Przedmiar_Przebudowa pieca kaflowego 1m3

Transkrypt

Przedmiar_Przebudowa pieca kaflowego 1m3
PRZEDMIAR ROBÓT_Przebudowa pieca kaflowego dla 1m3
Lp. PodstaOpis i wyliczenia
wa
Przebudowa pieca kaflowego - 1m3
1 KNR-W Naprawa główna pieców licowanych kaflami kwadratowymi
4-01
znormalizowanymi płaskimi
1002-06
1
2 kalk.ind.
Opinia kominiarskia o prawidłowości podłączenia pieca do
komina.
1
j.m.
m3
szt
szt
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- m3
wymi na odległość do 1 km
4 KNR-W
4-01
0109-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- m3
wymi na każdy następny 1 km
Krotność = 13
poz.3
m3
5 kalk.ind.
opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko
poz.4
m3
-1-
Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 8278
Razem
m3
3 KNR-W
4-01
0109-09
1*0,75
Poszcz
m3
m3
1,000
RAZEM
1,000
1,000
RAZEM
1,000
0,750
RAZEM
0,750
0,750
RAZEM
0,750
0,750
RAZEM
0,750