Białystok, dnia .................................. Imię i nazwisko studenta

Transkrypt

Białystok, dnia .................................. Imię i nazwisko studenta
Białystok, dnia ..................................
Imię i nazwisko studenta...................................................................
Nr albumu........................................................................................
STATUS PRAWNY UCZELNI ZAGRANICZNEJ
Status prawny uczelni Universidade de Coimbra (Portugalia) w której powyższy student przebywał
na wymianie w ramach programu Erasmus w semestrze ..........................................................................
roku akademickiego.................................., jest określony jako: uniwersytet publiczny utworzony w
1290 roku przez króla Dinisa (eng.: public university established in 1920 by King Dinis).
Język wykładowy:...............................................
...................................................................
(podpis Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus)