal Free Hospital, Hampstead
• The Royal London Hospital, Whitechapel
• University College Hospital, (obsługa TIA) Euston / National Hospital for Neurology &
Neurosurgery (oddział leczenia udarów)
• University Hospital Lewisham, Lewisham
• West Middlesex Hospital, Isleworth
27
Lokalne oddziały leczenia udarów oraz obsługi TIA
Szpital
Hospital
Oddział leczenia udarów
Stroke unit
Obsługa przejściowych ataków
niedokrwiennych
Transient ischaemic attack services
Obsługa nie ulega zmianie w czasie
przeglądu
Services do not change whilst review
is undertaken
28
Wszystkie szpitale są oceniane niezależnie pod względem możliwości zapewnienia przyszłej
obsługi pacjentów z udarami oraz TIA- i wszystkie będą potrzebowały pomocy w celu
osiągnięcia nowych, wysokich standardów.
St Helier Hospital, Queen Elizabeth Hospital, Queen’s Hospital, The Royal London oraz The
Princess Royal University Hospital będą potrzebować rozbudowy, jak również więcej
pomocy do rozszerzenia usług lokalnych oddziałów leczenia udarów. Niemniej jesteśmy
zdania, że oddziały leczenia udarów w tych miejscach są niezbędne, aby zabezpieczyć
zapotrzebowanie na łóżka w południowo-zachodnim i wschodnim Londynie oraz zapewnić
opiekę na poziomie lokalnym.
Queen’s Hospital, The Princess Royal University Hospital, Queen Elizabeth Hospital oraz
West Middlesex Hospital będą potrzebować większej pomocy, aby rozszerzyć usługi w
zakresie TIA.
Wnioskujemy, aby następujące szpitale, które w chwili obecnej zapewniają leczenie udarów o
ostrym przebiegu, nie robiły tego w przyszłości:
• Ealing Hospital, Southall*
• The Whittington Hospital, Londyn*
• Queen Mary’s Hospital, Sidcup*
• Central Middlesex Hospital, Park Royal**
• Chase Farm Hospital, Enfield**.
Rehabilitacja oraz inne usługi w zakresie leczenia udarów mogą być nadal przeprowadzane w
tych i innych miejscach.
Oddziały leczenia udarów oraz pomoc w przypadku TIA w północnowschodnim Londynie
Fundusze opieki podstawowej [PCTs] w północno-wschodnim Londynie przeprowadzają
generalny przegląd usług na ostrych dyżurach do kwietnia 2009 roku. Propozycje dotyczące
lokalnych oddziałów leczenia udarów oraz obsługi TIA w północno-wschodnim Londynie (z
wyjątkiem oddziałów mieszczących się w pobliżu oddziałów leczenia udarów o szczególnie
ostrym przebiegu) będą częścią generalnego przeglądu. W czasie dokonywania przeglądu,
kontynuowane będzie leczenie udarów w Whipps Cross University Hospital, Homerton
University Hospital, Newham General Hospital oraz King George Hospital. Po zakończeniu
przeglądu, Fundusze PCT przedstawią Wspólnemu Komitetowi PCTs szczegółowe
propozycje najwyższej jakości lokalnych świadczeń medycznych w przypadku udarów na
terenie północno-wschodniego Londynu w celu rozważenia i, jeśli okażą się słuszne,
akceptacji w lipcu 2009 roku.
* Szpitale te będą wymagać znacznego wsparcia, aby osiągnąć przyszłe standardy, a na tym obszarze nie jest potrzebna większa
ilość przyjęć pacjentów
** Nie ubiegał się o zapewnienie świadczeń w przypadku leczenia udarów.
29
Uruchamianie nowych świadczeń związanych z leczeniem udarów
W zależności od wyników niniejszej konsultacji, będziemy wspierać szpitale zapewniające
nowe świadczenia na rzecz pacjentów po udarach, aby doprowadzić do powstania
zrównoważonej, wysokiej jakości opieki dla Londynu.
Lokalne organizacje Państwowej Służby Zdrowia [NHS] planują zainwestować ponad 23
miliony funtów rocznie w świadczenia medyczne dla pacjentów po udarach. Aby tę obsługę
zapewnić, potrzebna będzie większa liczba lepiej wyszkolonych lekarzy, pielęgniarek i
terapeutów.
Nie wszystkie szpitale w Londynie, zajmujące się obecnie opieką nad pacjentami po udarach
o szczególnie ostrym przebiegu, będą robić to w przyszłości. Będziemy musieli upewnić się,
że systemy, możliwości oraz jakość opieki nad pacjentami po udarach są dostępne dla
wszystkich londyńczyków i sprawnie funkcjonują, zanim zaczniemy wycofywać te istniejące
obecnie. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to trudne. Musimy dobrze przeprowadzić zmiany i
wykorzystać maksymalnie obecną najwyższej jakości wiedzę specjalistyczną - w tym w
niektórych ze szpitali, jakie nie są przewidziane na nowe oddziały leczenia udarów z ostrym
przebiegiem.
30
Następne kroki
Wyniki niniejszej konsultacji będą przedstawione Wspólnemu Komitetowi PCT. Przed
podjęciem decyzji, komitet rozpatrzy różne sprawozdania, w tym:
• niezależną analizę niniejszej konsultacji, dokonaną przez Ipsos MORI oraz wszelkie
otrzymane przez nas odpowiedzi i komentarze
• sprawozdanie komitetu Joint Overview and Scrutiny Committee zawierające oświadczenia
otrzymane przez komitet od różnych udziałowców
• sprawozdanie na temat oceny oddziaływania równości oraz nierówności zdrowotnych.
Po rozważeniu wszystkich opinii, komitet podejmie decyzję, w jaki sposób obsługa pacjentów
z poważnymi urazami oraz udarami będzie zapewniana w przyszłości. Przewidujemy, że
nastąpi to w lipcu podczas publicznego walnego zgromadzenia.
Wszystkie te sprawozdania opublikujemy na naszej stronie internetowej, wraz z informacjami
o decyzjach komitetu oraz planami utworzenia nowych form usług.
Jak przekazać swoje uwagi
Do dnia 8 maja 2009 roku, oczekujemy na Państwa opinie dotyczące opcji opisanych w
niniejszym dokumencie, na temat sposobu, w jaki te nowe, dodatkowe usługi mogą być
zorganizowane.
Aby przedstawić swoje poglądy, można:
• Wypełnić kwestionariusz znajdujący się na końcu tej broszury oraz przesłać do:
Freepost RSAE-RCET-ATJY
Healthcare for London
Harrow, HA1 2QG
• Odwiedzić stronę internetową www.healthcareforlondon.nhs.uk.
• Napisać list i przesłać do nas bezpłatnie na powyższy adres lub
• przesłać faks na numer 0808 238 5480.
• Zadzwonić na bezpłatny numer: 0808 238 5481.
• Przesłać e-mail: [email protected].
Państwa komentarze zostaną przesłane bezpośrednio do niezależnych rzeczoznawcy, Ipsos
MORI.
Proszę odpowiedzieć na niektóre lub wszystkie pytania. Interesują nas także wszelkie inne
uwagi, jakie pragną Państwo przekazać.
Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej, można także przyjść i porozmawiać z lokalnymi
klinicystami, jak również personelem NHS podczas targów zdrowia lub zebrania
konsultacyjnego w miejscu Państwa zamieszkania czy pracy. Spotkania te będą mieć miejsce
w każdej dzielnicy stolicy między lutym a kwietniem. Szczegóły dotyczące dat i miejsc
31
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.healthcareforlondon.nhs.uk – lub pod
bezpłatnym numerem telefonu 0808 238 5481.
Wszelkie komentarze i kwestionariusze muszą zostać przekazane do 8 maja
2009 roku do godziny 17.00.
32
Kwestionariusz
Personel programu Opieki zdrowotnej dla Londynu [Healthcare for London]
zainteresowany jest otrzymaniem Państwa opinii na temat propozycji oraz zaprasza
do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania – mogą Państwo odpowiedzieć na
dowolną ilość pytań.
Poufność
Odpowiedzi od osób prywatnych będą udostępniane programowi Opieki Zdrowotnej
dla Londynu [Healthcare for London] oraz doradczym zespołom Funduszy
Podstawowej Opieki Zdrowotnej [PCT], aby umożliwić im poznanie pełnej opinii
respondentów, ale poza tym zachowana zostanie poufność. Państwa dane osobowe
pozostaną poufne i nie będą ujawnione, chyba że będzie to wymagane przez prawo.
Dane osobowe
Bylibyśmy wdzięczni za podanie nam Państwa danych osobowych, ponieważ
pozwoli to na sprawdzenie, od jakich grup reprezentatywnych otrzymaliśmy
odpowiedzi oraz umożliwi rozpoznanie trendów. Wszystkie odpowiedzi konsultacyjne
będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, niezależnie od tego, czy dane
osobowe zostały podane, czy nie.
