Raport bieżący 2/2008 Likwidacja spółki zależnej w

Transkrypt

Raport bieżący 2/2008 Likwidacja spółki zależnej w
Raport biecy 2/2008
Likwidacja spóki zalenej w Niemczech
Zarzd Automotive Components Europe S.A. informje, e spóka córka EBCC GmbH, bdca
spók zalen od EBCC Sp. z o.o., jest obecnie w stanie likwidacji. Decyzja o likwidacji
spóki zostaa podjta w celu uproszczenia struktury Grupy oraz redukcji kosztów dziaalnoci
i nie ma wpywu na jej dziaalno
na rynku niemieckim. Wszystkie zadania zwizane z
marketingiem i obsug klientów, realizowane dotychczas przez EBCC GmbH, zostay
obecnie przejte bezporednio przez spók polsk i bd wykonywane przez ten sam
personel.

Podobne dokumenty