QA Proszę podać nazwisko:
PROSZĘ WPISAĆ PONIŻEJ
QB Czy jest Pan(i):
PROSZĘ ZAZNACZYĆ [symbol „ptaszka”] TYLKO JEDNĄ KRATKĘ
□
□
Przekazanie własnej opinii
Przekazanie opinii w imieniu organizacji (PROSZĘ PRZEJŚĆ DO
PYTANIA QI)
QC Ile Pan(i) ma lat?
PROSZĘ ZAZNACZYĆ [symbol „ptaszka”] TYLKO JEDNĄ KRATKĘ
□
□
□
□
□
□
□
Poniżej 25
25-34
35-44
45-54
55-64
65 lub więcej
Wolę nie odpowiadać
Proszę delikatnie oderwać kartki i odesłać na bezpłatny adres podany na końcu
kwestionariusza.
QD Czy jest Pan(i)?
PROSZĘ ZAZNACZYĆ [symbol „ptaszka”] TYLKO JEDNĄ KRATKĘ
33
□
□
□
Mężczyzną
Kobietą
Wolę nie odpowiadać
QE Uważa się Pan(i) za należącą(ego) do jakiej grupy etnicznej?
PROSZĘ ZAZNACZYĆ [symbol „ptaszka”] TYLKO JEDNĄ KRATKĘ
□
□
□
□
□
□
□
Biała
Mieszana
Azjatycka lub azjatycka brytyjska
Czarna lub czarna brytyjska
Chińska
Inna (proszę wpisać)
Wolę nie odpowiadać
QF Czy uważa się Pan(i) za osobę niepełnosprawną? Przez niepełnosprawność
rozumiemy “Wszelkie upośledzenie fizyczne lub umysłowe, które ma istotny i
długoterminowy niekorzystny wpływ na zdolność wykonywania czynności dnia
codziennego” (Ustawa Przeciwko Dyskryminacji Niepełnosprawności, 2005)
[Disability Discrimination Act, 2005].
PROSZĘ ZAZNACZYĆ [symbol „ptaszka”] TYLKO JEDNĄ KRATKĘ
□
□
□
Tak
Nie
Wolę nie odpowiadać
QG Jeżeli Pan(i) może, proszę podać poniżej dokładny kod pocztowy. Pozwoli
nam to ocenić, czy dostajemy odpowiedzi z całego Londynu.
PROSZĘ WPISAĆ PONIŻEJ
QH Czy jest Pan(i) zatrudniony(a) w NHS?
PROSZĘ ZAZNACZYĆ [symbol „ptaszka”] TYLKO JEDNĄ KRATKĘ
□
□
Tak
Nie
34
Dane Państwa organizacji
Proszę wypełnić, jeżeli Pan(i) odpowiada w imieniu organizacji. Jeżeli odpowiada
Pan(i) jako osoba prywatna, proszę przejść do pytania Q1.
QI Jaką nazwę nosi organizacja, w imieniu której Pan(i) przekazuje odpowiedź?
PROSZĘ WPISAĆ PONIŻEJ
QJ Proszę nam powiedzieć, kogo organizacja reprezentuje, gdzie działa, w jaki
sposób zebrał(a) Pan(i) opinie członków:
PROSZĘ WPISAĆ PONIŻEJ
Poważne urazy
Q1 Pana(i) zdaniem, która opcja zapewniłaby najlepszą opiekę urazową
londyńczykom? (strona 7-14)
PROSZĘ ZAZNACZYĆ [symbol „ptaszka”] TYLKO JEDNĄ KRATKĘ
□ Cztery sieci urazowe, ze specjalistycznymi ośrodkami urazowymi w The Royal
London Hospital, King’s College Hospital, St George’s Hospital oraz St Mary’s
Hospital (opcja preferowana przez nas) LUB
□ Cztery sieci urazowe, ze specjalistycznymi ośrodkami w The Royal London
Hospital,
King’s College Hospital, St George’s Hospital oraz The Royal Free Hospital LUB
□ Trzy sieci urazowe, ze specjalistycznymi ośrodkami urazowymi w The Royal
London Hospital, King’s College Hospital oraz St George’s Hospital.
Proszę delikatnie oderwać kartki i odesłać na bezpłatny adres podany na końcu
kwestionariusza.
35
Q2 Z jakiego powodu uważa Pan(i), że jest to najlepsza opcja? Można też użyć tego
miejsca na inne komentarze.
PROSZĘ WPISAĆ PONIŻEJ
Udar
Q3 Czy zgadza się Pan(i) lub nie z propozycją, w jaki sposób (nie gdzie) zapewnimy
opiekę pacjentom po udarach w przyszłości? (strona 19)
PROSZĘ ZAZNACZYĆ [symbol „ptaszka”] TYLKO JEDNĄ KRATKĘ
□
□
□
Zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie wiem
Q4 Jeżeli Pan(i) się nie zgadza z propozycją zapewnienia w przyszłości opieki po
wylewie, proszę nam powiedzieć, dlaczego. (strona 19)
Q5 W celu szybkiego zapewnienia dobrej opieki pacjentom po udarze ważne jest,
aby szybko otrzymać doskonałą pomoc. Czy zgadza się Pan(i), że osiem oddziałów
do leczenia udarów z ostrym przebiegiem zapewni najlepszą i szybką pomoc
pacjentom po wylewie na terenie Londynu? (strona 21-24)
PROSZĘ ZAZNACZYĆ [symbol „ptaszka”] TYLKO JEDNĄ KRATKĘ
□
□
□
Tak
Nie (PROSZĘ PRZEJŚĆ DO PYTANIA Q.7)
Nie wiem
36
Q6 Czy Pan(i) się zgadza lub nie, że opcja przez nas preferowana oddziałów do
leczenia pacjentów po udarach z ostrym przebiegiem w następujących szpitalach,
zapewni mieszkańcom Londynu wysokiej jakości opiekę specjalistyczną?
(strona 21-22)
•
Charing Cross Hospital, Hammersmith
•
King’s College Hospital, Denmark Hill
•
Northwick Park Hospital, Harrow
•
Queen’s Hospital, Romford
•
St George’s Hospital, Tooting
•
The Princess Royal University Hospital, Orpington
•
The Royal London Hospital, Whitechapel
•
University College Hospital, Euston
PROSZĘ ZAZNACZYĆ [symbol „ptaszka”] TYLKO JEDNĄ KRATKĘ
Zgadzam się (PROSZĘ PRZEJŚĆ DO PYTANIA Q.8)
Nie zgadzam się
Nie wiem
Q7 Proszę nam podać zestawienie przez siebie preferowane. Odpowiadając, może
Pan(i) rozważyć następujące opcje:
Preferowana opcja
Miejsca alternatywne
Queen’s Hospital
Princess Royal University Hospital
The Royal London Hospital
Charing Cross Hospital
lub
lub
King’s College Hospital
Northwick Park Hospital
St George’s Hospital
University College Hospital
lub
lub
lub
lub
……….
……….
St Thomas’ Hospital
Chelsea and Westminster
Hospital
St Thomas’ Hospital
Barnet Hospital
Mayday University Hospital
The Royal Free Hospital
Proszę opisać swoje preferowane zestawienie i wyjaśnić powody (strona 21-24)
Proszę delikatnie oderwać kartki i odesłać na bezpłatny adres podany na końcu
kwestionariusza.
37
Q8 Czy zgadza się Pan(i) lub nie, że proponowane zestawienie oddziałów leczenia
udarów (poniżej) zapewni londyńczykom najlepszą możliwą opiekę? (strona 27-29)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Barnet Hospital, Barnet
Charing Cross Hospital, Hammersmith
Chelsea and Westminster Hospital, Fulham
King’s College Hospital, Denmark Hill
Kingston Hospital, Kingston upon Thames
Mayday University Hospital, Croydon
National Hospital for Neurology & Neurosurgery (część University College
Hospital) [krajowy szpital neurologiczny i neurochirurgiczny], Bloomsbury
North Middlesex Hospital, Edmonton
Northwick Park Hospital, Harrow
Queen Elizabeth Hospital, Woolwich
Queen’s Hospital, Romford
St George’s Hospital, Tooting
St Helier Hospital, Carshalton
St Mary’s Hospital, Paddington
St Thomas’ Hospital, Waterloo
The Hillingdon Hospital, Uxbridge
The Princess Royal University Hospital, Orpington
The Royal Free Hospital, Hampstead
The Royal London Hospital, Whitechapel
University Hospital Lewisham, Lewisham
West Middlesex Hospital, Isleworth
PROSZĘ ZAZNACZYĆ [symbol „ptaszka”] TYLKO JEDNĄ KRATKĘ
□
□
□
Zgadzam się (PROSZĘ PRZEJŚĆ DO Q.10)
Nie zgadzam się
Nie wiem
Q9 Jeżeli Pan(i) nie zgadza się z naszym rekomendowanym zestawieniem
oddziałów leczenia wylewów (patrz Q8), proszę podać nam swoją preferowaną
opcję(e) oraz wyjaśnić, dlaczego. (strona 27-29)
Q10 Zgadza się Pan(i) czy nie, że proponowane zestawienie obsługi przejściowych
ataków niedokrwiennych (TIA lub mini wylew) (poniżej) zapewni londyńczykom
najlepszą możliwą opiekę? (strona 27-29)
38
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Barnet Hospital, Barnet
Charing Cross Hospital, Hammersmith
Chelsea and Westminster Hospital, Fulham
King’s College Hospital, Denmark Hill
Kingston Hospital, Kingston upon Thames
Mayday University Hospital, Croydon
North Middlesex Hospital, Edmonton
Northwick Park Hospital, Harrow
Queen Elizabeth Hospital, Woolwich
Queen’s Hospital, Romford
St George’s Hospital, Tooting
St Helier Hospital, Carshalton
St Mary’s Hospital, Paddington
St Thomas’ Hospital, Waterloo
The Hillingdon Hospital, Uxbridge
The Princess Royal University Hospital, Orpington
The Royal Free Hospital, Hampstead
The Royal London Hospital, Whitechapel
University College Hospital, Euston
University Hospital Lewisham, Lewisham
West Middlesex Hospital, Isleworth
PROSZĘ ZAZNACZYĆ [symbol „ptaszka”] TYLKO JEDNĄ KRATKĘ
□
□
□
Zgadzam się (PROSZĘ PRZEJŚĆ DO PYTANIA Q.12)
Nie zgadzam się
Nie wiem
Q11 Jeśli nie zgadza się Pan(i) z naszym rekomendowanym zestawieniem obsługi
przejściowych ataków niedokrwiennych (TIA lub mini udar) (powyżej), proszę podać
swoją preferowaną opcję(e) i wyjaśnić, dlaczego. (strona 27-29)
Proszę delikatnie oderwać kartki i odesłać na bezpłatny adres podany na końcu
kwestionariusza.
Następne kroki
39
Q12 Wyniki niniejszej konsultacji przedstawione będą Wspólnemu Komitetowi
Funduszy PCT [Joint Committee of PCTs], który podejmie decyzję o
sposobie zapewniania opieki w przyszłości. Uważamy za ważne, aby zgodnie
z obrazem konsultacji, komitet wziął pod uwagę:
•
Która opcja wydaje się gwarantować najlepszy poziom kliniczny
wszystkim londyńczykom, zarówno zamieszkałym tu w chwili obecnej,
jak i w latach następnych;
•
Która opcja gwarantuje najlepsze pokrycie geograficzne – ze
szczególnym uwzględnieniem warunku, aby żaden londyńczyk nie
znajdował się w większej odległości od oddziału leczenia udarów o
wyjątkowo ostrym przebiegu niż 30 minut;
•
Która opcja najlepiej sprawdza się w sytuacji rozważania dwóch usług
razem (naszym zdaniem korzystne jest wspólna lokalizacja oddziałów
świadczących usługi po wystąpieniu udarów z ostrym przebiegiem i
obsługi poważnych urazów, gdzie to tylko okaże się możliwe), bądź
nawet rozważenie innych usług czy celów strategicznych.
Czy zgadza się Pan(i) lub nie z tymi kryteriami? (strona 3)
□
Zgadzam się
□
□
Nie zgadzam się
Nie wiem
Proszę podać powód(y) swojej odpowiedzi.
Proszę przesłać wypełniony kwestionariusz na poniższy adres:
Proszę nie naklejać znaczka.
Freepost RSAE-RCET-ATJY
Healthcare for London
Harrow
HA1 2QG
40
Healthcare dla Londynu pragnie podziękować London Ambulance Service, University
College Hospital, jak również personelowi i pacjentom, którzy pojawili się w niniejszym
dokumencie za umożliwienie nam zamieszczenia autentycznych fotografii.
41
Niniejszy dokument dostępny jest w innych formatach oraz językach, wliczając poniższe:
Jeśli Pan(i), lub inna znana Państwu osoba życzyłaby sobie kopię w jednym z oferowanych
wariantów, prosimy o kontakt pod poniższym adresem bądź numerem telefonu.
www.healthcareforlondon.nhs.uk
Freepost RSAE-RCET-ATJY
Healthcare for London
Harrow
HA1 2QG
Linia bezpłatna: 0808 238 5481
Faks: 0808 238 5480
Email: [email protected]
42

Podobne dokumenty